vrijdag 20 maart 2015

DE BOMEN ZIJN GEKAPTDe snerpende geluiden zijn verstomd en de zagen zijn verdwenen. Wat rest zijn dikke en dunne gevelde boomstammen, veel houtsnippers en een kaal stuk Groene Hart. De laatste fase van de bomenkap in de groenstrook dwars door Beijum lijkt daarmee voltooid.
Bovenstaande foto is zo'n beetje vanaf de noordelijke wijkring, de Amkemaheerd, gemaakt. Beijumers weten, links ligt de Ypemaheerd met daarachter Plein Oost en linksboven op de foto ligt het Innersdijkgebied. Niet zichtbaar op de foto, maar rechts ligt de vijver met de fontein. Rechtsboven zijn de contouren van de Galkemaheerd zichtbaar. Tot een week geleden was het niet mogelijk om vanaf dit voetbalveldje diep het Groene Hart in te kijken, we zien nu bijvoorbeeld een witte loopbruggetje dat ter hoogte van de Bentismaheerd ligt.

Achter het voetpad (achter het doel) zal een bloemenveld worden aangelegd. De lezer moet zelf maar uitmaken of de ingang naar dit gedeelte van het Groene Hart, vanaf de Ypemaheerd, overzichtelijker en toegankelijker is geworden zoals werd beoogd. Toegankelijker moet zich vertalen naar de concrete realiteit, als de komende maanden niet meer Beijumers de toegang naar hun natuurgebied weten te vinden, dan is die opzet mislukt. De tijd zal het leren.

Voor meer levendigheid in de groenstrook kan het plan Buitenfitness weer van stal worden gehaald. Wat Beijum tot nu toe niet lukte lukt wel in Paddepoel. Het Grand Café in het Trefpunt  zou meer een plek kunnen worden waar sporters en wandelaars even wat gaan drinken.

Wat heb je aan een zeer dure operatie (vele tonnen) om het Groene Hart van Beijum toegankelijker en overzichtelijker te maken, terwijl er bijna niemand heen gaat om er van te genieten?

7 opmerkingen:

Ria zei

Ik loop veel door de Groene Long, maar ik loop er nooit alleen. Jammer dat dit steeds zo negatief in beeld wordt gebracht bij Beijumnieuws. Alsof niet vele Beijummers dagelijks genieten van ons mooie park, dat helaas wat achter liep in onderhoud.Kees Huizenga zei

Op 12 januari 2015 was er in De Kleihorn een wijkbezoek van de PvdA-raadsfractie, een kandidaat Statenlid en een bestuurslid van de PvdA-afdeling Groningen.

Ongeveer 20 personen waren aanwezig. Ik was aanwezig als wijkbewoner. In politieke zin ben ik dolerend en partijloos.

Op een bepaald moment kwam er een zeer goede suggestie van een mevrouw naar voren. Ze zei dat Buitenfitness Beijum misschien aan "de rand van het Innersdijkgebied" kan plaatsvinden; zeker nu de nieuwbouw van Innersdijk minder grootschalig wordt uitgevoerd. Ik was erg positief over dit intelligente voorstel. En meerderen met mij.

Het lijkt me een goede zaak dat verder over dit voorstel wordt nagedacht. Het kan een mooi compromis zijn met de grote tegenstanders van Buitenfitness Beijum in de Groene Long van Beijum, te weten: het bestuur van de BOB, de werkgroep Groene Long, de Klankbordgroep Groene Long, de werkgroep Groen en Grijs van de BOB, Menno Fritsma, Theo Smit en Frans Egberink.

De Groene Long is publiek terrein van de gemeente Groningen. Het lijkt mij daarom zeer verstandig toe dat bepaalde leden van de BOB zich geen eigenaren wanen van de Groene Long of het Groene Hart van Beijum. Geen uitsluiting, geen banvloek, geen hovaardij, maar creatief meedenken om Buitenfitness Beijum een goede kans te geven.


Waarom kan in de wijk Paddepoel wel buitenfitness plaatsvinden, maar niet in de grootste wijk van de stad? Vanwege de blokkade door enkele leden van de BOB?

Anoniem zei

Dat ziet er weer een stuk beter uit!
Als het weer groen is lijkt het nog mooier.

Anoniem zei

Idd altijd een kale en lege omgeving zonder veel mensen. Snap niet dat ze het geld niet voor andere dingen gebruiken we hebben toch het Kardingepark?

emmy zei

Vond dat stukje altijd leuk om te wandelen. Met mooie bomen over het water. Nu is het leeg en lelijk en verwacht persoonlijk niks van de bloemenweide. Zal net zoals de rest van dit soort plannen eindigen als een onkruidveldje met veel brandnetel.

Anoniem zei

Wellicht dat de vele tonnen verkoopbaar hout de uitgaven moeten dekken? Trieste ruil, bomen voor een bloemenveld met uitzicht op een wit bruggetje.

Ambtenaar en natuur, 't zal nooit levensvatbaar worden. Gelukkig is de groene natuur sterker op lange termijn.

Kees K.

Kees Huizenga zei

Het Zorgcentrum Innersdijk is een locatie van de Zorggroep Groningen.

Zie: http://www.zorggroepgroningen.nl/over-zorggroep-groningen/vestigingen/innersdijk

De Zorggroep Groningen is eigenaar van het terrein van het gesloopte gebouw van Innersdijk (inclusief het voormalige parkgebied).

Met andere woorden: de Zorggroep Groningen is de bevoegde rechtspersoon, die beslist over de mogelijke komst van Buitenfitness Beijum op haar territorium. Dus niet gemeentelijke ambtenaren, de Klankbordgroep Groene Long en de BOB (of werkgroepen van deze club).

Het NLA-wijkteam Beijum is per 1 januari 2015 opgeheven.

Het lijkt me een goed idee dat de projectgroep Buitenfitness Beijum contact gaat opnemen met de Zorggroep Groningen. Misschien kan Buitenfitness Beijum op het grondgebied van Innersdijk komen, grenzend aan de Groene Long van Beijum. Dus niet binnen de Groene Long.

Ik wacht de reactie van Buitenfitness Beijum af.