zondag 22 maart 2015

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (223)

Nederland is een land van wilgen en wat mij betreft vooral een land van knotwilgen. Wie kent niet de landschappen met rijen knotwilgen langs de slootkant? Wilgen houden van vocht en kunnen tegen natte voeten. Het is ook een gemakkelijke boom, steek een wilgentak in de grond en een paar jaar later heb je een boom. 

In het vroege voorjaar zijn de takken van de wilg bedekt met fluweelzachte zilveren katjes, later vallen vooral de mooie gele, mannelijke katjes op. Wilgen zijn tweehuizig. Mannelijke bloemen (alleen met meeldraden) en vrouwelijke bloemen (alleen met stampers) komen dus op afzonderlijke bomen voor. De wilgenkatjes bloeien afhankelijk van de soort, vóór, tegelijk met of net na de bladvorming. De opvallende gele, mannelijke katjes trekken tal van insecten, die zodoende meewerken aan de bestuiving. De vrouwelijke katjes zijn groengrijs van kleur.

Het stuifmeel van de wilg wordt zowel door de wind als door insecten verspreid. De (mannelijke) stuifmeelkorrels komen in aanraking met de zaadknoppen in de (vrouwelijke) stampers en de bevruchting vindt plaats. Uit de zaadknoppen ontstaan de zaadjes. De vederlichte zaadjes met een “kuif” van haren worden door de wind verspreid. Zaadjes die op een geschikte plaats terechtkomen, kiemen spoedig. Een kale ondergrond is een voorwaarde voor kieming. Daarom typeren we de wilg ook wel als een rasechte pionier.

Op De Wiershoeck staan verschillende soorten wilgen. De mannelijke katjes van de “gewone” wilg en van de bandwilg worden bezocht door verschillende soorten insecten. Op de “gewone” wilg zag ik o.a. aardhommel (lb), bijvlieg (rb) en honingbij (ro). Op de langere, smallere katjes van de bandwilg (lo) zag ik een muurwesp. Dat wil zeggen ik denk dat het een muurwesp is. Er zijn verschillende soorten muurwespen en ze lijken sterk op elkaar. Maar er zijn ook nog enkele andere wespensoorten die sterk lijken op de muurwesp.

Info: Gardensafari, Wikipedia en Biesbosch.nu

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: