vrijdag 23 januari 2015

MEER NIEUWE GROENAANLEG BIJ KRUISPUNT BEIJUM ZUID


Het vriest maar ze zullen het wel overleven. Onlangs zijn kleine groene plantjes langs het Heerdenpad en op de rotondes ter hoogte van kruispunt Beijum Zuid gepoot. Het is de bedoeling dat Beijum in het voorjaar een groene toegangspoort krijgt.
Zie foto's, eergisteren gemaakt. Het nieuwe groen ziet er allemaal pril en breekbaar uit. Het zal een reden hebben waarom de groene plantjes in een periode worden gepoot dat het vriest en de klei bevroren is. Je zou denken dat zoiets beter tijdens hogere temperaturen kan plaatsvinden. Eind november werden nieuwe boompjes langs het kruispunt gepoot.


Groenbestekken 
Nu een aantal kruispunten  klaar zijn, is het ook tijd om het beloofde groen aan te planten. Dit vindt plaats op basis van een zogenaamd groenbestek, waarbij ieder deelproject (Lewenborg, Beijum-Zuid/De Hunze) etc. zijn eigen groene dynamiek krijgt. Kenmerkend is straks de doorgaande bomenrij in de grondwallen langs de oostelijke ringweg. Het groenbestek is een belangrijk onderdeel van de ambitie van het project om de ecologie in dit gebied te versterken. Daarom worden er ook vele eco-voorzieningen, zoals faunatunnels, faunarasters en twee ecoducten, aangelegd.
Kardinge en Beijum-Zuid/De Hunze  
Deze deelprojecten zijn afgerond. Er vinden nog wat kleine afrondende werkzaamheden plaats. De groenaanplant bij Beijum-zuid is volop in uitvoering. Verwachting is dat dit tot het voorjaar van 2015 gaat duren. RingGroningen

Geen opmerkingen: