woensdag 7 april 2010

ACTIVITEITENLADDER VENSTERWIJK BEIJUM

(ingezonden, klik voor en achterkant van de flyer groter. Eerst een keer klikken en bij verschijnen kleine ladder nog een keer))
Tot 12 april kunnen kinderen zich in laten schrijven voor weer een Vensterwijkactiviteit. De nieuwe ladder is weer uit:
Hier is de nieuwe activiteitenladder van Naschoolse activiteiten (NSA) Beijum. Vind je één of meerdere activiteiten leuk? Geef je dan snel op via www.vensterwijkbeijum.nl of via de opgavenstrook, deze lever je in op je school, in de daarvoor bestemde vensterwijkbus. Aanmelden kan t/m 12 april, 17.00 uur! Je krijgt alleen een brief wanneer je mee kan doen aan de activiteit(en) waarvoor jij je hebt opgegeven! Met vragen over de activiteitenladder en/of het kinderwerk kun je contact opnemen met: Sanne Kamminga, (050) 5490303 of nsabeijum@sksg.nl
Let op!!! betaalwijze - De Vensterpas is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en kost € 10,- per jaar.
(€ 2,50 voor Stadjerspashouders) en is verkrijgbaar bij de bibliotheek. Voor meer informatie over de Vensterpas kun je terecht bij de bibliotheek. http://www.vensterwijkbeijum.nl/

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Mevrouw Sanne Kamminga maakt "met al haar kids" eveneens de kinderpagina's van de Beijumkrant / de BOB-"Waarheid" (met grote dank aan de heer Jochem Atema tijdens de laatste jaarvergadering van de BOB d.d. 23 maart 2010).

Zie de middenpagina's van het recente maartnummer van de Beijumkrant: de "KidZone".

De kinderpagina's worden niet gemaakt door een kidsredacteur vanuit de bewoners, maar door een professional. De "Coördinator Kinderwerk Beijum".

E: nsabeijum@sksg.nl

Ik vraag me af of deze uitbesteding aan een professional een goede zaak is. De wijkkrant behoort in mijn optiek voor en door de bewoners geschreven te worden.

Kees Huizenga zei

Omdat er geen kinderpaginaredacteur was (vanwege de tweede Beijumkrantcrisis), heeft hoofdredacteur/BOB-voorzitter Wim Klein een professional van de SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) benaderd. Een bewijs van bloedarmoede vanuit de wijk voor de BOB-“Waarheid”.* Dat geeft te denken! Nietwaar?

De BOB dient wijkbewoners te "activeren" (volgens art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening van de dienst OCSW). De BOB moet de leefbaarheid van de wijk bevorderen ("het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum" volgens de BOB-statuten in art. 2 lid 1). Bewonersparticipatie vanuit de wijk(bewoners). Dan wordt bewonerscommunicatie en de wijkopbouw “bevorderd”. Wijkvrijwilligers als "het Goud van de wijk". Dat is iets anders dan semi-publieke uitbesteding aan een professional. Toch?

Wellicht heeft Sanne Kamminga het (nog) niet in de gaten dat zij op een besmette functie zit bij de BOB-“Waarheid”.* Dit is een puur zakelijke opmerking! Haar kidsredacteurfunctie bij de BOB-krant gaat immers ten koste van afgehaakte/opgestapte redacteuren!!! Met als oorzaak de handelwijze van Wim Klein richting de opgestapte redacteuren in 2007 en 2010. En zijn persoonlijke "notities", die later 100% voorspelbare bestuursdecreten werden. Of: zgn. “afspraken” en zgn. “intentieverklaringen” (eenzijdig vanuit het bestuur voor de redactie).

Wim Klein heeft onlangs Menno Fritsma van de Familiebibliotheek Beijum benaderd om interviews met wijkbewoners te verzorgen voor de Beijumkrant. Misschien maakt hij tevens boekrecensies en sfeerindrukken bij de Openbare Bibliotheek Beijum. Wederom een semi-publieke professional.
Aangezien Menno Fritsma partij heeft gekozen voor Wim Klein en zijn Beijumkrant, kan Menno niet meer bemiddelen tussen het bestuur en de opgestapte redacties. Het nut van zo’n bemiddeling is thans weggevallen.

Er dient gewaakt te worden voor een BOB-verkokerde wijkkrant. Geen "ons-kent-ons", maar een transparante Beijumkrant van, door en voor wijkbewoners. Met een Redactiestatuut, dat de onafhankelijkheid van de wijkkrant ten volle waarborgt. Niet een wijkorgaan van, voor en door de BOB en verbonden professionals.

De Beijumkrant is van de wijk! Niet van de BOB met zijn “leefbaarheidactiepunten” (een containerbegrip, waar feitelijk alles in gestopt kan worden, hetgeen ook de bedoeling is van Wim Klein; zie zijn persoonlijke “gespreksnotities” van 4 en 18 januari 2010)!

* Noot: Het was niet voor niets dat Jochem Atema tijdens de laatste ledenvergadering van de BOB d.d. 23 maart 2010 de huidige Beijumkrant vergeleek met “De Waarheid” van de voormalige Communistische Partij Nederland (CPN). Uiteraard staat dit niet in de gebreidelde BOB-“Waarheid” van maart 2010, pagina 2.