dinsdag 3 november 2009

LEEFBAARHEID ATENSHEERD LAAT TE WENSEN OVER

Twee weken geleden ontving ik een mail van Gerda Vorsteveld. Ze woont met haar man Harm aan de Atensheerd en samen met enkele omwonenden proberen ze de leefbaarheid in hun heerd te bevorderen. Ze reageerde n.a.v, de vernielingen bij het Winkelcentrum.

Met plezier lees ik U site. Achter de schermen zijn wij al lang bezig, met Politie, Corporatie en bewoners om te kijken hoe we dit opgelost krijgen. Als u meer wil weten wat wij doen, neem gerust even kontakt op. 

Nieuwsgierig geworden maakte ik een afspraak en kwam verzeild in het buurtcomité van de Atensheerd, te weten Huis en Heerd. Gerda Vorsteveld, rechtsachter op de foto en voor haar man Harm, en Marja van Rijn stonden me te woord. Gerda en Harm wonen al vanaf 1982 aan de Atensheerd en ze delen een Fokuswoning.(Fokus is een woonsysteem waar gehandicapte mensen praktische hulp op afroep krijgen). De 'aanslag' op het Winkelcentrum(drankwinkel) is niet de enige overlastgevende gebeurtenis aan de Atensheerd geweest. Als je Harm, Gerda en Marja moet geloven is er al jaren sprake van structurele overlast in dit gedeelte van Beijum. De bal ligt volgens hen nu bij de politie en de gemeente om er iets aan te doen. Binnen de wijk ervaren ze geen steun en Gerda spreekt hier haar verbazing over uit. Want, er zou toch eigenlijk een overkoepelende organisatie in de wijk moeten zijn die opkomt voor alle wijkbewoners, en dus ook voor de Atensheerders. Kijk en luister even mee.

3 opmerkingen:

Anna van Dam zei

Overkoepelende organisatie is toch het bob?
De burgermeester waarschuwen, en op het burgermeesters-spreekuur langs gaan.
De SP wil ook nog wel eens wat voor bewoners betekenen. Er is een spreekuur van de SP.

Kees Huizenga zei

Morgen, 4 november, praten de ondernemers van Beijum met functionarissen van de regiopolitie, waaronder de wijkagenten, op het politiebureau aan de Parkallee.
De heer Leo van Gent, de bevlogen stadsdeelcoördinator van Noorddijk, is hierbij aanwezig.

De vragen van het CDA zijn bijna beantwoord.

Kees Huizenga zei

Mevrouw G.J.M. Vorsteveld-Beentjes, tevens al jarenlang voorzitter van de Stichting Huurdersraad De Huismeesters, verwijst naar de door de CDA-fractie gestelde vragen. Deze geef ik hierbij integraal weer.
Bron: www.cdagroningen.nl

"28 oktober 2009

CDA stelt vragen over: Vernielingen en vandalisme in Beijum

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 24 oktober 2009 wordt (opnieuw) melding gemaakt van een reeks van vernielingen in het winkelcentrum van Beijum-West en vandalisme en overlast in andere delen van de wijk.

Met name donderdagavond en –nacht was het bar en boos. Vernielingen op en rond het winkelcentrum, waarbij zelfs twee molotovcocktails zijn gegooid, zeker dertien auto’s zijn vernield en van meerdere scholen ruiten zijn ingegooid.

Uit het artikel blijkt dat de politie niet weet wie de vernielingen in de wijk pleegt. Zij roept immers getuigen en slachtoffers op zich te melden en/of aangifte te doen.


Wij hebben de volgende vragen:

1. Bent u het met de CDA-fractie eens dat er op korte termijn een einde moet komen aan de gesignaleerde overlast, vernielingen en vandalisme in de wijk Beijum? Zo ja, welke (extra) maatregelen treft u (in overleg en in samenwerking met de bewoners, de politie en wijk- en opbouwwerkers in de wijk) om aan de gesignaleerde praktijken een einde te maken? Zo nee, waarom niet?

2. Is er sprake van voldoende politie-inzet in de wijk op de momenten dat de gesignaleerde overlast, vernielingen e.d. plaatsvinden?

3. Is het mogelijk dat u de raad (eventueel vertrouwelijk) inlicht over de strategie die door u wordt gehanteerd om aan de problemen in de wijk een einde te maken?

4. De politie heeft jaren een aanpak van “kennen en gekend worden” gehanteerd. Deze aanpak is in veel steden succesvol geweest. Wordt deze aanpak nog steeds in Groningen gehanteerd? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?

5. De Burgemeester staat een aantal bevoegdheden ter beschikking om de samenscholing van jongeren op en rond winkelcentra te verbieden. Wordt momenteel in Beijum gebruik gemaakt van deze bevoegdheden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

6. Welke middelen worden momenteel in Beijum-West ingezet om vandalisme, vernielingen en overlast te voorkomen?"

Einde citaat.

Een voorstel in meervoud

Vraag 1 vind ik erg heel goed. Ik citeer nogmaals: "Zo ja, welke (extra) maatregelen treft u (in overleg en in samenwerking met de bewoners, de politie en wijk- en opbouwwerkers in de wijk) om aan de gesignaleerde praktijken een einde te maken?"

1. Heerdwachten/burgerwachten

Wat betreft de wijkbewoners denk ik aan het vormen van heerdwachten/burgerwachten, die in gedurige samenwerking met STIEL, heerdcomités, de wijkagenten en de stadswachten, MJD Beijum, de jongerenwerkers, multiculturele zelforganisaties, Scouting Nederland (de padvinders van Beijum), de buurtcentra, de Vensterscholen, de Boerderijum Beijum, Het Trefpunt, de ondernemers van Beijum-West en Beijum-Noord, jongerenorganisaties, sportverenigingen, Innersdijk, enz. de openbare en private veiligheid in Beijum bevorderen.

2. Veiligheidsberaad van Beijum

Een eerste aanzet kan zijn: een Veiligheidsberaad van Beijum. Binnen dit Veiligheidsberaad kan om te beginnen worden gesproken over het onderwerp op welke locaties meer cameratoezicht moet komen.
Dit Veiligheidsberaad van Beijum kan een openbare wijkbijeenkomst gaan beleggen over "Veiligheid en privacy". In goede samenwerking met het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord Beijum, de regiopolitie en de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk.

Wat denkt u van dit voorstel?
Het gaat om wijkopbouw, wijkintegratie en wijkveiligheid. Om "Heel de Buurt"! Om "Vertrouwen in de buurt"!!!