dinsdag 20 april 2010

OVER DE EVENTUELE GOLFBAAN (3)

Bij deel 1 van de door Jan Mulder geschreven tweeluik is per ongeluk een verkeerd plaatje gezet. Geïnteresseerden lezen nogmaals zijn eerst geschreven artikel voordat ze zijn tweede stuk hier vervolgen, zie afgelopen vrijdag. Daar is nu de goede schets bij geplaatst. Het plaatje hier links stond abusievelijk bij het vorig artikel maar behoort hierbij te staan. Excuses voor het ongemak.

DOOR JAN MULDER
Voortbordurend op de in deel 2 van "over de eventuele golfbaan" beschreven plannen is er een alternatief plan ontwikkeld voor het gebied de Woldstreek.

Het alternatieve plan
Rondom Zuidwolde en Beijum blijft alles zoals het nu is, een wijds, open en agrarisch landschap. Verder komt er een nieuw, groot en robuust recreatiegebied in de Noordoost hoek van de Woldstreek dat tevens toegankelijk zal worden via de Eemshavenweg. Hierin komt de golfbaan op de locatie zoals die in 2003 is bedacht. Tevens wordt door deze nieuwe toegang een onderdoorgang gecreëerd voor fietsers naar Ellershuizen. Ook wordt er een fiets verbinding gemaakt naar Thesinge en Ten Boer. Een nieuw aan te leggen bos kan tevens dienen als watermanagement systeem met hierin bv kano mogelijkheden. Door het bos wordt de golfbaan op deze locatie onderdeel van een groot natuurgebied. Het nieuw aan te leggen bos zal veel fiets- en wandelmogelijkheden bieden. Dit zal er toe leiden dat veel mensen dicht bij huis de natuur kunnen opzoeken en zo actief en ontspannen in beweging zijn. Dit past prima in het preventieve gezondheidsbeleid dat momenteel een zeer actueel onderwerp is.

Financieringsplan
Groningen wil in 2025 een energieneutrale stad zijn, met de aanleg van een nieuw stuk bos, ongeveer 50(?) hectare is dit voor een deel te realiseren.
Om een idee te geven wat voor een impact dit bos kan hebben:
Bomen in Europa leggen gemiddeld 150.000 tot 300.000 kilo CO2 per hectare vast.
Totaal slaat het bos dus 7,5 tot 15 miljoen kilo CO2 op, voor het gemak 12 miljoen CO2.
1 Huishouden levert per jaar 2000 kg CO2 via verbruik aardgas.
Voor wie hier meer over wil weten:
http://www.energy-aware.org/jouw-mobiliteit/hoeveel-bomen-zijn-nodig-om-CO2-uitstoot-auto-te-compenseren.html
Met dit stuk bos zouden dus 6000 huishoudens gecompenseerd worden in hun aardgas verbruik, dit is het totale aantal huishoudens in Beijum. Bovendien wordt het totale bos zo groot dat er eventueel georganiseerde sportieve activiteiten in plaats zouden kunnen vinden zoals bv steptochten, nordic walking, klootschieten, natuur wandelingen en GPS- tochten. De locatie van een ondernemer die, al dan niet met subsidie, dit naar zich toe trekt, ligt bij de golfbaan.
Speels gemak
Tegen het huidige Beijumerbos zou biologische landbouw kunnen worden bedreven als overgangsgebied van bos naar agrarisch gebied. Tot slot: het buiten de Woldstreek liggende Bevrijdingsbos moet gekoppeld worden aan het Beijumerbos. Het gebied zou door deze plannen een robuustheid krijgen dat met speels gemak een aantal decennia zou moeten kunnen doorstaan. Groningen en Bedum krijgen hierdoor een recreatiegebied van groots formaat.

4 opmerkingen:

gerrit zei

Naast bos willen Beijumers blijvend contact met het platteland behouden, zo is ruim 15 jaar geleden bij aanleg-plannen Noorddijkerbos (waaronder Beijumerbos) afgesproken tussen gemeente en bewoners (bron: projectleider Oorthuizen en oudere bewoners).
Plan van Rensumaheerd-bewoner Mulder smeert open zichtlijnen en platteland helemaal dicht met bos. Niet doen dus.

gerrit zei

Het eeuwenoude, door boeren ontwikkelde open boerenland met opstrekkende kavels en sloten, kikkers en reigers past de agrarische ondernemers prima. Verdienen bovengemiddeld. Waarom dit verkwanselen aan golfbaan voor elitaire bankmannetjes. Dan nog liever een bio-vergister aan de Eemshavenweg.
Stadsbewoners genieten van de combinatie bos en platteland.

gerrit zei

Fietspad tussen Beijum-Zuidwolde-Thesinge goed idee-hoeven we niet meer altijd via Boergoensterpad vanaf Noordermolen (Noorddijk. Nu al mogelijk rondje van begin Thesinge rechtdoor Lageweg, boerderij Stuurwolde (met stoommachine voor de boerderij), en dan aan eind rechtsom via fietspad langs water Geweide, door vogelweidestreek, terug Thesinge in (Havenweg), uitkomend bij huiskamercafe 't Jopje en kerk.

gerrit zei

bestaande Noorddijkerbos (Beijumbos en Bevrijdingsbos) zijn al milieubos om CO-2 uit de lucht af te vangen en op te slaan in groeiend hout. Stichting FACE the Future heeft bij aanleg bomen betaald, waartegenover gemeente Groningen 99 jaar zich verplicht bos 99 jaar in stand te houden. Dus NIET kappen voor autorondweg of zelfs golfgreens bos.
Bij de aanlegplannen hebben in gebied werkzame boeren en stadse wijkbewoners stem gehad in plaatsbepaling bosgebied en zijn de open verbindingsstroken bedongen (open platteland met akkers en weides, en zichtlijnen op dorpsgezichten, molens, boerderijen, de horizon en ander moois.