zondag 7 februari 2016

LATER BOMENKAP LANGS MIDDELSTE GEDEELTE ZUIDWENDING

Deze bomen blijven nog even staan

Langs de uiteinden van het kanaal door Beijum zijn alle bomen gekapt. Vorige week langs de Froukemaheerd en afgelopen dagen het gedeelte langs de Sibrandaheerd. Maar wat gaat er met het middelste gedeelte, ter hoogte van de Barma- en Doornbosheerd gebeuren?

Lezer Gert vroeg een paar dagen geleden: Hallo blogger van Beijumnieuws. Gaan de bomen ook weg tussen de Godekenheerd en de Isebrandtheerd? Zomers kon je er wel heerlijk onder die bomen lopen met die warmte. 

Goede vraag. Ondergetekende moest het weten, maar hij herinnert zich het niet. Daarom Peter Homan gemaild, als stadsdeelbeheerder van Stad oost moet hij vast meer weten.

Die mailde vlot en keurig terug: Voor Beijum is het beheerplan bomen vastgesteld. Voor meer inhoudelijke informatie zie bijgaande link. http://archief11.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20151111120000/http:/gemeente.groningen.nl/beijum/bomenbeheerplan-beijum

 Het plan bestrijkt een periode van 10 jaar waarin in hoofdzaak een aantal wilgen en populieren zullen worden gekapt en vervangen door andere bomen die duurzamer zijn.
We onderscheiden 3 categorieën t.w. direct kappen wegens gevaar, kappen tussen 0 – 5 jaar ( in deze categorie vallen de bomen die nu zijn gekapt) en bomen die tussen 5 – 10 jaar worden gekapt. In die categorie valt de middenstrook, die worden later vervangen.

 Open vooral de link, daarin staan pdf-jes waar het een en ander over de bomenkap in Beijum opstaat.

Ondergetekende snapte het nog steeds niet. Wederom de vraag, gaat het middelste gedeelte binnenkort ook plat?

Antwoord van Homan: Dat gaat later plat, het zijn bomen die tussen 5 – 10 jaar worden gekapt. Op de tekening van de fasering is het met geel aangegeven.

Vandaag of morgen een video, de Beijumrijder langs een gehavende Zuidwending....

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wat wordt er met gekapte populieren gedaan?

Zie: http://nos.nl/artikel/2085299-nieuwe-bestemmingen-voor-minder-populaire-populier.html

Het maken van meubels, vloeren, kisten, keukens en zelfs surfplanken. Populieren worden minder gebruikt voor het maken van klompen en lucifers.

Anoniem zei

Leg een stuk of wat van die boomstammen als klim object op het veldje van de doornbosheerd. Leuk voor de kinderen