donderdag 11 februari 2016

BEIJUM IS EEN DRAAGKRACHTIGE WIJK


Is Beijum een achterstandswijk? Mensen, zeur toch niet. Taxi's rijden af en aan. Er staan regelmatig billboards over aankondigingen van evenementen in de Martiniplaza, in Drachten, Assen en Leeuwarden langs de wijkring. Beijum is hot.

Zie afbeeldingen. Al weer even geleden gemaakt. Grote lege dozen waar dure inhoud heeft ingezeten liggen te liggen langs de wegen in Beijum. Een flatscreen? Een nieuwe combi magnetron? Een ander duur elektrisch apparaat?

De papierophaaldienst haalt regelmatig grote kartonnen dozen op waar dure spullen in hebben gezeten.

Stelletje losers daar in Beijum. Bijstandstrekkers. Armoedzaaiers. Achterstandswijk. Tokkie-wijk.


Oh, wacht. Beijum kent veel hoger opgeleide bewoners. Het overgrote gedeelte der bewoners woont er met veel genoegen. En het geld wordt er met bakken uitgegeven.

Aha, er is ruim een miljoen euro in Plein Oost geïnvesteerd de afgelopen tien jaar? Het Groene Hart/Groene Long dan? Een miljoen + hoeveel? Hoeveel kost de bomenkap langs de Zuidwending en de vervanging van de gesneuvelde bomen?
De herbouw van Innersdijk? Ach, we kijken niet op een miljoenje meer of minder. Moet kunnen toch, zo'n voor meer dan een miljoen gebouwde Montessorischool de Dijk, nu nog Expeditie, dat over vijf maanden gesloten wordt?

Hoeveel duizenden verspilde NLA-euro's hangen aan de mislukte wijkhekken langs de wijkring? Hoeveel gemeentelijke subsidie krijgt het clubje in de wijk dat poppenkastvoorstelling ´Bewonersorganisatie´ speelt jaarlijks?
Geld moet rollen.

Beijum.

Een verrassend rijke wijk.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Op 8 februari 2016 stuurde ik een e-mail naar de Stadsdeelcoördinatie Oost (Ruud van Erp en Irma Zijlstra).

Het onderwerp is:

"Heeft de BOB in het jaar 2016 reeds een deelsubsidie van de gemeente Groningen ontvangen? Zo ja, waarom?"


Citaat:

"Dag Ruud,


Het is nu 8 februari 2016. Drie maanden na de ingelaste BOB-AV van maandag 9 november 2015.
Tijdens deze AV is een BOB-overlevingsgroep ingesteld met onder meer Wim Klein en Theo Koolman.
Theo Koolman mocht van de Sociale Long Beijum niet in deze BOB-werkgroep zitten (niet met twee petten). Ik vernam dit tijdens de Tweede Beijumsessie (op 25 november 2015) van mevrouw Marjolein de Jong.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat deze BOB-werkgroep uit elkaar is gevallen. Ik weet echter niet waarom.
De videoreportage van lijn6.com was evenwel zeer duidelijk. Qua sfeerzetting en beeldbepaling.

Mijn eenvoudige vraag aan je is: heeft de BOB in het jaar 2016 reeds een deelsubsidie van de gemeente Groningen ontvangen?
Je weet dat de BOB-begroting op 24 september 2015 niet op statutair correcte wijze is goedgekeurd.
Idem dito is Tiemen Wagenaar op 24 september 2015 niet statutair correct verkozen. Het vereiste quorum ontbrak en het BOB-bestuur deed geen beroep op art. 17 lid 8 van de BOB-statuten.

Omdat het BOB-bestuur vanaf 24 september 2015 uit slechts twee bestuursleden bestaat, kan dit bestuur slechts de lopende zaken afhandelen. Het rompbestuur is zogezegd demissionair.

Het is mij bekend dat er regelmatige gesprekken zijn tussen de Sociale Long Beijum en Irma Zijlstra. In De Kleihorn. Misschien rolt iets moois uit deze gesprekken.

Graag verneem ik van je of de BOB over 2016 subsidie van de gemeente heeft ontvangen.
Hoe ziet de SDC Oost de huidige BOB? Is het een aflopende zaak? Zie tevens de gang van zaken in De Wijert-Zuid.
Indien de BOB subsidie over 2016 heeft ontvangen: hoe is dit in rede te rijmen met de van rechtswege nietig besluitvorming inzake de BOB-begroting 2016?
Te meer, omdat op 9 november 2015 – tijdens de ingelaste, rommelige BOB-AV – drie saillante agendapunten ontbraken:
1. de herverkiezing van Tiemen Wagenaar;
2. de BOB-begroting 2016;
3. het BOB-werkplan 2015/2016.

Zie verder mijn punten van aandacht tijdens ons opbouwend gesprek in de Prefectenhof van 26 oktober 2015. Tussen 11:00 uur en 12:15 uur. Inclusief de door mij gegeven stukken.


Graag jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

Kees Huizenga"

=====================================================

P.S.: ook op 9 november 2015 ontbrak het vereiste quorum tijdens de ingelaste BOB-AV. Minder dan 10% van de BOB-leden was aanwezig. "Gesubsidieerd ruziemaken" (met dank aan Jaap van Leeuwen van de Regiokrant Groningen), de BOB-statuten niet serieus nemen, geen contacten met de heerden en geen speciale hoorzitting organiseren over de forse bomenkap aan de Zuidwending (in goed overleg met de betrokken heerden).

Ik heb nog geen reactie ontvangen van de SDC Oost. Volgende week gaat er een e-mail naar de stadsdeelwethouder (Mattias Gijsbertsen) en de wethouder van Welzijn (Ton Schroor).