woensdag 20 april 2016

BRUG TERNAUWERNOOD ONDER FIETS(KORRE)BRUG DOORWe blijven nog even bij bruggen, zie voorgaand bericht, maar dan wel bij échte bruggen.
 Het lijkt wel centimeterwerk. Het was duidelijk dat de te vervoeren brug niet onder de gangbare Korrewegbrug door kon, die moest opengedraaid worden, maar de fiets- en loopbruggen aan weerszijden, zou dat wel lukken?

Zie de afbeeldingen, gisteravond tegen 20.00 uur door Rob van Vondel gemaakt. Het gevaarte passeerde dé toegangspoort naar Beijum. Wat voor ruimte zal er tussen de vervoerde brug en de fiets/loopbruggen hebben gezeten?

Zestig meter lang en twaalf meter breed. Maar hoe hoog?
De brug krijgt als eindbestemming Dokwerd alwaar het gevaarte over het van Starkenborgh-kanaal zal worden gelegd nadat het oude exemplaar door twee aanvaringen aan vervanging toe was gekomen.

Het zal vast tevoren zijn berekend, de nieuwe brug voor Dokwerd voer uiteindelijk veilig op de onderliggende ponton onder de hoog liggende bruggen door.

Geen opmerkingen: