zaterdag 14 november 2009

PVDA-ERS BEZOEKEN BEIJUM

Het is de enige politieke partij die ik wel eens in Beijum aantref om in contact met de Beijumers te treden. Werkbezoeken van andere politieke partijen zouden hier ook worden verslaan, echter tot nu toe heb ik ze nog niet in Beijum gezien. De PvdA staat slecht in de peilingen en het opzoeken van de 'man in de straat' heeft o.a. tot doel om de zogenaamde kloof met de kiezers te verkleinen. De vraag of de wijkbezoeken ook te maken hebben met 'die ene blonde mijnheer uit Venlo' (ik weet nog wel een andere benaming, maar dan voelt de man die elke tegenstander verrot scheld zich vast weer gedemoniseerd voor het geval hij dit leest) werd ontkennend beantwoord:"wij gaan uit van eigen kracht." Een bezoek aan Beijum is eigenlijk een thuiswedstrijd voor deze mannen in het rood, de PvdA is sinds jaar en dag de grootste partij in de wijk. Stadjers laten zich normaal gesproken de kop niet gek maken door de populistische waan van de dag, de gevestigde partijen blijven hier redelijk overeind. Rechts op de foto ziet u fractievoorzitter én Beijumer Arjan de Rooij. De video begint op het moment dat de Rooij met een Beijumer in gesprek is over de tram.
Naschrift 19.00 uur: het schiet me te binnen dat ongeveer anderhalf jaar geleden op dezelfde plaats, voor Winkelcentrum Beijum, CDA-ers aan het folderen waren.
Naschrift2; zondag15 nov: Over populisme gesproken, vandaag staat een stuk op de site van het Dagblad over politiek avonturisme vanuit Beijum. Lees ook onderstaande reactie van ene Joop op deze kwestie. Gelezen dat Prummel van de Stadsparij zegt blij te zijn met Anna Riemersma en dat hij zo hoopt de band met Beijum aan te halen? Wat een dom populisme! Hoezo banden aanhalen met Beijum? De BOB heeft al geen band met Beijum, hoe kan je dan in Godsnaam denken dat je via zo'n gelukzoeker de band met Beijum aanhaalt?http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article5440259.ece

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Het lijkt me goed dat de PvdA-fractie kennisneemt van deze bijdrage van Beijumnieuws van 29 oktober 2009 (en de reacties):

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/10/van-de-montessorischool-naar-de-dijk-8.html

Eind deze maand beslist de gemeenteraad over de zgn. "deal" van wethouder Frank de Vries met de Wibenaheerders en de Montessorischool(ouders).

K. Jansema zei

Zolang de wijk blijft stemmen op deze rooie partij heeft het weinig zin voor andere partijen zich te laten zien.

Klinkt een beetje eenvoudig, maar ondersteunend met statistieken qua opleidingsniveau, werkgelegenheid, inkomensniveau en werkloosheid is Beijum helaas een wijk voor de pvda die hoogtij vieren met dit soort cijfers. Tenzij zoals eerder geopperd de wijk zijn stem laat horen en iets anders wil.

Het is helemaal niet erg als er andere partijen zijn die zeggen waar het op staat en geen mooi weer praten en ondertussen alleen aan het eigen belang denken (denk bijvoorbeeld aan recentelijk de kilometerheffing).

Anoniem zei

Geert Wilders is de Rattenvanger van Venlo. Hij gedraagt zich net als het negatieve beeld van moslims die hij oproept: hij heeft geen incasseringsvermogen, hij voert een heilige oorlog en hij stelt zich op als een martelaar. OOk lijkt hij de Islamische rechtspraak in te willen voeren, knieschoten etc., de man is ziek en gestoord. En idd nu wordt de zielepiet en stumper weer gedemoniseerd, een horde van bijna 2 miljoen nederlanders hobbelt achter de ideoot aan. Ik ga mijn naam hier niet bijzetten, voor je het weet heb ik die schreeuwlelijke aanhang van hem op mijn dak. Wel willen uitdelen maar niet kunnen incasseren, dat is de PVV.

K. Jansema zei

PVV is helaas niet DE oplossing nee maar een pvda is dat al helemaal niet.

Een partij voor de korte termijn denkers, dat is wat de pvda is en met name op financieel gebied. En de rest mag het zooitje wat de pvda (financieel) heeft gemaakt een paar jaar later weer vrolijk gaan opruimen. Met als gevolg dat die partijen niet populaire besluiten moeten nemen en een volgende regerings periode wéér de pvda aan de macht is zodat het wéér overal een zooitje van kan maken.

Kees Huizenga zei

Hot news van het DvhN, p. 9, van heden.
Anna Riemersma, ex-raadslid van de SP tijdens de raadsperiode 2002-2006; thans secretaris van de BOB en opperhoofd van de gelijkgeschakelde wijkkrant/BOB-krant, is op nummer 3 van de kieslijst van de Stadspartij Groningen gezet.

Anna R. is het niet eens met de visie van de SP inzake de regiotram. Ze is het daarom tevens niet eens met de fraaie participatiereactie van de BOB inzake tramlijn 2 en tramlijn 1.

Zie: http://www.beijum.org/images/stories/pdf/BOB%20bestuur%20-%20participatiereactie%202e%20tramlijn.pdf

Tijdens de participatieavond in Het Trefpunt d.d. 26 oktober 2009 zat Annar geheel apart van de BOBbers. Wim Klein riep haar vanuit de zaal tot de orde.

De vraag is wanneer Anna Riemersma uit het bestuur van de BOB gaat. Haar geïsoleerde positie lijkt mij gans onmogelijk.

De vraag is of de Stadspartij er verstandig aan doet een ex-SP-er binnen te halen. De Stadspartij wil blijkens het DvhN ook graag een PvdA-er losweken. Wat heeft de stad Groningen aan een partij die graag populistisch wil zijn. Het gaat er niet om bekende oude partijtijgers binnen de stadspoort van de Stadspartij te halen, maar om het algehele profiel van deze politieke partij. Anders krijgen we een politiek monsterverbond zonder politieke cohesie.

Er is meer in Groningen dan tegen de regiotram zijn!

Let wel: Anna R. is vooral bezig met haar eigen ego en haar eigen belangen (bij de Froukemaheerd). Binnen de gelederen van de BOB is dat voldoende gebleken, toch?

cda'er zei

Jan Seton zien we ook geregeld in Beijum, heeft hij onze wijk niet in zijn portefeuille? Jan Seton is echt geen PvdA'er maar een CDA'er

Joop vL zei

Gelezen dat Prummel van de Stadsparij zegt blij te zijn met Anna Riemersma en dat hij zo hoopt de band met Beijum aan te halen? Wat een dom populisme! Hoezo banden aanhalen met Beijum? De BOB heeft al geen band met Beijum, hoe kan je dan in Godsnaam denken dat je via zo'n gelukzoeker de band met Beijum aanhaalt?

Kees Huizenga zei

Het gaat kennelijk niet zo goed met het bedrijfje van Anna Riemersma. Getooid met de naam "Juridische Basishulp". Zie de gratis reclame voor Anna R. in de BOB-krant van september 2009, pagina 1 en 4 (met twee keren haar glimmende foto). Het raadslidmaatschap van een grote stad vraagt een inzet van 20-30 uren per week.

Als vroeger lid van de SP-fractie was Anna R. gebonden aan de omstreden afdrachtregeling van de SP. Een akte van cessie, waarbij haar raadsvergoeding naar de partijkas van de SP ging. Een deel van deze vergoeding kreeg ze vervolgens weer terug.
Bij de Stadspartij bestaat deze regeling niet. Een raadslid kan financieel rondkomen van een raadsvergoeding. Zie Drewes de Haan van de fractie van GroenLinks.

Ik vind het jammer dat het aanzien van de politiek wordt verminderd door opportunistisch en populistisch gedrag van een oud-SP-raadslid en Robert Prummel van de Stadspartij Groningen. Geert Spieker was ook zo'n populist. Hij ging begin dit jaar voortijdig uit de gemeenteraad er pleegde derhalve verkiezingsbedrog.

Op de AV's van de BOB komen de laatste tijd plusminus vijftien personen (inclusief ± 8 bestuursleden). Ik ben het daarom volledig eens met Joop van L. Via de boeg van de BOB kan geen band worden gesmeed met de wijk Beijum, omdat de BOB in deze wijk weinig draagkracht en draagvlak heeft. De machtsovername van de Beijumkrant in oktober 2007 heeft het bestuur van de BOB een slechte reputatie bezorgd.

Robert Prummel gaat uit van de naïeve gedachte dat Anna Riemersma populair is in de wijk Beijum. Deze gok lijkt mij niet realistisch. Hij denkt dat het slim is om een politieke windvaan te "strikken". Anna Riemersma is een kameleon! Ze neemt de kleur aan die haar past. Eigen belang eerst! Anna zag de BOB als middel voor persoonlijke zelfverheffing. Zie haar dubbelfunctie bij de BOB (secretaris en hoofdredacteur zonder redactieteam!). De vraag is of kiezers van “overlooppolitici” houden.

Op 8 oktober 2009 sprak ik in De Oosterpoort met het raadslid Jacob Bolhuis van de Stadspartij. Tijdens de "Inloopmarkt van het Nieuw Lokaal Akkoord". Jacob zei tegen mij dat hij op nummer drie van de kieslijst zou komen. Nu blijkt dat Anna Riemersma boven hem staat. "Het kan verkeeren!" Jacob Bolhuis zal stevig balen!

Ik vraag mij af of Anna Riemersma het bestuur van de BOB tijdig heeft ingelicht over haar politieke ambities richting de Stadspartij. Haar eenzijdige en geprofileerde artikelen in de Beijumkrant zijn duidelijke bewijzen van haar politieke drijfveren. De Beijumkrant als politiek propagandamiddel voor het ego van Anna Riemersma. Tevens voor haar private belangen (als ZZP’er en nabuur van de Montessorischool).

Indien Anna Riemersma zich geconformeerd heeft aan de participatiereactie van de BOB van oktober 2009 inzake de regiotram, dan kan ze geen lid van dit bestuur blijven, gegeven haar kandidatuur voor het raadslidmaatschap namens de Stadspartij. Want de Stadspartij wil helemaal geen regiotram. Indien Anna Riemersma een minderheidspositie heeft ingenomen, wat betreft deze regiotram, dan kan ze haar geïsoleerde positie misschien nog een tijdje bestendigen als "aangeschoten wild". Of ze wederom raadslid wordt? Dat is aan de mondige kiezer...