zaterdag 25 september 2010

WIJKWEBSITES IN STAD IN DE PICTURE

Op 12 oktober bestaat Beijumnieuws op de kop af drie jaar. Aan de mails af te lezen, en aan de reacties die ik krijg in de wijk, hebben de lezers het liefst dat op de oude vertrouwde voet wordt doorgegaan. De oranje kleur hoeft nog niet weg van de lezers die gereageerd hebben. Kritische berichten blijven, welkom mits niet te overdadig. "Hou ons wel op de hoogte," aldus een lezeres. Binnenkort meer over de wijkperikelen. Het feit dat Beijumnieuws bijna drie jaar bestaat past naadloos aan bij de stad-Groninger ontwikkelingen om via wijkwebsites met de bewoners van de verschillende wijken te communiceren. De wijkkranten lijken op het punt te staan om te worden vervangen door digitale nieuwsbrengers. In elk geval is in Beijum de communicatie tussen de Beijumers en de "wijk"krant tot een hopeloos nulpunt gedaald. Er komt amper of geen respons meer vanuit de wijk.
Van Rolinda Ferwerda, projectleider wijkcommunicatie van de gemeente Groningen ontving ik, net als de beheerders van andere wijksites in de stad, onderstaande mail: Hierbij ontvangen jullie een ontwerp van de advertentie (26 x 40 cm)om jullie wijkwebsites onder de aandacht te brengen in de Gezinsbode. Ook wordt er van dit ontwerp een poster geprint op A3 formaat.
De planning is dat de advertentie eind oktober/ begin november wordt gepubliceerd en de posters zijn geprint.
Graag ontvang ik van jullie vòòr 4 oktober reactie op de volgende punten:
1. Is de tekst akkoord en is jullie URL (naam website) goed gespeld?
2. Willen jullie ook exemplaren van de poster ontvangen waarop je de naam van je eigen website kunt invullen?
3. Zo ja, hoeveel posters wil je dan ontvangen om in de wijk op te hangen?

31 opmerkingen:

Anoniem zei

Strooi nou geen zout in de wonde, beijumkrant is niks meer, geen foto's en geen brieven terwijl jij hier reacties krijgt en fotos enz. Mooie onderhoudende blog trouwens.

Ingrid Morrison zei

Johan dat is geweldig nieuws, wat een publiciteit zal je krijgen met zo'n poster.
Dat heb je echt verdiend na drie jaar hard werken.

Pand 49 wil ook wel een poster!

Anoniem zei

Johan.Dit is geweldig nieuws,wij willen ook een poster.

Gerda Vorsteveld.

Anoniem zei

Kun je ook bezwaar maken dat er zoveel geld naar de Beijumkrant gaat terwijl het niets meer is.
Dat is echt geldverspilling van de eerste orde. Er staat niets nieuws in.
Ik stel voor een kwart daarvan jaarlijks aan deze weblog te schenken.

Ik hoop wel dat de BOB die zo voor samenhang in de wijk is een poster van deze geweldige weblog wil ophangen in het Wegwijsgebouw.

Eveline zei

Beijumnieuws veropvert heel Beijum!

Anoniem zei

Yes!!!
Beijumnieuws is groot en Johan is zijn profeet.

(grodo)

Anoniem zei

Ik wil in die beijumKrant ook niets meer lezen over zaken als de aanpak van Groene Long, die woldstreek (die ligt niet eens in Beijum! Net zoals dat gedoe over Kardinge) en hewt wijkperspectief. Ik wil een gezellige krant met leuke berichten zoals die ook op jouw sirte staan, Johan.

Superwoman KP

Kees Huizenga zei

Deel 2

B. BOB-inbreng

1. Pagina 1. Het verslag van Kleurrijk Bruisend Beijum (KBB) in de Sporthal Beijum. Door waarschijnlijk Wim Klein, die tevens meedeed met zijn Stichting Music and Fun. De BOB deed feitelijk en formeel niet mee met de organisatie van KBB. Of door BOB-secretaris/hoofdredacteur John Veldman.
2. Pagina 2: de gebruikelijke bestuursmededelingen van de BOB.
3. Hoofdredacteur/secretaris John Veldman schrijft op pagina 6 zeer uitgebreid over de Regiotram. Propaganda voor de BOB!
4. De vrouw van John Veldman, mevrouw Willemien Mensinga, maakt eveneens foto's voor de Beijumkrant. Tevens een mooi wijkgedicht op pagina 13.
5. Iemand van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB (Wim Klein?) schrijft over de fietspaden van de "Groene Long". Op pagina 5. Zie ook een Groene Long- inspraakbericht op pagina 3.
6. Pagina 4 is feitelijk ook een bestuursmededelingenpagina van de BOB. En van de wg. Groen & Grijs. De BOB-vertegenwoordiger in de Klankbordgroep De Woldstreek, de heer Rob Lindeboom, schrijft over de golfbaanplannen in de Woldstreek van Winsum / Noordoost Beijum.

C. Een geval apart

De persoonlijke column van Marjo van Dijken op p. 11 als oud-voorzitter van de BOB en als oud-Tweede Kamerlid namens de PvdA.

D. Geen reacties vanuit de wijk

Op pagina 1 wordt gemeld dat de fotowedstrijden van de Beijumkrant niet aanslaan. Citaat: "Het aantal deelnemers is deze keer onder onze absolute ondergrens gezakt (...)."
Op pagina 7 wordt triest medegedeeld dat er deze maand geen ingezonden brieven van lezers zijn ontvangen.
Hoe zou dat nu komen? Doet de BOB ook aan zelfonderzoek en zelfreflectie???
Neemt de BOB de wijk serieus door de wijkbewoners structureel niet serieus te nemen?

E. Samenvatting en conclusie

Deze Beijumkrant is geen wijkkrant voor en door wijkbewoners, geen spreekbuis van en voor de wijk, maar een BOB-krant/BeijumWaarheid met bijdragen van vooral (semi)-ambtelijke functionarissen en personen die direct zijn verbonden met de BOB of werkgroepen van de BOB. Waar blijven spontane artikelen van Beijumers? Over wat in de heerden gebeurt. Wat heerdcomités doen? Het enige spontane artikel is dat van het Albert Heijn-bruidspaar op p. 7.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Bij de verzending van deel 1 was er kennelijk een technische storing!

Over de (semi)-ambtelijke verkokering van de BOB-krant

Deel 1

In de Beijumkrant van september 2010 staan veel artikelen van ambtenaren en werknemers van door de gemeente gesubsidieerde instellingen.
Lees het colofon op pagina 2! Citaat: "Verder bijdragen van de Bibliotheek, het CJG, Stiel en enkele gemeentemensen (Bram Doeven en Irma Zijlstra)."

A. (Semi)-ambtenaren

1. Menno Fritsma maakt een interviewbijdrage met Transition Town Groningen. Menno werkt bij de Openbare Bibliotheek Beijum. Deze OB heeft per nummer een halve advertentiepagina. Geel gratis (pagina 12). Dit riekt en ruikt naar belangenverstrengeling!!!
2. Het artikel "Theater met Kleurrijk Buffet" op pagina 13. Auteur: Marcella Gortmaker van de Stichting Buurthuizen in Beijum (BIB).
3. Het Activiteitenoverzicht Beijum 2010-2011 (p. 15), waarvan de Activiteitencommissie van de BIB de coördinatie heeft. Vroeger lag deze bij STIEL.
4. Het Wijkperspectief Beijum 2011-2020, geschreven door de stadsdeelsecretaris van Noorddijk, mevrouw Irma Zijlstra (p. 3).
5. Lenie Brinkman van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) schrijft op pagina 10 een wervend artikel. De opvoedende Nanny's deden hun typerend toneeloptreden tijdens Kleurrijk Bruisend Beijum.
6. Het verslag van de creatieve bijeenkomst over de aankleding van Plein Oost, gemaakt door Irma Zijlstra en/of Bram Doeven .
7. De kinderpagina's 8 en 9 van een medewerker van de SKSG van augustus 2010. Mevrouw Sanne Kamminga van de SKSG is reeds vertrokken.
8. Pagina 5, onderaan, is gewijd aan politieberichten, actualiteiten, gemeenteberichten en berichten van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB.
9. Een PR-excursieartikel van OCSW-ambtenaar Arnold Voerman van het NDE-Bezoekerscentrum Beijum (gevestigd in de Boerderijum). Op p. 13.
10. De halve kunstpagina van Pand49 (p. 15). Pand49 wordt gesubsidieerd door het NLA-Beijum.

Gerda zei

Volgens mij kunnen mensen zelf goed de Beijumkrant lezen en ook lezen wie wat schrijft.
Wat heeft een opsomming van de Beijumkrant te maken met de posters die Johan kan krijgen en die verspreid mogen worden.

De gemeente erkend deze weblog gelukkig wel.

Kees Huizenga zei

Voor de goede orde: ik heb geen bezwaar tegen ambtelijke en semi-ambtelijke informatie in de Beijumkrant. Idem dito wat betreft info van de BOB.
Het gaat mij om de maatvoering. Om de hoeveelheid. Daarom schrijf ik over een ambtelijk-verkokerde wijkkrant (welke geen krant van en voor de wijk is).

@ Gerda: Wim Klein zet nooit zijn naam onder artikelen in zijn BOB-krant. Lees maar na! Omdat hij RO/EZ-ambtenaar is. Niet alle artikelen zijn voorzien van de naam van de schrijver. Zie tevens de niet vermelde naam van de wijze heer Frans Egberink van de bijdrage(n) van de Werkgroep Groen & Grijs van de BOB.

Gerda zei

Weet je wie wat schrijft in de BK interesseert mij niet. Ik vind het oud nieuws.

Maar ik begrijp dat jij graag je eigen Wijkorganisatie wilt promoten. Alleen je hebt niet door dat je ook voor tweedeling in de wijk zorgt, je handelt net zo als de BOB.
En dat is jouw goed recht, alleen doe het in je eigen kennissen kring en niet te pas en te onpas op deze gezellige weblog.

Johan zijn weblog heeft genoeg kracht van zichzelf na 3 jaar om de Beijumkrant te verslaan.
Het is aktueel, groen, informatief, gezellig, goed leesbaar, uitdagend, soms kneuterig.

Als je denkt zoveel te vertellen te hebben als jij denkt begin een eigen weblog.

Johan Fehrmann zei

Beste mensen, discusseer lekker verder of geef je mening. Maar liever niet iemand betichten van psychiatrische ziektes en de raad geven om medicijnen te nemen.Daarom heb ik de reactie van Monique B. verwijderd. Gewoon aangeven waarom je je aan iemand ergert is wat mij betreft prima.

Piet Kramer zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei

Piet, je hebt vast nog niet zoveel wijkkranten gelezen, ik zou die van Hoogkerk een doorbladeren als ik jou was. Veel columns van bewoners.

En je schrijft al iets heel vreemds. Dat de heer Veldman ervoor gezorgd heeft dat de tram anders gaat lopen, voor veel Beijumers gunstig.
Een bestuur heeft niet zelf te beslissen, die heeft het advies van leden/bewoners te vragen.

Hetzelfde is het studentenverhaal, lijn6 heeft een enquete gehouden, de meeste mensen geen bezwaar.
Dan gaat de BOB een rechtzaak beginnen. Maar nu is er geen geld voor een communicatieplan.
Communicatie het allerbelangrijkste wat een wijkorganisatie behoort te doen.
Het is een taak die helemaal geen geld hoeft te kosten, maar goed.
Communiceren wordt dus meer even terzijde gezet.

Heel goed werk BOB.
Dan kijk ik naar de foto op blz.2 en lees ik 25 leden aanwezig, met het bestuur 31 mensen en een onafhankelijke voorzitter, dus 32 mensen. Waar zitten die op die foto?

Het is geen klagen Piet, het zijn feiten die geconstateerd kunnen worden.

Piet zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei

De reactie van de aanhanger van de bewonersclub heb ik verwijderd. Mocht er idd iemand Piet Kramer heten en op de alv van de club zijn geweest dan overweeg ik de reactie terug te plaatsen. Dat iemand onder valse naam reageert is daar aan toe, dat doen er wel meer. Maar het geeft te denken dat iemand van de club zich daartoe verlaagd. De namen Beerputorganisatie Beijum en de club van Verdeel en Heers worden op deze manier weer eer aan gedaan. Het visitekaartje is weer eens afgegeven.Ook het opgemelen van bepaalde mensen die aan de club verbonden zijn en het honen van anderen, en ze neerzetten als zuurpruimen en klagers geeft te denken. Beijumers reageren niet meer op de "wijk"krant en ze sturen geen foto's. Het lijkt me een duidelijk signaal. De lezers hebben geen trek in propaganda"nieuws." Om nu naast het eigen lijfblad deze blog te gebruiken voor propaganda-doeleinden, en het afzijken van oppossanten, tja dat gaat tever. Gebruik daar maar het eigen medium voor. Want dat is, aldus Pietje van de bewonersclub, toch een van de betere wijkkranten van de stad. Niet dat lezers/Beijumers dat vinden, nee dat wordt gesteld door iemand die er zelf aan meewerkt, Door Pietje van de bewonersclub. Propaganda voor de marginale wijkclub wordt hier in het vervolg geweerd. Het is een idee om dat gewoon in "een van de beste wijkkranten van Groningen" te zetten.Ik denk niet dat de "zuurpruimen en klagers" (proef hierin het verdeel en heers en minachtingsgehalte)een pagina mogen vullen in het eigen hooggeprezen "wijk" medium.

