dinsdag 2 september 2014

KIJK UIT, SLIPGEVAAR VOOR AUTO'S OP FIETSPAD


Links Holmster-, rechts Froukemaheerd
Het Koerspad, fietspad tussen Beijum en Lewenborg, krijgt een nieuwe grindlaag. Dat is uitkijken geblazen voor fietsers en brommers, nieuw grind kan immers 'gladheid' veroorzaken. Ter waarschuwing zijn borden geplaatst waarop wordt aangegeven dat auto's er kunnen slippen.
Zie foto's. Je moet natuurlijk wat als gemeente, waarschijnlijk bestaan er geen borden waarop wordt aangegeven dat er slipgevaar voor fietsers dreigt. Locatie, genoemde fietspad ter hoogt van de doorgang tussen de Froukema- en Holmsterheerd. Zo te zien zijn de werkzaamheden tot dit kruispunt gevorderd. Zie foto links, gisteravond gemaakt. Het oogt een beetje komisch om komend vanuit de Froukemaheerd, op een plek waar echt geen auto kan passeren,te worden geconfronteerd met borden waarop staat aangegeven dat auto's er uit de bocht kunnen vliegen. Zie bovenstaande afbeelding.

Het zal met aansprakelijkheid te maken hebben, wiens schuld is het als bijvoorbeeld een brommer hard onderuit gaat als die hier de bocht om wil gaan zonder gewaarschuwd te zijn? Eigen schuld dikke bult? Of zit de gemeente fout?
Op Fietsersbond.nl staat hierover:
In de wet is geregeld dat gemeenten en andere wegbeheerders, zoals provincies en waterschappen, een grote verantwoordelijkheid dragen voor de staat van hun wegen en fietspaden.
Wanneer een gemeente een nieuwe brug voorziet van een glad wegdek, heeft de gemeente de gevaarlijke situatie zelf veroorzaakt.
Ook wanneer de gemeente verzuimt om de fietspaden goed te onderhouden, heeft de gemeente zelf bijgedragen aan de ontstane situatie. In bepaalde gevallen nemen gemeenten maatregelen, die als neveneffect gevaar kunnen opleveren.
Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een bussluis of het strooien van grind. Alleen wanneer de gemeente met borden en dergelijke expliciet en nadrukkelijk op de specifieke gevaren gewezen heeft, is zij niet aansprakelijk voor de schade.

Ondergetekende is geen jurist, en hij zou zo niet weten of de waarschuwingsborden, die voor auto's gelden, ook afdekkend voor (brom)fietsers zijn in geval van ongelukken met verwondingen en schade.

Geen opmerkingen: