donderdag 4 februari 2016

AARDBEVINGSSCHADE IN BEIJUM (6)

Jan Fré Boven wijst overduidelijke aardbevingsschade aan

"Ik zat bij m'n vrouw in de woonkamer, ik zei tegen haar, volgens mij is hier vlakbij een auto een huis binnen ingereden. Wat een onheilspellend lawaai was dat."

De beruchte aardbeving van 30 september 2014 heeft veel Beijumers schrik bezorgd. Zie ook de Beijumse die haar verhaal vorige week in deze serie deed (die nog onderzoek doet om met de VVE waar ze toe behoort te onderzoeken om gemeenschappelijk een schadeonderzoek te verrichten).

Na het bezoekje aan genoemde dame liepen ondergetekende en Jan Fré Boven een rondje door de tegenoverliggende Sibrandaheerd. Boven wees een paar plekken in deze heerd aan waar hij aardbevingsschade vermoedde. Weer bij de wijkring aangekomen, wees hij een huis aan waar de schade door gaswinning duidelijk zichtbaar was. Zie foto's. Even aanbellen. Een vriendelijke oudere Beijumer deed open: "Natuurlijk, kom maar even binnen."

Nadat de man en z'n vrouw op 30/9/'14 van de schrik waren bekomen liep hij tijdje later een rondje om z'n huis en ontdekte de scheuren. Z'n schoonzoon woont vlakbij en ook daar was aardbevingsschade aan de schuur geconstateerd. Aan de expert die bezig was om de schade in kaart te brengen vroeg hij of die ook even zijn huis wilde controleren. "Hij kwam gelijk mee, de schade aan m'n muren werd op 1800 euro getaxeerd."
En nu dan? "Alles is naar tevredenheid gerepareerd. En omdat ik boven de 1000 euro schade had, heb ik ook recht op de 4000 euro schadevermeerdering."

Meerdere lezers benaderden ondergetekende met het verhaal dat ze de 4000 euro-regeling via Beijumnieuws hebben vernomen. En geclaimd. Dat is mooi, loop nog eens om uw huis heen en zie of er schade valt te melden (en 4000 extra bij de NAM valt te claimen).
Goed nieuws, deze week werd bekend dat de waardevermeerderingsregel voor Beijum en Stad doorloopt.
De Tweede Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met behoud van de waardevermeerderingsregeling. De initiatiefnemers van de handtekeningenactie Wees Geen Kniepert zijn daar erg blij mee.
Het platform van politieke partijen en maatschappelijke organisaties haalde de afgelopen weken 3.200 handtekeningen op van mensen die willen dat de compensatie behouden blijft. Wie minstens 1.000 euro aardbevingsschade had kon maximaal 4.000 euro subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Kamp wilde de regeling afschaffen omdat de beschikbare pot met 125 miljoen inmiddels bijna leeg is. OOGTV
De blogger en Jan Fré  Boven komen graag bij u op huisbezoek om aardbevingsschade aan uw huis op beeld vast te leggen en het achterliggende verhaal te noteren. Beijumnieuws@ziggo.nl

2 opmerkingen:

familie de jonge zei

Ik had 1300 euro schade heb ook een claim ingediend.
Wil het besteden aan hr++ glas!

Kees Huizenga zei

MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S. (op 2 februari 2016 unaniem aangenomen in de Tweede Kamer, KBH)

Bron en citaat:

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01545&did=2016D03246


"Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de interim-regeling waardevermeerdering is opgegaan in het Meerjarenplan Nationaal Coördinator Groningen;

constaterende dat de betrokken bestuurders in Groningen alleen op dit onderdeel bezwaar hebben gemaakt op dat meerjarenplan;

overwegende dat voor de gedupeerden met aardbevingsschade in de provincie Groningen deze waardevermeerderingsregeling als de herkenbare erkenning van de door hen geleden schade wordt gezien;

verzoekt de regering om, bij de behandeling van de komende Voorjaarsnota te komen met een voorstel voor behoud van de waardevermeerderingsregeling in de oude vorm of een vergelijkbare regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.


Bosman
Jan Vos
Van Veldhoven
Van Tongeren
Agnes Mulder
Dik-Faber
Dijkgraaf
Smaling
Wassenberg"

Einde citaat.

Met hoeveel maanden de waardevermeerderingsregeling is uitgesteld, is niet bekend. Waarschijnlijk 6-9 maanden of de rest van het jaar 2016.


Zie verder, wat betreft de uitbreiding van deze regeling voor de gemeente Groningen:

http://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/klimaat-en-energie/tijdelijke-regeling-waardevermeerdering-woningen/

http://groningen.nieuws.nl/gemeente/104177/nu-ook-regeling-waardevermeerdering-voor-inwoners-groningen/

Het kabinet Rutte heeft op 18 dec. 2015 met deze uitbreiding ingestemd.

https://www.centrumveiligwonen.nl/verduurzaming

https://gemeente.groningen.nl/waardevermeerdering-woningen-met-aardbevingsschade