woensdag 18 maart 2015

"NATUURLIJK GAAN WIJ STEMMEN"


 Het mooie weer nodigde de blogger uit om een rondje langs de zes stembureaus in Beijum te maken. Terzijde, in het vorig bericht ontbreekt de Tine Marcusschool bij de opgesomde locaties waar mensen kunnen stemmen. 
Waarschijnlijk volgt in de loop van de avond een video met daarin de foto's die op alle locaties zijn genomen.
Maar kijk eens aan, wie komen we daar tegen met een medebewoonster van de Bunnemastee? Daar heb je Gré, die afgelopen najaar haar vriend Henk verloor. Even op de foto dames? "Ja, natuurlijk." Zie het resultaat boven. Waar gaan jullie stemmen? "In de gymzaal natuurlijk, dat is het dichtste bij." Op de linker foto zien we de dames twee keer het rondje van hun keuze rood maken. Voor de Waterschaps- en voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dames op leeftijd die nog politiek geïnteresseerd zijn.
Op de hoek wijkring met de Isebrandtsheerd trof ondergetekende een echtpaar. Ook op leeftijd. Zie foto rechts. Hebben jullie net gestemd? "Ja, we komen net uit het Heerdenhoes, Ja hoor, maak maar een foto, we volgen Beijumnieuws elke dag."
Elke dag Beijumnieuws lezen en op een zonnige dag als vandaag je stem uitbrengen. Wat een betrokkenheid t.o.v. de buurt waar je in woont en de politiek.
Tot 21.00 uur zijn de stemlokalen open....

Geen opmerkingen: