dinsdag 20 januari 2015

ONDERTUSSEN IN DE DOORNBOSHEERD


Het is al weer bijna een jaar geleden dat de Doornbosheerd onder handen werd genomen. Dit nadat bijna twee jaar geleden de aanzet tot deze verbeterplannen werd gegeven. De heerd zou fysiek en sociaal worden aangepakt.

De sociale kant van het verhaal ontgaat de blogger een beetje, zoiets vindt hoofdzakelijk achter de schermen plaats. Wat ondergetekende zich ervan herinnert is dat het plan was om niet teveel werklozen woonruimte in de Doornbosheerd aan te bieden, dit om daar meer financiële draagkracht te creëren(gaan armoede en werkloosheid vaker met drugsgebruik hand in hand?).

Wat concreter aantoonbaar is zijn de fysieke veranderingen. Het Doornbosparadijs is een succesvolle ruimte midden in de heerd geworden om mensen te kunnen ontmoeten en om kinderen te laten spelen. Er is een speelhoekje aangelegd, parkeervlakken beter neergezet en ook zijn er schagen neergezet op de grens tussen de Doornbos- en Barmaheerd zodat autoverkeer op de bewuste plek wel moet stoppen en omrijden.

Nou ja, zie onderstaande foto. Er wordt een loopje genomen met de afzetting, automobilisten zigzaggen gewoon over het gras.

Eergisteren fietste de blogger door de Doornbosheerd. Op een gegeven moment moest hij door een soort van eenden-poort heen. Aan weerskanten van de weg zaten twee eenden van een soort die je niet zoveel in Beijum aantreft. Klik de foto's groter.
De eenden keken ondergetekende strak aan toen hij aan kwam fietsen maar ze keken voor zich op het moment van passeren.

De blogger weet niet of hij de Doornbosheerd de gezelligste heerd van Beijum vindt. Maar de blije kinderen die van het Doornbosheerdparadijs gebruik maken en de eenden op straat (Zuidwending vlakbij) geven een aardige en kleurrijke impuls aan deze opgeknapte woonheerd.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

In december kregen de bewoners van de Barmaheerd een brief van de Gemeente met de mededeling dat de bomen en struiken die in november geplant zouden worden, nu in maart geplant gaan worden. Mits de weersomstandigheden gunstig zijn. Ligt er sneeuw dan gaat het niet door.

Inmiddels wordt de keuze voor goedkope tegels voor de voetpaden zichtbaar. De poreuze stoeptegels slaan groen uit van de mossen. Uitkijken want het is glad en vies en geen gezicht.


Anoniem zei

De toewijzing van huurwoningen aan kapitaalkrachtigere huurders is aan de Huismeesters.
Zij kunnen bewoners bijvoorbeeld aanspreken op rommel die bewoners maken en niet opruimen, en op de slecht onderhouden tuintjes. Zolang daar niets aan veranderd zullen de rijkere woningzoekenden er niet eens willen wonen.

Anoniem zei


dan nog maar een paar van die stalen dingen naast de 2 al bestaande in het gras plaatsen?
2 vliegen in 1 klap?
vallen de kinderen die er aan en op spelen ook niet zo hard als op de stenen onder de 2 al bestaande :-).

Anoniem zei

Dan vallen ze wel in het natte gras.
Dankzij het zware materiaal dat tijdens de werkzaamheden op het grasveldje heeft gelegen, is de grond zo zwaar belast dat van drainage geen sprake meer is.
Bij een beetje regen staat het grasveldje en het pad tussen die foeilelijke stalen hekken, blank.