vrijdag 30 april 2010

FOTO'S VAN FLIP KLATTER (17)

Bij deze een foto van een heel bijzondere vogel.
Je ziet ze niet ze vaak, de roodborsttapuit. Hier gefotografeerd een mannelijk exemplaar in Kardinge op 22 april jl. De roodborsttapuit is een vogel van open tot halfopen, vaak moerassige terreinen met struweelopslag of hoog opschietende kruiden. Vanaf een uitkijkpost wordt grootste deel van het uit insekten bestaande menu opgespoord. Ze brengen de winter door in Zuidwest-Europa.


Foto + tekst: Flip Klatter

Geen opmerkingen: