woensdag 17 februari 2016

MIDDENSTUK ZUIDWENDING BLIJF EERST STAAN VOOR VLEERMUIZEN

Isebrandtsheerd, op de achtergrond zien we een mannetje met de bomen bezig
De kaalslag van bomen langs de Zuidwending blijft vooraleerst beperkt tot de beide uiteinden. Zoals eerder gemeld blijven de bomen langs het kanaal door Beijum die langs de het middenstuk staan, naast de Holmster-Godeken- en Isebrandtsheerd, nog een paar jaar staan.


Waarom is dat eigenlijk, stadsdeel oost beheerder Peter Homan? Dit antwoord kwam retour:


De Zuidwending is ecologisch gezien een bijzonder belangrijke route voor vleermuizen. Dat is de reden dat er gefaseerd wordt gekapt en het middenstuk eerst blijft staan.
De snoei die gedaan wordt/ is , is preventief. De populieren zijn erg gevoelig voor takbreuk. Daar waar de beheerders het nodig vinden wordt preventief gesnoeid.

Pas als de herplant is gebeurd beginnen we met de voorbereidingen voor het middenstuk. Dat zal nog wel een paar jaar duren omdat de nieuwe bomen zich even moeten zetten.


JF; Ondergetekende heeft totaal geen verstand van ecologie en bomenplannen. Waarom moeten de nieuwe bomen die hier en hier zullen worden geplant zich eerst zetten voordat met de voorbereidingen van het middenstuk (foto's en zie hier) kan worden begonnen? Of zal dat ook weer met de vleermuizen te maken hebben? Beijumnieuws@ziggo.nl

1 opmerking:

Johan maes zei

Ik snap niet dat de bomen blijven staan.
Alleen om die vleermuizen ik woon er zelf maar voor mij mogen ze de bomen meteen plat gooien.
Want ik zit er niet op te wachten dat er straks alsnog een boom op mijn woning valt.
vriendelijke groeten Johan Maes