donderdag 15 januari 2015

NATTE VOETEN IN DE BEIJUM-POLDER


Door Willem Pauwelussen


Binnenkort verkiezingen van de waterschappen.
Waterschappen zijn ontstaan uit zijlvesten.
Een zijl is een uitwateringssluis, en de boeren die bij die uitwatering belang hadden namen via dat zijlvest gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich.

Als je land wilt bebouwen is het, zeker in zo’n laaggelegen provincie als Groningen, van belang dat het goed ontwaterd wordt.
Dus die boeren sloten zich aaneen en noemden zich toen zijlvest.
In de loop der tijden hebben al die zijlvesten zich aaneengesloten en noemden zich toen waterschappen. Wij kennen er hier nog twee namelijk Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.
Tegenwoordig zeggen we dat de waterschappen ervoor zorgen dat we droge voeten houden.
Maar dat moet je dan in het groot zien.

Dat blijkt.
Neem nou eens het stuk weiland, dat ingesloten wordt door de Fossemaheerd, de busbaan en het Meedenpad waarover je tussen Beijum en de Kardingerberg richting Koerspad fietst.
Meteen al aan het begin van het Meedenpad kun je linksaf.
Dat is een voetpad. Op de foto is te zien dat, anno 14 januari, flinke stukken van het voetpad onder waterplassen zijn verdwenen.
De voetgangers zouden zich misschien aaneen kunnen sluiten en een zijlvest voor een droog voetpad kunnen oprichten?

We vinden onszelf natuurlijk altijd het slimst maar de mensen hadden vroeger toch beter in de gaten dat ze een weg door een polder – en dat is dit want we leven in een polder – verhoogd moesten aanleggen. Zie de Beijumerweg, zie de Stadsweg; de Pop Dijkemaweg heette voorheen Hoogeweg omdat die over een dijk liep langs het Selwerderdiepje (verdwenen onder de modder van het Starkenborghkanaal).


De klus voor dat zijlvest zou dus zijn: zorgen dat dat voetpad opgehoogd wordt.
De praktijk is dat het nu in hoofdzaak wordt gebruikt door fietsers, want door die plassen fietsen levert een paar natte banden en daar maalt niemand om.
Dus wat óók kan is dat de gemeente ophoudt het voetpad te noemen en het tot fietspad promoveert.
Waarmee ze toch in feite officieel maakt wat officieus allang zo is.

Hoe het ook zij, zo kan het echt niet.
(Foto's ook van WP)

Geen opmerkingen: