vrijdag 13 maart 2015

BEIJUM ACHTER DE DIJK

De Sijgersma- en Heratemaheerd in Beijum liggen pal naast de Beneluxweg. De Fossemaheerd grenst ook aan de ringweg om de stad, maar hier ligt nog een groenstrook van een meter of 75 tussen heerd en weg.
Zie foto. Rechts zien we een gedeelte van de Fossemaheerd. Heel in de verte zien we het richtingaanwijsbord midden op de rotonde van kruispunt Beijum Zuid. Op de groenstrook zijn onlangs groene boompjes gepoot zoals is te zien. De blogger heeft geen idee waar de twee verticaal staande palen voor dienen of voor hebben gediend. Links zien we een schelpenpaadje waarop gefietst en gewandeld kan worden.
Ondergetekende krijgt hier vaak associaties met een waddeneiland. Groen, een schelpenpad en een dijk. Alsof helemaal links de waddenzee ligt. Wel even de hoogspanningsmasten en lijnen wegdenken. Achter de rug van de fotograaf begint het Kardingerpark.

 Geen wonder dat de Fossemaheerd vorig jaar is uitgeroepen tot de leukste straat van Groningen. Vlakbij een park, veel groen, een schelpenpad, een dijk, de zee....

Geen opmerkingen: