maandag 22 februari 2016

PITCHES TIJDENS EEN LEVENDIGE DERDE BEIJUMSESSIE IN DE KLEIHORN

Onderwerp vaste vuurplaats in Beijum, overhandiging rapport aan de stadsdeelcoordinator.

"We willen de wijk leuker, gezelliger en mooier maken."

Pitchen over mountainboarden
Sociale Long-lid en spreekstalmeester Lennie liet vanavond tijdens het begin van de derde Beijumsessie die in de Kleihorn werd gehouden aan duidelijkheid niets te wensen over. Positief zijn, verbindend, elkaar versterken, netwerken, dat allemaal ten glorie van de wijk waar de meeste van de ongeveer 25 aanwezigen in wonen.

Ondernemerschap was het hoofdthema van de avond, in het algemeen staken de mensen die naar voren liepen om op de denkbeeldige zeepkist plaats te nemen hun pitch daarover af.

Het spits werd afgebeten door iemand die een mountainboard-park aan de Ulgersmaweg bij de aanwezigen in beeld wilde brengen.
Daarna kwam een ambtenaar van de gemeente Groningen aan het woord die risicoloos ondernemen aanprees, bijstandsgerechtigden met een beginnend bedrijfje worden sowieso betaald, wat de eventuele schade van (het opstarten van) een beginnend bedrijfje ook moge zijn.
Een buurtcamping in de Groene Long?

Daarna kwam een bevlogen plan over een buurtcamping aan bod. Waarom niet in de Groene Long vlakbij de Boerderijum een camping met mobiele sanitair houden? Gevraagd, twee beheerders, die hiervoor subsidie willen aanvragen en een vrijwilligersnetwerk willen opzetten.

Participatiemedewerkster Fatos Remkes hield de aanwezigen in de zaal daarna voor dat behoeftes die in de wijk leven naar haar gecommuniceerd kunnen worden: "Ik ben een schakel tussen de gemeente en bewoners." Kunnen we ook naar je toe inbrengen wat we graag in de binnenkort leegstaande school de Expeditie willen? Wat als we een ouderencafé in de Wegwijzer willen? Zomaar wat vragen uit de zaal.


De zaal luistert naar de pitchers
Een pitch over zorg volgde, kunnen ondersteunende taken vanuit een corporatie door vrijwilligers worden uitgevoerd? Right to challenge: Op de gemeentelijke site van D66 staat hierover:
Het college van B&W wil inwoners een recht teruggeven: de right to challenge. Wijkbewoners kunnen publieke taken overnemen van de gemeentelijke organisatie, als ze die taken voor hetzelfde budget even goed, of zelfs beter, zelf kunnen uitvoeren. D66 is enthousiast.
De Right to Challenge, ofwel het ‘uitdagingsrecht’, is bedacht in Engeland en daar sinds 2012 vastgelegd in de Localism Act. In Nederland is dit uitdagingsrecht opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die sinds dit jaar van kracht is. De WMO noemt het uitdagingsrecht een instrument dat gemeenten in kunnen zetten, als ze hiervoor kiezen. Het Groningse college van B&W wil deze mogelijkheid graag benutten.
Enthousiasme kan soms doorschieten, de challenge-pitcher, bracht allerhande plannen in die in de leegstaande ruimtes in de Wegwijzer, gezondheidscentrum en straks Expeditie uitgevoerd zouden kunnen worden. ZZP-werkplekken? Een leer-werkplek voor jongeren? Een talentenpodium voor de jeugd? Een bestuurslid van het Trefpunt: "Allemaal mooi en wel, maar de meeste van de ingebrachte plannen bestaan al in de wijk, probeer daar bij aan te sluiten en niet opnieuw het wiel uit te vinden, anders trek je energie bij reeds bestaande clubjes mensen weg die hetzelfde doen."
Over de right to challenge
Jaap van Leeuwen van uitgeverij Leander pitchte over zijn onderneming die volgens hem ook een maatschappelijk belang dient. Kees Huizenga: "Komt er ook een nieuwe wijkkrant? Die wordt erg gemist." Van Leeuwen kon daar nog niet veel over kwijt. Er zijn verkennende gesprekken gaande, daarover later meer.
Ze was ongeveer tien jaar als stadsdeelsecretaris aan Beijum verbonden, maar vanavond nam Irma Zijlstra een beetje afscheid van de wijk in verband met het aanvaarden van een andere functie binnen de gemeente Groningen. Vrijwilliger Theo Smit hield een speech voor haar en roemde haar inzet en liefde voor de wijk. "Je bent eigenlijk een collega, maar je bent in de loop der jaren een beetje een vriendin van me geworden."
Christien van de Bron: kom naar de koffieochtenden
Ter afscheid (waar Zijlstra nog niet aan wilde: "Ik kom misschien wel terug") kreeg ze een naambordje overhandigd voor het bruggetje dat bijna een jaar geleden over een sloot bij de Boerderijum werd gelegd. Vijf jaar heeft ze zich ingezet om het bruggetje te realiseren. Zie haar hier feestelijk over het bruggetje lopen, de overgang naar de Boerderijum die vanaf nu het Irma Zijlstra-bruggetje zal gaan heten.
Theo Smit steekt de loftrompet af naar Irma Zijlstra
Tussendoor werden resultaten uit de tweede Beijumsessie verteld. Aan de stadsdeelcoördinator werd door de initiatiefneemster van een vaste vuurplaats in de Jensemaheerd een informatieboekje overhandigd. Een alert iemand uit de zaal: "Kunnen de buurtcamping en de vuurplaatsen niet samengaan?"
Irma Zijlstra is verbluft....
Na afloop was er wat te drinken aan de bar en werden hapjes rond gedeeld en kon er informeel worden nagepraat en genetwerkt. 
Iemand opperde bij de blogger dat het toch een beetje een zweverige avond was. Nee, antwoordde iemand anders, je moet Sociale Long de kans geven zich te ontwikkelen, het is allemaal nog zo pril en nieuw.
Jaap van Leeuwen 
Hoe het ook zij, ondergetekende is de afgelopen vijftien jaar op verscheidene wijkbijeenkomsten aanwezig geweest, de sfeer die Sociale Long uitstraalt is een verademing bij wat geweest is. Respect boven al. Dat daarbij dan ook nog een paar initiatieven zich tot concrete plannen plannen ontwikkelen en ten uitvoer worden gebracht, is mooi meegenomen. Een aanwezige: "Zou hier een nieuwe bewonersorganisatie uit voort kunnen komen?" De tijd zal het leren.

(De blogger maakte een filmpje van de pitch van Jaap van Leeuwen, wellicht komt die binnenkort online)


De avond leende zich goed om te netwerken. Praten over een ouderencafé, buitenfitness...., links notulist Kees Huizenga

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Beste meneer Beijumnieuws: hoe kunt u in bijna 60 minuten zo’n uitstekend, smaakvol, kietelend en gelardeerd verslag maken? Grote klasse!!! Dit is een lokaal compliment. Ik ben zeer onder de indruk van uw snelle pen, waarbij een vleugje vileine humor niet ontbreekt.

Ik was notulist voor mezelf. Om alles op een rijtje te hebben. Maar misschien word ik wel benaderd voor mogelijke aanvullingen.

Anne Bekkema keek mij heel lief aan. Daar ben ik wel wat verlegen mee...

Kees Huizenga zei

Meer over het “Right to Challenge”:

http://www.righttochallenge.nl/images/links/PDF/Groningen-voorstel__.pdf

Het conceptvoorstel van de gemeente Groningen van 3 november 2015. Ik zie dat dit concept nog geen voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad is. Geen ondertekening onder voorbehoud. Met andere woorden: dit concept is te kenschetsen als een notitie. Zonder juridische status.

Zie met name “de dilemma’s en de bespreekpunten” op de laatste twee pagina’s. Ontstaat er “verdringing van arbeid”? Is er wrijving van de WMO 2015 met de Participatiewet? De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft een initiatief-wetsvoorstel gemaakt om in de Participatiewet een "Verdringingstoets" op te nemen.

Anoniem zei

Kees, Anne Bekkema kijkt heel duidelijk achter jou langs iemand anders heel lief aan.