maandag 19 januari 2015

KOOPZONDAGEN, MOET DAT NOU ZO NODIG?


"Mag er een dag in de week zijn waarop niet alles in de binnenstad in het teken staat van de commercie?"

Onderstaande artikel is ingezonden door Koos Meisner. Hij is verbonden aan PKN de Bron en lid van het dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente Groningen, de PKN in deze stad. Hij schreef als voorwoord:
Dit stuk is niet de mening van de kerk maar vraagt aandacht voor een aantal negatieve kanten van koopzondagen. De directe aanleiding was de schreeuw om hulp/aandacht van hard ploeterende kleine middenstanders. Zij moeten op boksen tegen grote winkelketens die hen kapot concurreren, waarbij de koopzondag (in hun ogen) een middel is. Verder vraagt het artikel aandacht voor het verdwijnen van gezamenlijke vrije tijd voor sport, sport bezoek en vrijwilligerswerk (de zogenaamde participatie samenleving.) Verder vraagt het artikel zich af of altijd alles onmiddellijk voor ieder die daar op dat moment zin in heeft beschikbaar moet zijn.  En tot slot of een (binnen)stad waar het al 6 dagen feest is, ook een dag in de week een andere rustiger sfeer mag hebben.

Door Koos Meisner

De PKN is tegen de koopzondag. Logisch, die zijn voor de zondagsrust, dan mag je niks behalve lopend met je kerkboek in de hand naar de kerk gaan. Dat is grofweg het beeld dat door (seculiere) politici en ondernemers wordt uitgedragen. Ze zijn goed in framing, een techniek in de communicatie waarbij je een mening direct in een bepaald kader of denkraam (frame) plaatst. Woorden en beelden kies je daarbij zo, dat een aantal aspecten worden benadrukt en andere juist niet. De gekozen aspecten spelen in op de gevoelens van jouw doelgroep. Dit leidt tot een ‘overtuigende’ boodschap.
Het standpunt van de kerk wordt weggezet als niet meer van deze tijd.


Van deze site
 Winkelen mag in Groningen vanaf 1 december 2014 op elke zondag. Winkeliers kunnen kiezen of ze wel of niet open zijn. Volgens de Groningen City Club (GCC) zien winkeliers een wekelijkse koopzondag wel zitten. Maar veel kleine ondernemers voelen zich niet gehoord door de GCC. Een aantal van hen vroeg daarom 286 winkeliers in de Groninger binnenstad wat ze doen met de koopzondag. Van die 286 zeggen slechts 31 dat ze iedere zondag opengaan als de mogelijkheid er is. De GCC kent de cijfers en zegt dat niemand verplicht is om zijn winkel open te gooien. De GCC  is overtuigd van de meerwaarde voor Groningen.  ‘De koopzondag speelt in op de wens van de consument. 65 procent van mensen komt naar de stad om recreatief te winkelen. Dit gaat ons veel opleveren.'
In een recente poll in het Dagblad van het Noorden zegt overigens 70% van de respondenten geen gebruik te zullen maken van de koopzondag.

Ook in de gemeenteraad was bepaald geen overeenstemming. Vooral de SP en de christelijke partijen zijn tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. (GroenLinks en de PVDA zijn eigenlijk ook tegen maar hebben zich bij de college onderhandelingen verplicht voor te stemmen. In feite is de meerderheid van de middenstand, een politieke meerderheid en de meerderheid van de Groningers tegen.)

Wat een rare combinatie, de Christelijke partijen en de SP. Hoe zo dat?
Kleinere ondernemers werken al minimaal 56 uur in de week en zouden om de concurrentie aan te gaan ook op zondag hun deuren moeten openen. Zij zijn nooit meer vrij als ze willen overleven…..  Zijn zij echt vrij om te kiezen ?
Het winkelpersoneel van de winkelketens mag formeel zondagwerk weigeren maar kan de baan dan verder wel vergeten. Zijn zij echt vrij om te kiezen ? Bovendien verdwijnt hun toeslag op zondagwerk, de zondag is immers een normale werkdag geworden ….
Deze partijen verzetten zich tegen de 24-uurseconomie. Ze wijzen op de belangen van werknemers en de kleine hardwerkende, zelfstandige ondernemer. Ze wijzen er op dat de verruiming  een belangrijke waarde, namelijk collectieve vrije tijd, verder onder druk zet.  Ze zijn tegen eigentijdse vormen van slavernij zou je kunnen zeggen; onderbetaald (flex)werk, 24-uur oproepbaar zijn.

En laat dat nu net de strekking zijn van dat zo bekende gebod op de sabbat,
de rustdag niet alleen voor de heer des huizes maar daaraan onmiddellijk gekoppeld  ook de slaven (die altijd dienden klaar te staan voor hun meesters!) De koopzondag botst met de waarde van collectieve vrijheid en met de waardigheid van mensen.
‘Je kunt van alles bedenken maar argumenten geven niet de doorslag. Er waait een nieuwe wind door Groningen, de wind van het liberalisme en ondernemersvrijheid waarmee D66 en VVD zich manifesteren. Dat voor die vrijheid een hoge prijs moet worden betaald, boeit niet,’ schrijft de Gezinsbode in een commentaar op de koopzondag. Liberalisme en ondernemersvrijheid zijn niet hetzelfde als collectieve en individuele vrijheid.
Gek genoeg bepleiten liberale partijen ook de participatie samenleving.
Maar hoe moet dat als mensen geen gezamenlijk vrije tijd hebben, om hun familie, vrienden, eenzamen, zieken te bezoeken, mantelzorger te zijn, vrijwilliger te zijn bij … vul maar in, te sporten, naar FC Groningen te gaan ?
Maar zegt de GCC, shoppen is toch ook een vorm van recreatie, van participatie samenleving. Zou het? Leuk idee, (onbetaalde) vrijwilligers als winkelpersoneel?

De koopzondag bevoordeelt, niet echt bijbels, de rijke ten koste van.
De koopkracht neemt immers niet toe, grote winkelketens gaan meer verdienen ten koste van de kleine, ten koste van hun personeel en ten koste van winkels in kleine plaatsen.
Maar de gemeenschap gaat een graantje mee pikken.
“Onze intentie is dat ook op zondag betaald parkeren gaat gelden”, sprak wethouder Paul de Rook  onlangs. Aan de andere kant gaat de gemeente Groningen, samen met Marketing Groningen en de Groningen City Club activiteiten ontwikkelen om bezoekers te trekken voor de koopzondagen.  Daaraan gaan ook tegenstanders van koopzondagen mee betalen.

En dan tot slot, die echte zondagsrust. Mag er een dag in de week zijn waarop niet alles in de binnenstad in het teken staat van de commercie. Geen geluidsbehang in de straten die je moet verleiden tot kopen van. Zicht op mooie gevels, een beetje rust voor binnenstadbewoners die de studenten leeftijd ontgroeid zijn. Een ‘mindfull’ beleving van de stad, ook bepaald  geen on-Bijbels thema.

Koos Meisner, lid moderamen AK PKN
(De afbeeldingen zijn door JF bij dit bericht gekozen)

7 opmerkingen:

emmy zei

Ik ben er blij mee. Eindelijk wordt er ook eens rekening gehouden met de nederlanders die niet gelovig zijn. Wordt tijd dat die onzin regeltjes voorbij zijn. Nu de rest van nederland nog.

Willem Pauwelussen zei

In de jaren '90 heb ik veel voor uitzendbureau's gewerkt, o.a.een half jaar in Den Haag.
Dat was vrijdag pakweg 4 uur reistijd. Zaterdag was ik nog flink lam van die week. In die tijd was ik wel blij geweest met de koopzondagen. Dan had ik mooi op zondag ontspannen mijn boodschappen kunnen doen.
De rustige regelmaat van de vaste baan, en het weekend op familiebezoek, ik kan niet beoordelen of dat inmiddels voltooid verleden tijd is.
De arbeider, of hij nu een witte of een blauwe boord draagt, was altijd al vogelvrij want hij heeft alleen zijn arbeidskracht te verhuren. Dat gebeurt nu in een andere vorm en de politiek zorgt dat de rest van de wereld zich daaraan aanpast.
Ik weet ook niet hoe het anders moet hoor.
Maar het is toe te juichen dat de kerk daar kritisch over nadenkt.

Susanne zei

Ik vind het onnodig maar goed prima als het dan zo nodig moet.

Ik vind het alleen erg jammer dat die ene dag in de week, waar het altijd heerlijk rustig was op straat. Alleen spelende kinderen, bejaarden die een heerlijke wandeling maakte, Waar je even kon ontvluchten van de drukke week, dat die ene dag weg is.

Nu heb je alle dagen drukte op de weg, dat gejaagde gedoe wat we de rest van de week al genoeg kennen is er nu ook op zondag.

Gelukkig kan ik zelf kiezen of ik naar de winkel ga of niet en hou die ene dag in de week lekker voor mijn gezin zonder onderbreking en drukte van naar de winkel moeten. Puur en alleen tijd voor mijn gezin en genieten van de rust.

Anoniem zei

24 uurs economie. Doet me denken aan m'n moeder die in haar bejaardenhuis totaal niet meer weet welke dag of maand het is "omdat alles als maar hetzelfde is". Daarom ben ik voorstander van geen koopzondag. Beetje plannen en met de huidige openingstijden van ma-za van de grootgrutters kom je echt die ene dag wel door toch?

Geen pauze of verschil is ook de achterliggende gedachte van 24/7. Grijze slaven maken die niet meer kunnen denken over tijd en plaats waar ze leven en alles op impuls gaan doen. Anders gezegd: mensen losrukken uit het 'nu'. Als je dat lukt als overheid, media of 'markt', dan ben je baas. Helaas. De enige juiste uitspraak van al die marketeers is daarom ook 'niet meer van deze tijd'.

Overigens is sabbat de zaterdag in ons land en heeft niets met de PKN te maken. En als je 'recreatief gaat shoppen', bezin je dan op de totale leegheid van je bestaan.

Kees K.

Susanne zei

Onzin regeltjes zijn het voor jou maar voor een ander kan het heel waardevol zijn. Het wordt misschien tijd dat we elkaar eens leren respecteren en rekening met elkaar houden, gelovig of niet gelovig. Die ene dag in de week is schijnbaar te veel moeite.

Wat hier goed terug te lezen is, is dat agressie niet alleen teweeg wordt gebracht door gelovigen zoals ik hier altijd lees. Ongelovigen kunnen er ook wat van ;-) Altijd maar weer het geloof erbij halen, er leven nou eenmaal ook gelovige mensen in Nederland. Of zijn wij niets waard en hebben we omdat we gelovig zijn niets te zeggen?

Je argument zonder die opmerking is ook wel duidelijk! De eens is er blij mee en de ander niet en voor een ander maakt het helemaal niets uit.

Ik ben christen maar werk ook gewoon op zondag in de zorg, ben er niet op tegen dat het open is. En als ik echt iets nodig heb dan ga ik ook heen. Ik zie het alleen zo dat die ene dag ook heel waardevol is om op die ene dag in de week puur en alleen tijd door te brengen met het gezin, de natuur of een leuk dagje uit, familie bezoeken en al dat andere moois wat ons gegeven is.

Door het drukke leven dat we vaak allemaal leiden en veel met ons zelf bezig zijn besteden we vaak te weinig tijd aan het geen wat echt belangrijk is in het leven. Die ene rust dag brengt ons tot rust.

Achter iedere regeltje (zoals jullie dat dan zien) zit altijd een hele mooie gedachte. Het gaat niet om het regeltje en iets niet mogen. Het gaat on de boodschap die er in zit.

Wellicht dat er kerken en christenen zijn die er anders over denken maar niet iedere gelovige denkt het zelfde.

Ik vind het prima dat de winkels open gaan als de mensen dat zo graag willen en respecteer dat. Het zou fijn zijn als gelovigen die er nou eenmaal anders over denken ook gerespecteerd worden.

Anoniem zei

Beste Susanne, ik probeer het maar voorzichtig omdat je onder mijn reactie staat: heb je het tegen mij?

Zo ja, pkn is inderdaad een licht geloof. Ik schreef alleen dat jij de sabbat een verkeerde dag toedicht als het om verwijzing naar een geloof ging. Verder had geloof niks met de inhoud van mijn reactie te maken.

Maar doe je ding. Je slotzin is echter onbegrijpelijk. Je vindt het begrijpelijk dat 'mensen' op zondag willen winkelen en je respecteert dat. Bovendien vind je het zelf ook wel makkelijk. Maar waar kan ik dan in je redenering terugvinden dat iemand gelovigen moet respecteren als ze er anders over denken? Zeker gezien je zin in de eerste alinea "Die ene dag in de week is schijnbaar te veel moeite.". Graag een uitleg.

Ik ben tegen koopzondag en ben totaal ongelovig. Lees waar je over schrijft.

Maar ik wil niemand afbranden. Wel begrijpen. Het woord respect zal daar nooit bij helpen omdat dat in onze hedendaagse maatschappij betekent dat je moet doen/aanvaarden wat de respectvrager zegt. Dat is onderwerping. In verstandhouding kunnen komen, zou dat wat zijn?

Kees K.


Ookpeter zei

Zowel de schrijver van dit christelijk propaganda stukje tegen de koopzondagvrijheid als sommige christelijke reageerders gaan er totaal aan voorbij dat Nederland een democratie is en geen CU /SGP/protestantants CDA geloofsstaat .
Alleen al omdat een ruime meerderheid (welk onderzoek je ook neemt , in ieder geval 7 op de 10 Nederlanders zijn ) voor de koopzondagvrijheid is ,is deze discussie in de huidige rechtsstaat zinloos,

Groet ookpeter
PS protestants CDA omdat het katholieke smaldeel binnen het CDA voor de koopzondag is. Beneden de rivieren (zeg katholiek Nederland) zijn er bijvoorbeeld geen gemeenten zonder wekelijkse koopzondag.