dinsdag 23 februari 2016

OVER DE VLEERMUIZEN LANGS DE ZUIDWENDING

Tegen de rechter boom hangt een vleermuiskastje 
De Zuidwending is ecologisch gezien een bijzonder belangrijke route voor vleermuizen. Dat is de reden dat er gefaseerd wordt gekapt en het middenstuk eerst blijft staan.

De motivatie voor de keuze om de bomen naast het middenstuk langs de Zuidwending vooraleerst te laten staan wekte bevreemding bij sommige lezers. Lees eerst nog even het bericht hierover. Via de mail, Twitter en Facebook werd spottend gereageerd. Of de gekapte gedeeltes nu wellicht dienst gaan doen als landingsbaan voor de vleermuizen? En, komen er misschien ook richtingaanwijzers voor de vleermuizen zodat ze kunnen zien welke vliegroute ze moeten gaan nemen?

Op vleermuizen in de stad staat:
Minstens twee maal per nacht vliegen vleermuizen van hun dagverblijf naar een foerageerterrein. Vaak vliegen ze meerdere keren in een nacht op en neer, bijvoorbeeld om midden in de nacht een tijd uit te rusten in hun dagverblijf of om hun jongen te zogen. Vleermuizen wisselen nogal eens van verblijfplaats. Binnen een wijk is de exacte vliegroute afhankelijk van de op dat moment gebruikte verblijfplaats. Tussen wijken en verder naar het buitengebied zijn er vaste vliegroutes, die continu worden gebruikt. Ze zijn vergelijkbaar met wijkontsluitingswegen in mensen verkeerstermen.

Ondergetekende kan er niet zo goed bij dat de bomen langs het middenstuk hoofdzakelijk blijven staan voor de vleermuizen. Het zal z'n Groninger achterdocht zijn dat denkt dat het vast ook iets met geld te maken zal hebben. Maar het zal zo zijn.

Foto boven, er hangen vleermuiskastjes in bomen in het gedeelte waar de bomen (eerst) blijven staan. Foto rechts, het wil nog maar niet wennen, wat een kaalslag langs de Froukemaheerd.

Foto beneden, Auke en Truus moeten genoegen nemen met een iets minder idyllische panorama. De bomen waar ze tegen aan kijken blijven dan wel staan, dik een jaar geleden keken ze tegen meer boom aan, zie dit bericht

Geen opmerkingen: