vrijdag 9 januari 2015

GELD VERDIENEN OP 18 MAART?

(Ingezonden)


Geld verdienen?  We zoeken tellers voor de verkiezingen op 18 maart!


Op woensdag 18 maart 2015 zijn er weer verkiezingen. In de gemeente Groningen kan dan worden gekozen voor de leden van de Provinciale Staten èn de algemene besturen van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Voor het eerst zijn deze verkiezingen gelijktijdig in het stemlokaal! Voor de organisatie van deze ... verkiezingen zoeken we tellers.

Aanmelden

 Via onze site http://gemeente.groningen.nl/verkiezingen/stembureauleden kun je je hiervoor aanmelden.


Voorzitters en stembureauleden hebben we inmiddels voldoende.

Geen opmerkingen: