zondag 25 januari 2015

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (216)


Afgelopen dinsdag zag ik op de tuinen van De Wiershoeck verschillende soorten zwammen, maar verder viel er ook nu weer weinig te beleven. Maar wat wil je? Het is “winter” en dan vliegt en bloeit er maar weinig. Op de Kinderwerktuin zag ik enkele mooie vrouwelijke bloeiwijzen van de hazelaar en op een composthoop op De Wiershoeck begint de gewone ereprijs al voorzichtig te bloeien.

De hazelaar is een heester uit de berkenfamilie en komt van nature voor in West-Europa. De vrucht van de hazelaar is de hazelnoot, waarvan de kern eetbaar is. De hazelaar is net als de forsythia een "naaktbloeier": de plant bloeit als deze nog geen bladeren heeft en is voor de bestuiving afhankelijk van de wind. Aan de hazelaar zitten de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijzen apart. De mannelijke bloemen zitten in katjes en zijn al in de zomer aanwezig in de oksels van de bladeren. Ze gaan pas bloeien in januari. De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar. Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels te zien. De hazelaar wordt tot 6 m hoog en gaat pas na tien jaar vrucht dragen.

De gewone ereprijs zou “volgens het boekje” moeten bloeien in de lente - begin van de zomer. Deze gewone ereprijs begint dus wel ongewoon vroeg te bloeien en het was niet het enige bloemknopje dat al zichtbaar was. Het is een overblijvend plantje, dat vrij zeldzaam voorkomt op de Waddeneilanden, in de IJsselmeerpolders, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Friesland en het noorden van Groningen. Elders is ze zeer algemeen. Ze groeit op vochtige, voedselrijke grond in graslanden, bermen en in lichte loofbossen.

Gewone ereprijs wordt 10 tot 40 cm hoog en bloeit in april , mei en juni met hemelsblauwe, 4-tallige bloemen, die donker geaderd zijn en wit hart hebben. De bloemen zijn 0,8 tot 14 mm in doorsnee, de donkere beadering dient als honingmerk en leidt insecten naar het binnenste van de bloem. De bloem wordt vanwege stuifmeel en nectar bezocht door vliegen, honingbijen en kevers. Bij veel regenval en/of harde wind sluiten de bloemen zich en gaan ze hangen. Bloemen van een dag oud krijgen een paars-rode zweem.

In Nederland komen 24 soorten ereprijs voor.


Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: