donderdag 30 september 2010

MOGELIJKHEID TOT INSPRAAK GROENE LONGPLANNEN

Opgestuurd door Bram Doeven. Hij is projectleider van het ingenieursburo van de gemeente Groningen.
Het wijkpark De Groene Long in Beijum is toe aan een grootscheepse opknapbeurt. Een klankbordgroep van bewoners heeft, samen met natuurvrienden en professionals, een kaderplan opgesteld voor de verbetering van het wijkpark. Dat kaderplan bestaat uit 18 grote en kleinere maatregelen. Steeds als er geld beschikbaar komt kan een deel worden uitgevoerd. De klankbordgroep heeft zelf een volgorde aangegeven. Inmiddels is er geld voor de uitvoering van de eerste fase. Dat is het oostelijk vijvergebied, tussen de Amkemaheerd en het Beijumerbos. De hoofdpunten van de herinrichting zijn:
× vergroten van de vijver
× opknappen van het gebied achter de appartementen Amkemaheerd
× verbreden van de sloot achter de woningen Boelemaheerd
× verwijderen struikbeplanting en aanbrengen kruidenberm naast het fietspad Boelemaheerd.
Over dit plan ‘eerste fase herinrichting wijkpark de Groene Long Beijum’ kunt u gedurende vier weken uw mening geven in het kader van de inspraak. Het plan ligt van 1 oktober tot en met 29 oktober 2010 ter inzage
- bij het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur
- en bij het filiaal Beijum van de Openbare Bibliotheek, Ypemaheerd 42, op maandag t/m woensdag en op vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, op donderdag ’s avonds van 17.00 tot 20.00 uur, op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur.
Uw mening over dit plan kunt u mondeling en schriftelijk kenbaar maken. Mondeling tijdens een inspraakbijeenkomst die wordt gehouden op woensdag 13 oktober aanstaande, aanvang 20.00 uur in het Heerdenhoes, Isebrandtsheerd 97. U kunt dan vragen stellen over het plan en uw opvattingen kenbaar maken. Alle inspraakreacties worden opgenomen in een verslag.
Schriftelijk kunt u tot en met 29 oktober 2010 op het plan reageren. Een schriftelijke reactie kunt u sturen aan de dienst RO/EZ, afd. IGG, postbus 7081, 9701 JB Groningen. U kunt ook reageren via het e-mailadres
post.igg@roez.groningen.nl .
Groningen, 30 september 2010

Geen opmerkingen: