woensdag 24 februari 2016

DOE MAAR EEN NEE-JA STICKER

Leuk, zo'n huis aan huis blad als de Gezinsbode. Welkom. Maar wat moet je met al die reclame-troep?
De blogger is voorstander van een Ja, wel huis aan huis bladen, en nee, geen ongeadresseerde troep in de bus-sticker.

Ben je zat van al die reclame in de brievenbus? Op het gemeentehuis kun je gratis een ja-nee of nee-nee sticker ophalen. De brievenbusstickers zijn ook aan te vragen via het servicenummer 0900-2025095 (€ 0,25 cent per minuut). Nu ook online verkrijgbaar via Nudge! Lees hier.

Ondergetekende helpt Junior wel eens mee met z'n kranten/folder loop door een gedeelte van de wijk. Mensen kinderen, wat een troep moet je als bezorger door de brievenbussen kwakken. "Mijnheer, doe dit maar niet meer door mijn brievenbus." Maar u hebt geen Nee-sticker. "Hoe moet ik die dan aanvragen?" Anderen zeggen: "Ik vind het wel gezellig die reclame in de bus."
Beste buurtgenoten, zie bovenstaande blauwe tekst.

De blogger ziet ook de nodige Nee-Nee stickers op de brievenbussen. Ook bij allochtone gezinnen. Waarbij ondergetekende  ietwat bevoogdend denkt: Lees nou wel de Gezinsbode en Groot Groningen! Blijf nou niet in je eigen cultuur en met je schotelantenne hangen! We zijn in Groningen! Pas je aan en toon ook belangstelling voor nieuws uit je stad en wijk. 

Maar goed, dat zijn privékeuzes. Bovenste afbeelding, de ingang van de flat aan de Atensheerd met uitzicht op onder meer Winkelplein West.

Geen opmerkingen: