dinsdag 17 maart 2015

NIENKE HOMAN EN MIRJAM WULFSE, TWEE POWERVROUWEN UIT BEIJUM

"Beijumers kunnen morgen tijdens de Provinciale Staten verkiezingen op een Beijumse kandidaat stemmen als ze dat willen. Zover ligt de politiek niet bij de gewone burger vandaan, we zijn twee gewone Beijumers die midden in de samenleving staan."

De wijk kent vele mooie geheimen, op de foto ziet u daar twee voorbeelden van. Wie was er van op de hoogte dat we hier twee politieke kopstukken van even zoveel verschillende partijen herbergen?
De Statenverkiezingen staan voor de deur, en voor Groningen zijn Nienke Homan en Mirjam Wulfse fractievoorzitters van respectievelijk Groen Links en de VVD. Nienke, die tevens lijsttrekker van GL is, zit, hoe kan het ook anders, links op de foto terwijl Mirjam de rechterkant bestrijkt. Links en rechts hoeven niet keihard tegenover elkaar te staan. Samen: "We kunnen ontzettend goed met elkaar opschieten. We hebben dan wel elk een verschillende politieke kleur, we respecteren elkaar en op sommige punten zijn we het ook gewoon met elkaar eens."

Wat ze zeker gemeen hebben is de liefde voor de wijk waar ze in wonen: "Beijum is een geweldige wijk, er is een goede gemeenschapszin en het is ook gewoon heel gezellig en vertrouwd om hier te wonen." Beijumers die langer in de wijk wonen weten misschien nog wel dat Mirjam, die van beroep edelsmid is, tussen 1983 en 1994 een winkeltje in de Framaheerd had waar sieraden werden verkocht.

Waarom moeten we morgen op Groen Links stemmen, Nienke? "We zijn voor schone en duurzame energie, voor natuur en landschap en we zouden graag zonnepanelen op de Hornbach zien om Beijum van stroom te kunnen voorzien. Ook zijn we fietspartij nummer een van Groningen, we krijgen daarbij veel gedaan, al vind ik het jammer dat er geen fietsalternatief voor de Noordzeebrug is. Ik ben verder voorstander van het stimuleren van kleine ondernemingen, van kleine bedrijfjes."


Waarom op de VVD, Mirjam? "We zijn onder meer voor sneller internet, betere bereikbaarheid, groeimogelijkheid voor boerenbedrijven en meer ruimte voor ondernemers. De VVD is voor meer bedrijvigheid op het platteland."
Overeenkomsten hebben de dames ook. Mirjam: "Ik ben een sociaal ingesteld iemand. als ik een ander kan helpen doe ik het graag." Nienke: "Ik ben er ook voor dat kleine bedrijfjes de ruimte krijgen, al ben ik wel voor een sociaal vangnet als mensen dat nodig hebben. We zijn daarbij geen voorstanders van een SP-benadering, die partij wil ondernemers van alles van bovenaf opleggen."

Het zou niet best zijn als er geen verschillen waren. De partij van Nienke Homan geeft meer prioriteit aan fietspaden dan aan nieuwe autowegen. De VVD van Mirjam Wulfse ziet groeimogelijkheden of uitbreiding van vliegveld Eelde wel zitten, het zal geen verwondering wekken dat dit is niet zo het pakkie-an van haar groen ingestelde collega is.

De beide Beijumse dames staan voor hun partij en hun idealen. Maar een beetje relativering en zelfspot is hen niet vreemd. Tijdens het maken van de foto: "Zet er maar bij dat twee op de schommel zwevende dames graag zwevende kiezers voor hun partij binnenhalen."
Waarom zouden politiek en humor niet samen kunnen gaan?

(Mirjam Wulfse en Nienke Homan hebben het voornemen om in het komende voorjaar, waarschijnlijk in mei, een avond in Beijum te organiseren waar Beijumers met vragen terecht kunnen. De blogger denkt aan locatie Grand Café in het Trefpunt. Dit initiatief zal nog worden uitgewerkt. Wordt vervolgd op Beijumnieuws).

1 opmerking:

Anoniem zei

Zwevende kiezers? Voor die waterschapsverkiezingen ben ik meer een drijvende kiezer!