woensdag 10 februari 2016

SNOEIEN MIDDELSTE GEDEELTE ZUIDWENDING BEGONNEN


Een in oranje gekleed mannetje op een hoogwerker snoeit momenteel takken van de bomen die langs het middenstuk van de Zuidwending staan. Zie foto.


En zie bericht dat vanmorgen is gepubliceerd, hier wordt onderhoud uitgevoerd en voorlopig niet gekapt.

Waarom het gedeelte langs het kanaal langs enerzijds de Holmster- Godeken- en Isebrandtsheerd en anderzijds de Doornbos- en Barmaheerd voorlopig gevrijwaard blijft van kap, is ondergetekende nog niet helemaal duidelijk.

Wellicht heeft het er mee te maken dat langs dit gedeelte weinig huizen pal naast de bomenrij staan.

Veiligheidshalve worden de bomen boven toch gekortwiekt. Dat zal met aansprakelijkheid te maken hebben, mocht tijdens een storm iemand een beste tak op z´n hoofd krijgen, dan mag de gemeente Groningen dokken.

De blogger zal het bij de wijkbeheerder navragen.

Update 16.39 uur, via Twitter...een deel wordt niet gekapt ivm bezwaar van bewoners....

1 gedeelte wordt gesnoeid ipv gekapt ivm bezwaar van bewoners tegen de kapvergunning. Ander gedeelte staat in de planning 1/2
voor de toekomst, maar wordt al wel gesnoeid voor onderhoud en veiligheid (en niet vanwege aansprakelijkheid) ^dd 2/2

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Opvallend hoe vaak de blogger "mannetjes" in de wijk ziet werken. Volgens mij hebben ze toch allemaal een normale lengte.
Luit Staghouwer ziet ook vaak mannetjes, maar in het dierenrijk is dat een normale benaming.
Onze blogger zal het vast niet denigrerend bedoelen, maar toch....
Je spreekt toch ook niet over "vrouwtjes" achter de kassa bij AH.

Johan Fehrmann zei

Dag Anoniem 18:56 uur (mannetje? Of vrouwtje?). Het doet me deugd, je reactie, echt vermakelijk. Ik zal weer eens naar het kruidenvrouwtje van Beijum gaan om te kijken wat er tegen te doen valt.

Kees Huizenga zei

Begrijp ik het nu goed?

Indien Beijum zich unaniem had verenigd over degelijk maatwerk en goed snoeien, was dan de enorme kaalslag te voorkomen geweest?

Had deze grootschalige bomenkap, die het aangezicht van de Zuidwending grotelijks heeft aangetast, niet plaatsgevonden indien Beijum over een goede bewonersorganisatie beschikte? In - en na goed overleg met de heerden.

Bewoners, direct belanghebbenden van het middengedeelte tussen de bruggen, hebben hun bezwaren gegrond zien verklaard. Niet rooien, maar snoeien met wijsheid. Wel kijken naar de veiligheidsaspecten (dus gevaarlijke takken afzagen), maar niet massaal kappen. Wat is in dezen de rol geweest van de grote woningbouwcorporaties?

Ik ben er beduusd van.


Noot: vanuit de Sibrandaheerd is eveneens bezwaar aangetekend, maar hun bezwaren zijn kennelijk niet gegrond verklaard.