Piet zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Of Piet Kramer nu wel of niet anoniem is, maakt me niet uit, maar blijkbaar mag je op dit blog alleen 'de een ophemelen en de ander honen' zoals Johan dat noemt als je de Johan en co ophemelt en de BOB hoont. Andersom mag natuurlijk niet. Dan krijg je weer een preek van Johan.
En waar gaat dit bericht trouwens over? Dat onze Calimero blij is dat hij van die Rolinde met de grote jongens mag meedoen? Diezelfde Rolinde die weet dat Johan een 'kijkcijferkanon' is hoewel ze van geen enkele site de besoekersstatistieken heeft. Ze is Jomanda niet! Of is dat ook weer gewoon een van de vele ophemelende verzinselen van Johan om net te doen alsof ze hem bij de gemeente serieus nemen?

Nu zonder psychiatrische verwijzing,
Monique B.

Kees Huizenga zei

@ Gerda:

1. Ik wil geen nieuwe bewonersorganisatie in de wijk oprichten. Wel heb ik in het verleden gepleit voor een Veiligheidsberaad van Beijum. Door middel van wijkbrede themavergaderingen (in overigens hartelijke samenwerking met de SDC Noorddijk en STIEL) en een op te richten werkgroep wijkveiligheid, waar ieders bijdrage welkom is.

2. Mijn verhuurder wil bewonersparticipatie in de heerden stimuleren. Dat betekent wederom niet het oprichten van een nieuwe wijkbewonersorganisatie voor de hele wijk Beijum.

3. Tijdens de BOB-AV van 14 september 2010 waren volgens mijn informatie 23 wijkbewoners aanwezig, waaronder 6 bestuursleden en Ger Arkema als voorzitter van de AV. Er waren dus 16 wijkbewoners aanwezig (naast bestuur + AV-voorzitter). In de BOB-krant wordt geschreven over "25" aanwezige "leden". Zeer waarschijnlijk zijn de stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, en de gebiedsmanager van de Vensterwijk Beijum, de heer Ruud van Erp, bij het ledenaantal opgeteld. Kennelijk wordt de BOB nu openlijk door ambtenaren gecontroleerd. Het is mij niet bekend of de BOB thans "onder curatele" staat. In maart 2008 mocht toenmalig opbouwwerker Anja Bos op last van de directeur van STIEL niet naar deze openbare wijkvergadering van de BOB komen!!! Het kan verkeren!

4. In de PR-poster, waarover Johan schrijft, worden drie Beijumer websites vermeld. Het weblog van Beijumnieuws en de websites van de BOB en de Beijumkrant/BOB-krant (twee fors ingeslapen websites, ondanks de vette OCSW-subsidie voor "activering, communicatie en informatieverschaffing").

5. Beijumnieuws trekt ongeveer even veel bezoekers als de gezamenlijke 19 andere wijkwebsites uit de stad Groningen, die allen zijn aangesloten op een cumulatieve Google-analytics-teller van www.mijnwijk.groningen.nl. Bron: mevrouw Rolinda Ferwerda van de afdeling Communicatie van www.mijnwijk.groningen.nl d.d. 14 september 2010 richting de beheerder van dit tierelierend weblog. Johan is nogal bescheiden; daarom geef ik deze informatie hierbij door.
Conclusie: Beijumnieuws is de grote gigaknaller van de Stad-Groninger digitale wijkbronnen. Beijumnieuws verdubbelt in zijn eentje het totaalcijfer van de 19 andere wijkwebsites.
Daarom vindt de gemeente het ook handig en slim om Beijumnieuws aan mijnwijk.groningen.nl te koppelen. De BOB heeft in het verleden Beijumnieuws van mijnwijk.groningen.nl willen bannen. Zie hierover eerdere weblogberichten van JF op Beijumnieuws. De BOB heeft in dezen niet haar zin gekregen. Waarvan akte.

6. Piet Kramer van de BOB kan Menno Fritsma van de OB Beijum zijn. Menno F. heeft in het verleden getekend voor de "goed-idee-subsidie" aan Beijumnieuws. Menno was tevens verontrust over de afhakers van de tweede Beijumkrantcrisis (februari 2010). Hij wilde zelfs bemiddelen! Nu is Menno lid van de kernredactie van de verkokerde BOBWAARHEID/BEIJUMWAARHEID (met dank aan Jochem Atema).

Anoniem zei

@ Kees 5
die mevrouw heeft dus alleen op de mijnwijksite die teller. Als ik naar de BOB ga via die mijnwijksite, telt ze mij maar als ik rechtstreeks ga, niet.

een ICT'er

Anoniem zei

uit betrouwbare bron vernam ik dat niet Leo van Gent en Ruud van Erp bij die vergadering aanwezig waren, maar burgemeester Peter Rehwinkel en welzijnswethouder mevrouw Jannie Visscher. Waarvan akte.
(esmée)

Gerda zei

Hallo Kees,
Ik weet zelf de antwoorden. Dus ik begrijp niet waarom je dit hele lange verhaal aan mij richt.
Maar daar krijg ik vast weer een super lang antwoord op, die ik dan maar niet meer lees. Dan weet je dat bij deze.

Anoniem zei

ik heb even op die mijn wijk site gekeken.
1. Daar staan ruim 2x zoveel sites op dan de 19 die Kees noemt.
2. de gemeente kan alleen op die site zien wie via die site 'doorlinkt' naar een wijksite. Als je rechtstreeks naar de site gaat niet.
3. het ligt voor de hand dat je voor moeilijke namen eerder een omweg kiest - dus zoals via die mijn wijk site - dan voor gemakkelijke.

Freek
(een ICT'er uit de Wibenaheerd)

Anoniem zei

Monique B, waarom Johan Calimero noemen? Verklaar je haat eerns? Wat doe je hier trouwens als je het een kloteblog vind?

Anoniem zei

Wat een sneu zootje zeg. Ieder moet gewoon voor zich zelf weten waar ze het nieuws lezen of niet... Net als met de supermarkt de een gaat hier heen en de andere daar. Gewoon ieder in zijn waarde laten!

Go Johan ik vind deze site een super aanwinst voor Beijum!

Groet van een Neijensteinheerd bewoner.

Kees Huizenga zei

@ Freek:

Op 14 september ontving de beheerder van Beijumnieuws een e-mail van R. Ferwerda met het verzoek om de Google analytics-kijkcijfers(teller) van Beijumnieuws te willen koppelen aan de algemene kijk- en bezoekerscijfers van de wijkwebsites in de stad. Dit mede, omdat dit hun totaal bezoekerscijfer erg zou opkrikken.

Het gaat dus om de doorgegeven kijkcijferteller van Beijumnieuws. En de tellers van 19 andere wijkwebsites. Niet om de centrale
teller van www.mijnwijk.groningen.nl, via welke men (indirect) op een bepaalde wijkwebsite komt.
Rolinda Ferwerda heeft de totale bezoekersgegevens van Beijumnieuws over een bepaalde periode vergeleken met de directe bezoekersaantallen van de 19 andere wijkwebsites over dezelfde periode. Het beslag dat Beijumnieuws op de bij elkaar opgetelde bezoekersaantallen legt, bedraagt 50%. Vandaar die verdubbeling.

Is het nu duidelijk, Freek?

Johan Fehrmann zei

De afgelopen dagen kwamen een paar smeur- en scheldreacties van ene
"Pietje" binnen. De ip-gegevens van die persoon zijn geregistreerd. De Tiscali-gebruiker met ip-adres beginnend met 82.169.73 raad ik aan om zijn praktijken te stoppen, het is namelijk bekend wie hij is. Het geeft te denken dat juist dié persoon zich op deze manier denkt te moeten uiten.

Pietje zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.