vrijdag 5 september 2014

SPANNENDE TIJDEN VOOR BUURTCENTRA IN BEIJUM

Door bezuinigingen staan de buurtcentra in Beijum, net als in de rest van de stad, onder druk. Bestaansrecht is geen automatisch uitgemaakte zaak meer. Het zijn onzekere tijden voor de Kleihorn, Beijumkorf, (dank voor de correctie(!), zie reactie) en Trefpunt. Het aantal jongeren in de wijk neemt af, scholen krimpen en de Doefmat en de Dijk zijn een jaar geleden ook reeds gefuseerd. Multifunctioneel wijkcentrum het Trefpunt staat in deze roerige tijden niet stil
Bij de gemeente Groningen, waar in deze tijd nadrukkelijk op de portemonnee wordt gelet, vragen ze zich wellicht af: heeft Beijum wel behoefte aan vier buurtcentra? In de accommodatienota van 2013 van de gemeente Groningen staat te lezen dat er maar liefst vier miljoen euro aan gebouw- en beheerskosten voor de stad Groninger buurtcentra wordt betaald. In dit bericht in de Gezinsbode van ruim een jaar geleden staat meer achtergrondinformatie. Met de blik op de wijk. Dat is de titel van de vastgestelde nieuwe accommodatienota van de gemeente Groningen, die betrekking heeft op 36 sociaal-culturele accommodaties.
In het betreffende bericht wordt ook gesproken over een nieuw buurtcentrum voor Beijum. Niet dat er nog een accommodatie bij moet, maar er gaat wel al langere tijd een tot nu toe onbevestigd gerucht dat alle organisaties die nu in het Gezondheidscentrum zitten naar het nieuwe Innersdijk gaan verhuizen (Apotheek, huisarts, tandarts, CJG, etc.)en dat het leeg komende pand dienst zal gaan doen als centrale buurtcentrum voor heel Beijum.

Of dat reële toekomstmuziek is weet de blogger niet, zo lang de eerste steen voor Innersdijk niet is gelegd, blijft het met een portie gezonde achterdocht afwachten hoe het allemaal gaat lopen.

Het Trefpunt is meer een multifunctioneel wijkcentrum dan een buurtcentrum te noemen. Er zit onder meer een scoutingclub, een muziekorganisatie, een buitenschoolse opvang en een jongerensociëteit in in het karakteristieke gebouw aan de Beijumerweg (naast de Boerderijum). Hier weten ze, in deze onzekere financiële tijden moet je niet star zijn maar in beweging blijven. Niet angstig afwachten wat er allemaal staat te gebeuren, maar zelf initiatief nemen.
Anderhalf jaar geleden werd er het Grand Café geopend en daar wordt in de nabije toekomst (het proces is reeds gaande) de nadruk op gelegd. Een bestuurslid van het Trefpunt onlangs: "De receptie in de centrale hal gaat verdwijnen, het aanspreekpunt voor bezoekers komt in het Grand Café (direct rechts na binnenkomst; JF) en de jongeren gaan naar helemaal achter in het gebouw daar waar voorheen peuterspeelzaal Kermit was gehuisvest." 

Zie de bovenste en linker foto. De receptie is reeds verplaatst naar het stijlvolle Grand Café. Is het Café bestemd voor jongeren, of toch meer voor volwassenen? Er staan nog van die jeugdige hangbanken in. Het bestuurslid: "Nee, die gaat verdwijnen, het Grand Café krijgt een volwassen uitstraling, nogmaals, de jongeren gaan naar achter in het pand."

Je kunt er overdag lekker met iemand afspreken om wat te bespreken of wat te drinken. Dat het Grand Café-plan serieus is bewijst het verwijsbord langs de Beijumerweg, zie foto rechts.
GAAT AMBIENTE PER 1 JANUARI DICHT?
Nog een vraag, hoe zit het met het eventuele voortbestaan van het in het Trefpunt gehuisveste Ambiënte? "Dat is hoogst onzeker, ik zou niet weten of er vanaf 1 januari nog geld voor beschikbaar zal zijn."
Het zal wat zijn als het onderkomen voor Antillianen en Arubanen zou moeten sluiten. Zover is het nog niet, maar je weet het in dit tijdsgewricht met het bezuiniging-spook dat rondwaart maar nooit.

De buurtcentra in Beijum beleven spannende en onzekere tijden. Maar het maakt ook creatief en innovatief. Het Trefpunt is volop bezig om nieuwe wegen in te slaan.

(Op 27 september wordt Bruisend Beijum 2014 georganiseerd bij het Trefpunt. Aankondiging en programma volgen nog)

3 opmerkingen:

Anoniem zei

De Beijumkorf is allang geen buurtcentrum meer en de kleihorn noem je twee keer in je blog ;)

Het heerdenhoes, de kleihorn en het trefpunt zijn de buurtcentra.

Anoniem zei

Tevens ben je vergeten dat naast de scouting, jongeren, bso etc ook nog een kindercentrum in het gebouw van trefpunt huist.

Kees Huizenga zei

Zie verder:

http://www.buurtcentrainbeijum.nl/web/heerdenhoes

http://www.buurtcentrainbeijum.nl/web/

http://www.buurtcentrainbeijum.nl/web/algemeen
Namen van de bestuursleden en de werknemers van WerkPro.

http://www.buurtcentrainbeijum.nl/web/fotoarchief


http://trefpuntbeijum.nl/

http://www.trefpuntbeijum.nl/content/view/13/26/
Namen bestuursleden en werknemers.

Het Trefpunt valt niet onder de Stichting Buurtcentra in Beijum. Het heeft een eigen bestuur.