dinsdag 17 maart 2015

UIT DE OUDE DOOS (238)

Lezer Eddie stuurde n.a.v, de vorige week gedane oproep om oude foto's voor deze serie in te zenden bovenstaande merkwaardige afbeelding op. Heeft dit met Beijum te maken? Ja, dat heeft het.
Eddie schreef bij de foto: 
Twee weken geleden waren we na 31 jaar voor het eerst weer te voet terug in Beijum. We hebben daar als student van 1980 tot 1984 gewoond, eerst een klein jaartje afzonderlijk op Bottemaheerd en Grevingaheerd en daarna samen op de Mudaheerd in het SSH appartement. Al die jaren heeft de bijgevoegde foto wel ergens gehangen, Beijum zijn we nooit echt vergeten. Foto van (voorjaar?) 1982 is genomen vanuit het keukenraam Mudaheerd, en toont in aanbouw de achterkant van Hiddemaheerd 32-37. Op de Mudaheerd stond alleen nog het SSH complex, de rest moest nog gebouwd worden.

(Vraag van de blogger: wat was of is een SSH complex?)

5 opmerkingen:

Chris zei

SSH complex is de studentenflat Mudaheerd 15 t/m 40.

SSH stond voor Stichting Studentenhuisvesting. Deze woningbouwvereniging is begin jaren 2000 opgegaan in stichting volkshuisvesting, vervolgens IN en tenslotte Lefier.

Anoniem zei

Stichting Studenten Huisvesting SSH. Heb nooit anders geweten

Willem Pauwelussen zei

Als je googlet op ssh groningen dan kom je op een site waarin het lijkt alsof die nog steeds bestaat onder de naam Stichting Studenten Huisvesting.
Dat is wel merkwaardig, want in Utrecht is het al omgedoopt in Stichting Sociale Huisvesting.

Chris zei

De Utrechtse SSH heette vroeger Stichting Sociale Huisvesting en nu Stichting Studenten Huisvesting. Precies andersom dus, Willem. Deze woningbouwvereniging is gericht op studenten en tegenwoordig ook buiten Utrecht actief.

Deze SSH staat los van de vroegere Groningse SSH.

Willem Pauwelussen zei

Leuk, om te leren dat ook stichtingen reïncarneren.