vrijdag 9 januari 2015

DE SPELCONTAINER STAAT NOG STEEDS OP HET SPEELPLEIN

Terwijl het akelige nieuws uit Frankrijk van het scherm spat, en de terroristen krijgen wat ze willen, aandacht, is het in Beijum stil en vreedzaam. Alleen de wind roert zich bij tijd en wijle stevig.

Tijd om even de wijk in te wandelen. Gelukkig geen Parijse toestanden. Constant de oorlogsbeelden op je netvlies is niet bevorderlijk voor je gemoedstoestand, even uitwaaien in eigen wijk.
Op het schoolplein bij de Expeditie trof ondergetekende de spelbus van Werkpro aan. De wat?

Er zijn ongeveer tien Sport - en Spelcontainers (waaronder twee mobiele), verspreid over de stad Groningen, in de wijken: Beijum, Binnenstad - Oost, Hoornse wijken (mobiel), De Wijert, De Hoogte, Oosterparkwijk, Lewenborg, Selwerd en Paddepoel (mobiel).  
Buurtbeheer.

Spelende kinderen. Een lichtpuntje uit Beijum. 

Een verademing op een dag als vandaag waar donker nieuws de wereld beheerst.

Ruim twee jaar geleden stond ook reeds een bericht over de spelcontainer op Beijumnieuws.

De beheerder, op de foto in groene jas: "Er zijn net weer twee locaties bijgekomen waar de bus komt, in Lewenborg en Vinkhuizen. Er is kans dat de dagen en tijden binnenkort gaan veranderen waarop we langskomen."
Zo ja, dan zal deze verandering op Beijumnieuws worden opgetekend.

Geen opmerkingen: