maandag 11 april 2016

MAANDAGOCHTEND (271)


Vanaf vanmorgen 07.00 uur is de doorgang voor bussen bij Winkelcentrum Beijum geblokkeerd. Zie bovenstaande afbeelding, afgelopen vrijdagmiddag gemaakt. De bushalte-palen zijn afgedekt. Wat staat hier ook nog maar te gebeuren? Zie nog eens dit bericht. De opstap-stoepen richting passerende bussen moeten op hoogte gemaakt worden.

Foto links. Hier is wat om te doen de afgelopen dagen in Beijum. We zien het gebied tussen enerzijds het Trefpunt (rechts) en de Boerderijum(net niet links zichtbaar).

Afgelopen zaterdag publiceerde ondergetekende een bericht op Beijumnieuws waarin hij zich afvroeg wat er mis was met de reeds ruim tien jarige centraal in Beijum gelegen speel- en ontmoetingsplek Boerderijum. Dit n.a.v. het afgelopen donderdag gepubliceerde bericht over het bezoek van Sociale Long Beijum aan wijkwethouder Mattias Gijsbertsen. Zie nog eens hier. Er werd een jubelend plan over een centrale speel- en ontmoetingsplek tussen Trefpunt en Boerderijum gepresenteerd.


De Beijumblogger keilde het afgelopen zaterdag gepubliceerde bericht aan met een Twitterbericht. Het werd o.a. geretweet door Stichting De Zijlen en de locatiemanager van De Zijlen: Bij de Boerderijum te #Beijum is al een speelplek en ontmoetingsplek....waarom nou n nieuwe dure speelplek vlakbij?
De Zijlen retweette het bericht natuurlijk niet voor niks. Hallo, we zijn al jaren bezig om onze speel- en ontmoetingsplek op de kaart te zetten, waarom nou eenzelfde project vlakbij willen realiseren?

Het gebied rondom Trefpunt en Boerderijum schijnt archeologisch beschermd te zijn. Beijumer Han Borg: "Kunnen we de doden die hier begraven liggen misschien met rust laten?' Naar het schijnt ligt vlakbij de Boerderijum een graf uit de Middeleeuwen.

Sociale Long Beijum heeft een enthousiaste dadendrang. Vanuit dromen en willen verbinden. Maar zou het niet beter zijn als ze zich zouden verbinden met reeds jarenlang bestaande structuren en verhoudingen in de wijk? Hebben ze al overlegd met de vele partners/instellingen die binnen  het Trefpunt actief zijn? Is daar aansluiting bij mogelijk? Is het niet beter om af te stemmen? Wat was ook nog maar respect hebben? Eigengereid doordraven? Of toch maar beter links en rechts kijken?

Niks ten nadele van de jongste beweging binnen Beijum. Ze zullen vast de naïviteit en ondoordachtheid achter zich gaan laten. Dames (heren?) kom vanuit de roze Beijumwolk naar de aarde en terug naar de Beijumer klei. Doe even normaal. Morgen een jaar geleden, 12 april, heeft Boerderijum een extra ingang richting ontmoetings- en speelplek gerealiseerd. Afgelopen februari kreeg het bruggetje de naam Irma Zijlstra. Zie nog een hier. Kunnen we daarbij aansluiten? Zie foto beneden.

Jong en oud komen op de rechter afbeelding samen. Lente In Beijum.
Wat is jong, wat is oud? Deze week wordt de Beijumblogger zestig jaar. Zie het Over Mij links beneden op Beijumnieuws. 

Oud? Nait soezen. Jongheid zit binnen in.
De zon klimt momenteel hoger in de wolkeloze blauwe lucht. Hete begin van een prachtige voorjaarsdag. Een prettige week toegewenst.2 opmerkingen:

Anoniem zei

Gefeliciteerd alvast. Wat is zestig nog nu de AOW leeftijd almaar naar boven opschuift, en jij hebt jonge kinder!

Kees Huizenga zei

1. De basale eerste vraag is: hoe groot moet die geconcentreerde kinderspeelplaats aan de Beijumerweg worden, mogelijk verspreid over meerdere locaties? Is er behoefde aan zo’n grote kinderspeelvoorziening? Kan deze behoefte gepeild worden door middel van een statistisch betrouwbare enquête? Overleg met kinderopvanginstanties, zoals het SKSG, lijkt me overwegenswaardig. Hoeveel geld is aanwezig? Wie maakt een voorlopige begroting?

2. Afhankelijk van die door mij gewenste enquête en de uitslag hiervan: een “verbinding” kan tot stand gebracht worden door een (brede) brug te maken tussen de voorkant van het Trefpunt en de Boerderijum. Ik weet niet of het basketbalveld bij de ingang van het Trefpunt veel gebruikt wordt. Zo nee, dan kan in overleg met het bestuur van het Trefpunt overwogen worden om bij de entree van het Trefpunt kinderspeeltoestellen te plaatsen (mits aan de harde voorwaarden van het Trefpunt voldaan wordt). Andere toestellen dan die achter de Boerderijum staan. Heel belangrijk is het synergie-effect (1 + 1 =3), waardoor er sprake kan zijn van een win-win-siuatie. Opdat het Trefpunt en de Boerderijum vaker bezocht worden.

3. Er is het precedent van het Irma Zijlstra-bruggetje bij de Boerderijum. Wellicht staat het Bestemmingsplan Beijum toe dat er een brugverbinding tussen het Trefpunt en de Boerderijum tot stand komt. Dit moet nader uitgezocht worden.

4. Tegenover het Trefpunt en de Boerderijum is het voetbalveld. Hierover gaat de Stichting Beijumerweg. Met deze stichting kan nader overleg gevoerd worden.

5. Buitenfitness Beijum mag niet vergeten worden!