maandag 5 april 2010

DE LEZERS EN DE REACTIES
De oplettende lezers hebben al gemerkt dat reacties onder bepaalde artikelen reeds zijn toegelaten. Op de Foto van Flip en de AH al of niet open op zondag is al weer gereageerd. Alle reacties worden de komende tijd gecontroleerd. Net als bij een (wijk)krant, waar de plaatsing van ingezonden brieven niet wordt bepaald door de lezer maar door de redactie, zo behoud ik me het recht voor om reacties al of niet te plaatsen (inkorten kan niet). 

Prima dat sommigen me hierin de morele maat willen nemen, al zou ik de bekende splinter en de balk niet teveel gaan verwisselen. In het straks drie jaar durende wijkconflict heb ik een heldere en participerende opstelling: ik kies voor de geschoffeerden en voor de collega's die moegestreden hun werk voor een mooiere wijk niet meer konden doen, niet voor de verziekers, voor mensen die gemotiveerde vrijwilligers zo nodig moe(s)ten afbranden. ("het goud in de wijk") En voor de vele mensen in de wijk die zich de laatste jaren hebben afgekeerd van een groep mensen die bepalend willen zijn voor heel Beijum. Objectiviteit en neutraliteit midden in een wijk als Beijum is een illusie.

Lees de deels emotionele reacties onder het artikel Beijumnieuws stopt per direct. Alleen op Menno Fritsma heb ik gereageerd om enkele nuances aan te brengen, artikel Goed idee gewoon doorgaan. Hij had het nobele doel om "strijdende partijen" om de tafel te krijgen om te overleggen. Zijn reactie is voor een groot deel ingegeven vanuit de teleurstelling dat voor mij dit soort gesprekken een gepasseerd station zijn en ik daar niet meer aan mee wens te doen. Ik ga niet voor de derde of vierde keer mijn standpunten tijden zo'n gesprek herhalen. Standpunten die trouwens voor alle afgehaakte mensen gelden. Voor degenen die interesse hebben in de notulen van een reeds eerder gehouden gesprek, die stuur ik op verzoek toe: Beijumnieuws@online.nl
NB, de meeste reacties zijn niet geplaatst. Negatief Anoniem en onderdemaatse reacties worden niet meer getolereerd. Dit ter beoordeling van de beheerder.
Dus, Alie's, Karinnen, Kezen, Dineke's, Rene's, Henriƫttes, Martins, Hilda's, Evelines, Annemaries, Franks etc. etc. reageer er weer lekker op los als het uitkomt. Het kan even duren voordat de reactie eronder staat. Anoniemen worden gechequed op toonhoogte en inhoud, geen "Geerd Wildes" meer die van alles roept enz. De beslissing tot plaatsing of weigering van een reactie ligt, ik herhaal het nog maar eens, bij de beheerder en er wordt niet over gediscusseerd. Niemand is verplicht om Beijumnieuws te lezen, zoals 98/99 procent van de berichtgeving over prettige zaken in Beijum gaan, zo reageert het grote gedeelte van de lezers vriendelijk, positief kritisch en constructief op de artikelen.

4 opmerkingen:

Frank zei

Hoi Johan,

Prima oplossing om alle kwetsende berichten te weren. Hopelijk ontstaat hierdoor een open discussie met respect voor een ander.

Alie zei

Joh, het is toch jouw blog, waarom zou jij niet mogen beslissen wat er wel en wat en niet opkomt?
Daar hoef jij je niet voor te verontschuldigen hoor.
Wat mij betreft beslis jij lekker zelf over jouw eigen blog. Wij mogen onze handen dichtknijpen dat je dit voor ons allemaal doet, dat wij goed op de hoogte blijven van gebeurtenissen in de wijk die we anders misschien zouden missen of niet zouden weten of horen.
Het allerleukste is dat we er ook nog op kunnen reageren en of discussieren met elkaar via jouw blog. Laten we het lekker zo houden, en ga gewoon zo door. Er valt niemand iets te verwijten of wat dan ook.
Jij bent wie je bent, voelt wat je voelt en hebt al vanalles meegemaakt hier in de wijk, positief en negatief. Dat nieuws daardoor gekleurd wordt, vind ik niet meer dan logisch, het is toch ook jouw 'persvrijheid'!?
Heel veel succes, en als ik me geroepen voel om te reageren, dan blijf ik dat ook doen, met veel plezier en benieuwd naar volgende, andere reacties.

Kees Huizenga zei

Zie pagina 6 van het verslag van Anja Bos van STIEL van 28 februari 2008: het verslag van het gesprek tussen een delegatie van het BOB-bestuur met leden van de opgestapte redactie in het najaar van 2007.
De geschiedenis herhaalt zich in 2010. Reeds vanaf juni 2009. WK is bron en oorzaak van het wijkdrama zelf!!!

Citaat van Wim Klein van 28-02-2008:
"Maar er was geen sprake van censuur. Kan Johan niet tegen kritiek?
Het bestuur en leden van de bewonersorganisatie Beijum hebben een mening over de krant en mogen die mededelen aan de redactie.

Het allereerste concept over een statuut waarin de verhouding bestuur redactie geregeld is, is aan Johan gemaild door hem (WK, KBH), maar er is nooit een reactie op gekomen.

Er is een beeld van Wim als dictator, iemand die mensen zou sturen, neergezet,

De ‘hele redactie’ is niet opgestapt ; eerst 3, toen nog 2, maar er kwamen ook weer nieuwe bij. Het is heel geleidelijk gegaan. Er is nu een hele nieuwe redactie.

Ik vind wat er op de weblog van Johan over mij stond beneden peil.

Moddergooierij en beledigende woorden.

Het bestuur heeft eerder via een brief de redactie uitgenodigd voor een gesprek maar dat vond niet plaats. Dus 4 maanden niet praten, mijden, geen woord tegen elkaar en alleen werken aan negatieve beeldvorming rondom de bewonersorganisatie, bestuur en mijn persoon.

Eng gedrag, laag bij de grond. Waarom is er niet gepraat? Geen contact gezocht?

Ik vind dat de opgestapte redactieleden geen enkele opbouwende poging hebben gedaan de problemen op te lossen maar op alle manieren de zaak hebben proberen op te blazen." Einde citaat WK.


Mijn commentaar:

1. Dat allereerste concept van een "redactiestatuut" was een eenzijdig stuk van WK d.d. 10 oktober 2007.* Dat was geen concept-redactiestatuut, maar een persoonlijke notitie van WK. Later door hem, op 4 en 18 jan. 2010, een "intentieverklaring" genoemd. De intentie van WK wel te verstaan!!! Geen overeenkomst tussen gelijkwaardige partijen, zoals een goed bestuur betaamt te doen.

* Deze zat bij de AV-stukken van 20 maart 2008.

2. Op basis van deze persoonlijke notitie (nog niet vastgesteld door het bestuur!) vond op 11 okt. 2007 de geplande redactiecoup plaats. De "notitie" van WK werd pas op 24 oktober 2007 door het BOB-bestuur goedgekeurd. Inclusief Anna Riemersma. In het voorjaar van 2008 bekende oud-penningmeester Noha Hoijtink door het bestuur, in casu WK, te zijn opgefokt om hard toe te slaan binnen de oude redactie van 2007. Liesbeth Kuiper voelde zich zwaar misbruikt in haar dubbelrol.

3. Zie op pikante wijze de visie van WK n.a.v. het opstappen van de redactie in het najaar van 2007. "De ‘hele redactie’ is niet opgestapt ." En: "Er komen weer nieuwe mensen bij."
Maar WK zegt tevens: "Er is nu een hele nieuwe redactie."
Dus zijn wel alle oude redactieleden opgestapt! Hij spreekt zichzelf dus 100% tegen!

4. Conclusie en slot

Deze man is enkel uit op bestuurlijke zelfhandhaving en ijdele zelfverdediging.
Geen enkel besef van schuld en (mede)verantwoordelijkheid.

WK begrijpt niet dat zijn "notities" rampzalige gevolgen hebben gehad. Zijn "notitie" van 10 oktober 2007, getiteld "Verantwoordelijkheden wijkkrant en website", de eerste "gespreksnotitie" inzake een "Beijumkrantstatuut" van 4 januari 2010 en zijn tweede "gespreksnotitie" inzake een "Beijumkrantstatuut" van 18 januari 2010 (reeds gepubliceerd op Beijumnieuws bij het bericht van Beijumnieuws van 24 maart 2010). Tot en met eind maart 2010 inzake "een goed idee"!!! Eerst de "werksfeer" (met dank aan Menno Fritsma) grandioos verzieken en daarna bedelen om een "gesprek".

Ook in 2010 weer de "zielige" slachtofferrol: "alleen werken aan negatieve beeldvorming rondom de bewonersorganisatie, bestuur en mijn persoon."

Wie blaast nu wie op?

Anoniem zei

Correctie op onderstaande:

Een dergelijke bekentenis is door mij niet gedaan. Mijn motieven om de BOB als vrijwilliger en bestuurslid te verlaten waren van stikt persoonlijke aard, welke ik niet wens te onderwerpen aan openbare internet/journalistieke discussies.

Tot op heden groet ik dhr Fehrman nog steeds, hij woont op een steenworp afstand van mij, en ik had tevens een normaal volwassen gesprek met mevrouw Kuipers waaruit bleek dat er over en weer geen kwaad bloed zat. En mocht ik dhr Klein tegenkomen, dan zal dat naar mijn inschatting niet anders zijn.

Alle commentaren komen voor persoonlijke titel van de desbetreffende auteuren. Een ieder heeft nou eenmaal een andere beleving van hoe de zaken verlopen zijn. Dat is mijn persoonlijke mening, en daar laat ik het graag bij als u mij toe staat.


Met vriendelijke groet,

N.A. Hoijtink
Froukemaheerd 149
(Ps. Ik reageer anoniem omdat ik er weinig voor voel om mij te registreren voor blogs, het staat u vrij om mij op te zoeken voor toelichting.)
=======================
2. Op basis van deze persoonlijke notitie (nog niet vastgesteld door het bestuur!) vond op 11 okt. 2007 de geplande redactiecoup plaats. De "notitie" van WK werd pas op 24 oktober 2007 door het BOB-bestuur goedgekeurd. Inclusief Anna Riemersma. In het voorjaar van 2008 bekende oud-penningmeester Noha Hoijtink door het bestuur, in casu WK, te zijn opgefokt om hard toe te slaan binnen de oude redactie van 2007. Liesbeth Kuiper voelde zich zwaar misbruikt in haar dubbelrol.