vrijdag 24 september 2010

INNERSDIJK BEVESTIGT KOMST INFORMATIEPUNT

Vanmiddag werd in Innersdijk de bevestiging gegeven van wat gistermiddag reeds op Beijumnieuws stond: Er komt een informatiepunt in de voormalige slagerij van Knot. Cor Kruier, hoofd facilitair van het verpleeghuis:" We willen contact met de wijk blijven houden voor het geval er nieuwbouw komt zodat er wel een verbinding met Beijum behouden blijft." Waneer gaat het afbreken van het oude witte pand en de nieuwbouw eigenlijk van start? " Ja, goeie vraag, als we dat wisten."

De komende tijd kunt u meer berichten vanuit Innersdijk op Beijumnieuws tegen komen. Vanmiddag maakte ondergetekende een videofilm vanuit de kapsalon. En binnenkort ook een artikel over de palliatatieve familiekamer in Innersdijk. En uiteraard worden de ontwikkelingen rondom het verrijzen van het nieuwe informatiepand op de voet gevolgd.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Ik hoop dat dit "informatiepunt" van Innersdijk kan worden gecombineerd met een ouderencafé. STIEL en de SDC Noorddijk kunnen dit voorstel inbrengen. In combinatie met een mogelijke NLA-subsidie! In het kader van de "bevordering van de leefbaarheid".

WOB

Hoe is het eigenlijk gesteld met de Werkgroep Ouderenbeleid van de BOB (de WOB)? Wat doet deze club (los van de betrokkenheid bij de Heel de Buurt-bijeenkomst in Innersdijk d.d. 3 november 2009)?