dinsdag 20 april 2010

MONUMENT VOOR DE RECHTEN V/H KIND (in vitrine bieb)

Dit jaar is Nederland 65 jaar bevrijd, en de dagen 4 en 5 mei zullen dit jubileumjaar nog intensiever beleefd worden dan bijvoorbeeld in het afgelopen jaar het geval was. 

Lammert Doedens uit Beijum is er alles aan gelegen om kinderen bewust te maken van wat er 65 jaar geleden speelde en wat voor voorrecht het is om oorlogvrij op te groeien. Vorig jaar tijdens dodenherdenking gingen we met een vijftiental kinderen uit Beijum naar het monument aan de Hereweg om de stille tocht naar het monument aan het Martinikerkhof te lopen. Zie hiervoor onderstaande link. 

De nu nog lege vitrine die u op de foto ziet zal een monument voor de rechten van het kind worden. Ik kan er van alles over vertellen, maar u kunt ook even naar Lammert Doedens gaan luisteren. Vervelend is dat het geluid weer niet in balans is, ondergetekende is te luid te horen en heer Doedens praat wat te zacht. Hou de volumeknop bij de hand om harder en zachter te kunnen draaien anders toeter ik te erg uw huiskamer binnen. Op de foto ziet u Lammert Doedens samen met Boukje Meulenkamp, medewerkster van de familiebibliotheek aan de Ypemaheerd. http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/05/beijumer-kinderen-bij-dodenherdenking.html http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/05/bloemen-leggen-bij-oorlogsmonument.html

Geen opmerkingen: