dinsdag 16 februari 2016

EXPOSITIE ZOEKTOCHT LAMMERT DOEDENS IN RUG-MUSEUM


Wordt binnenkort door toedoen van Beijumer Lammert Doedens een van de grootste mysteries uit de vaderlandse geschiedenis opgelost? Waar ligt het graf van Graaf Adolf van Nassau, de broer van Willem van Oranje die in het jaar 1568 sneuvelde in de slag bij Heiligerlee?

Bijna 400 jaar na dato werd Lammert Doedens in hetzelfde Heiligerlee geboren. De geschiedenisleraar heeft een fascinatie voor hét raadsel. Hij kwam uit bij de Lamberti-Kirche in Oldenburg.  

Dem Groninger Historiker Lammert Doedens ist es gelungen, durch gründliche Recherchen die bisher völlig unbekannten familiären und politischen Verbindungen zwischen dem Haus Oranien und den Grafen von Oldenburg nachzuzeichnen.

Zie Beijumnieuws, 10 juni vorig jaar. En zie de Vortrag van Doedens in Oldenburg (inclusief video).

Het bleef ruim een half jaar rustig op media-gebied. Tot dat dagblad Trouw 3 weken geleden aandacht aan de zaak besteedde. Dezelfde dag ging Rtv-Noord (toen wel) als een razende achter de geschiedenisleraar aan om er een bericht aan te kunnen wijden, hoe hebben ze dit grote nieuws kunnen laten lopen? Er volgden berichten in Dagblad van het Noorden, de Oldenburger Zeitung, Doedens verscheen bij radio Vpro op Radio Beijum , het hek was en is van de dam.

In het entreepaviljoen van de Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel een kleine (gratis toegankelijke) expositie over de zoektocht van Lammert Doedens gehouden.


Het is een van de grote raadsels in de vaderlandse geschiedenis: waar bevindt zich het graf van graaf Adolf van Nassau, broer van Willem van Oranje, die in 1568 op 27-jarige leeftijd sneuvelde in de slag bij Heiligerlee?
De slag bij Heiligerlee was de eerste overwinning van de Nederlandse opstandelingen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. Het lichaam van de graaf werd volgens de bronnen vlak na de slag opgebaard in het klooster Heiligerlee, daarna bijgezet op het kasteel te Wedde, en later overgebracht naar een ‘naburige stad’ in Duitsland. Welke stad dat was is eigenlijk tot op de dag van vandaag een raadsel. Emden wordt beweerd, maar dat is nooit bewezen.
Aan de hand van geografische aanwijzingen, gegevens uit het Koninklijk Huisarchief en ander bronnenmateriaal lijkt nieuw historisch onderzoek te wijzen op Oldenburg als mogelijke locatie voor Adolfs laatste rustplaats. www.rug.nl

Aus Emderzeitung.de
Ein Ritter auf geheimnisvollen Wegen
Ostfriesisches Landesmuseum verleiht Harnisch aus dem 16. Jahrhundert an Groninger Universitätsmuseum. (Lees verder)
Zie de video. Opgenomen in het Universiteitsmuseum van Groningen.

Geen opmerkingen: