woensdag 14 april 2010

NIEUWE WERKGROEP ATELIER PAND49: BUITENKUNST


(ingezonden bericht)
Sinds kort zijn de medewerkers van Pand49 met Nijestee en het Wijkteam in gesprek over het opfleuren van de wijk en het participeren van de bewoners daarin. Er zijn al een aantal locaties in kaart zijn gebracht die mogelijk in aanmerking komen voor verbetering met kunstzinnige en creatieve invalshoeken. We denken aan het beschilderen van grote kale gevels, markering van pleintjes en parken, onderdoorgangen etc.

Ook het beschilderen van balkons en het maken van een hangbrug is als idee geopperd.
Of een kunstwerk in "De Groene Long". Er is inmiddels een werkgroep gevormd die aan de slag gaat met alle suggesties en een aantal ervan verder zal gaan uitwerken.

Het uitvoerend deel zal dan zo veel mogelijk gerealiseerd worden door kunstenaars via Pand49. Medio juni staat een eerste activiteit op stapel. Men kan dan "kamperen" in een pipowagen op een locatie in Kardinge en daar onder begeleiding van een kunstenaar een
kunstwerk maken. Aansluitend volgt dan een expositie van de werken in Pand49. Binnenkort meer hierover in de Beijumse media: dan kunnen mensen uit Beijum zich aanmelden om mee te doen aan het 'kampeerproject".

Heeft u zelf ook een leuk idee voor de wijk op dit gebied? Neem dan contact met ons op: pand49@gmail.com zie ook: http://www.atelierpand49.nl/

Op de foto:
de werkgroep Beijum BuitenKunst met Alex Kruizinga (Nijestee), Koosje Zijlstra, Willy Koolstra, Francis Nijdam (Stiel) Alvani Haverkamp, Rita de Wit, Hilda Hofstra en Atsje Straatsma. ( afwezig: Astrid Warntjes)
2. De kampeerwagen wordt geinspecteerd.

Geen opmerkingen: