maandag 7 oktober 2013

LIJN6 PUBLICEERT DELEN ABBING-RAPPORT

Wil de gemeente Groningen het onderzoeksrapport van 'onafhankelijk' onderzoeker Ben Abbing niet vrijgeven? Dan staat het ons vrij om de gedeeltes waar we zelf aan mee hebben gewerkt op het web te zetten. Dat is de motivatie van de Beijumer internetcourant Lijn6.com om afgelopen weekend de eerste van een paar gespreksnotities uit het rapport van de af en toe bij de gemeente Groningen klussende Abbing te publiceren. Zie desgewenst hier.

Voor ondergetekende wordt het langzamerhand een verhaal uit de 'Oude Doos' van Beijum. Met dien verstande dat deze 'oude story' nog steeds invloed heeft op het hier en nu in de wijk. In een notendop: zes jaar geleden stapte ondergetekende met een hele redactie op i.v.m. onbeschofte, manipulerende en a-sociale gedragingen van een mijnheer die de macht en de krant bij de bewonersclub wilde pakken. Een paar jaar later herhaalde deze geschiedenis zich. De mensen die nu bij Lijn6 hun redactiewerk doen stapten in 2010 om dezelfde redenen op. Onbeschoftheid, gebrul, gescheld en gecommandeer. Gedragingen vanuit het zelfde heerschap, gesteund door een paar meelopers werd weer een groep enthousiaste vrijwilligers weggejaagd.
Sinds 2007 zijn de begrippen integriteit, respect en dienend zijn verdwenen uit 'bestuurlijk' Beijum. Verdeel en heers, manipuleren, lelijkheid en sluwheid kwamen ervoor in de plaats. Voorzitter én ambtenaar binnen de gemeente Groningen...

Anderhalf jaar geleden werd door de gemeente Groningen een 'onafhankelijk' onderzoeker aangesteld om de 'Beijumer kwestie' te onderzoeken. Dit op nadrukkelijk verzoek van de ombudsvrouw van de gemeente die adviseerde om een onderzoek te doen om 'alle twijfels in Beijum' weg te nemen.
Waren de opgestapte redacteuren/vrijwilligers achteraf te naïef om aan het onderzoek van de gemeente Groningen mee te werken? Ondergetekende denkt nu, 2013, van wel.

Beter was geweest om voor aanvang van het onderzoek met de gemeente Groningen in conclaaf te gaan over de aanstelling van een door beide partijen geaccepteerde échte onafhankelijke onderzoeker. De gemeente schoof echter een onderzoeker naar voren die vaker werkzaamheden voor dezelfde gemeente verricht. En die nu dus (2011-2013) onderzoek moest doen naar de ge(mis)dragingen van een medewerker van...de gemeente Groningen.

Het onderzoeksrapport mocht en mag niet worden ingezien. Een rapport waarin de gemeente Groningen concludeert dat er zich geen ontoelaatbare gedragingen door de eigen ambtenaar/ bewonersclub-voorzitter gedaan hebben voorgedaan.
Een duur onderzoeksrapport- 25.000 euro?, meer?- behoort door deze opstelling tot de categorie weggegooid geld. De conclusie door de gemeente en Abbing gedaan mag niet geverifieerd worden. Wie betaalt....die bepaalt.

De twijfel in de wijk Beijum is door de opstelling van de gemeente Groningen alleen maar toegenomen. Lijn6 zet nu een paar gespreksverslagen van Ben Abbing online waarin redacteuren een uur leeglopen en hun gal spugen bij de onderzoeker. Mét de vraag hoe de onderzoeker en de opdrachtgever (de betalende en geld ontvangende partij) tot de bizarre conclusie zijn gekomen dat er niks ontoelaatbaars door de betwiste persoon qua gedragingen heeft voorgedaan. Wat valt er te verbergen? Je onderzoekt een lang slepend probleem in een wijk, je schrijft een rapport, maar die mag vervolgens niet worden ingekeken. Tragisch.

Lijn6 en Beijumnieuws gaan lekker voort op de ingeslagen weg: nieuwsberichten over Beijum publiceren. De wijkclub hobbelt erachter aan met eigen 'nieuws.' Een bloeiende club zal het door het gebrek aan eenheid in Beijum nooit worden. Ook al werden de afgelopen week meerdere mensen op het hart gedrukt om toch vooral naar het dit weekend gehouden jubileumfeestje van de club te komen (het staat ook zo lullig als er geen hond op afkomt), de opkomst was zoals altijd zeer matig. "Alleen ons kent ons was aanwezig", aldus een bezoeker die ondergetekende vandaag sprak.

Zo gaan de wijkperikelen door in de grootste wijk van de stad Groningen. Ze zullen waarschijnlijk tot in lengte van dagen voortsudderen.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Sorry hoor maar ik lees liever je leuke nieuwtjes over Beijum.
En ook ik ben benaderd om zaterdagavond te komen maar daar wil je toch niet bijhoren?

Anoniem zei

Wel jammer dat op lijn 6 naast de "hoofd dader " andere mensen staan afgebeeld die niets met deze machtsstrijd te maken hebben .
Neem nou Theo .
Hij wil toch gewoon het allerbeste voor de wijk ?

Kees Huizenga zei

Beste Anoniem van heden, 12:06 uur

Op donderdag 8 oktober 2009 ontmoette ik de heer Theo Smit in Cultuurcentrum De Oosterpoort. Bij de "Inloopmarkt 2 jaar Lokaal Akkoord". In de namiddag bij een borrel.

Theo Smit zei tegen mij dat "het bij voorbaat te voorzien was geweest dat het bestuur van de BOB de wijkkrant zou overnemen". Ik vroeg hem ad rem waaruit dat bleek. Theo kon mijn vraag niet beantwoorden en droop geïrriteerd af. Het gaat over begin oktober 2007 (de eerste redactiecoup).

Wat staat in het Werkplan 2008 van de BOB, pagina 3? Zie de AV-stukken van 26 september 2007.

Ik citeer pagina 3: "Wat de wijkkrant betreft wordt met de drukker gewerkt aan verdere verbetering van de drukkwaliteit en is de redactie voortdurend bezig te proberen inhoud, lay-out en opmaak van de krant verder te verbeteren."

Bij de Voortgangsrapportage 2007 van het bestuur staat aan het slot:

"Het bestuur is positief over de kwaliteitsontwikkeling bij de wijkkrant (inhoudelijk en technisch)."

In rede: waaruit bleek van te voren dat Wim Klein en Anna Riemersma de Beijumkrant zouden kapen c.q. naasten? Dat wil zeggen: gelijkschakelen met het bestuur van de BOB. Van wijkkrant naar BOB-krant.

Anoniem zei

De voorzitter van de BOB heeft zaterdagmiddag leden gebeld om ze te pushen vooral naar het feest te komen. Desalniettemin was het erg rustig in de Kleihorn, er waren ongeveer 30 tot 35 aanwezigen te bespeuren.

Anoniem zei

Dus jij was er ook ?