vrijdag 13 maart 2015

GROEN LINKS IN ACTIE BIJ DE KORREWEGBRUG


Is de Korrewegbrug onveilig? Of valt het heel erg mee? Het onderwerp was regelmatig onderwerp van discussie op Beijumnieuws. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Willem Pauwelussen. Of zie hier.

Groen Links-Stad is meer een fietspartij dan een autopartij. Dat is niet zo raar, ze blijven dicht bij hun roots, en ze willen liever groen en een fris milieu dan autogassen.
De meningen mogen en moeten daar over verdeeld zijn. Dat is het mooie van een democratisch stelsel zoals we die in Nederland hebben. De blogger vindt de situatie rond de Korrewegbrug prachtig, en hij verbaast zich er vaak over dat ondanks de zeer vele verkeersbewegingen er zo relatief weinig ongelukken gebeuren. Is het er echt onveilig, of is dat meer een 'gevoelstemperatuur?' Afijn, Groen Links ziet dat anders, ze hebben er een duidelijke mening over, en daarom werd er vanmiddag bij de brug geflyerd voor meer veiligheid. Weg met de auto's. De brug moet voor de fietsers worden.

Lees de groene flyer en zie waar Groen Links voor staat inzake de Korrewegbrug. Los van de discussie, weten Beijumers dat de fractievoorzitter voor de provincie Groningen van Groen Links in Beijum woont? Op bovenste foto ziet u haar tussen de groen geklede partijgenoten in actie bij de Korrewegbrug (vanmiddag). Nienke Homan is de naam.

Het ligt in de bedoeling om haar voor aanstaande woensdag op Beijumnieuws te portretteren samen met nog een vrouwelijke fractievoorzitter die in Beijum woont. Collega Mirjam Wulfse van de VVD, ook van de provincie, en Nienke Homan hebben het deze dagen maar druk met campagnevoeren voor hun partijen. Als het lukt qua afspraken en tijd volgt de komende dagen een dubbelportretje van twee power-vrouwen uit Beijum.

14 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Over GroenLinks, de Korrewegbrug en de BOB in de persoon van voorzitter John Veldman (dubbele petten)

Ik verwijs naar:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/03/probeert-groen-links-te-scoren-bij.html

(15 maart 2014)

Zie de vele reacties.

Hoe een voorzitter van een wijkclub zich op één lijn ging stellen met een politieke partij!

en

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/01/zorgen-over-onveiligheid-korreweg.html

(9 jan. 2014)

Zie de reacties.

Anoniem zei

Ik ben gek op complottheorieën maar die van Kees zijn jammergenoeg voor hem niet zo sterk.

Ik zal het maar bekennen. Ik ben geen lid van GroenLinks, ook niet geweest. Ik heb ook geen enkele ambitie om ooit gemeenteraadslid te worden, ook niet voor een andere partij. Noteer je dat even, Kees?

Dat GroenLinks het eens is het standpunt van de BOB over de Gerrit Krol-brug, is mooi, dunkt me. Er zijn veel meer politieke partijen, bewonersorganisaties en andere organisaties het met de BOB eens, zo blijkt in onder meer de klankbordgroep. Dat geldt zowel de situatie nu (zoveel mogelijk autoverkeer er nu al af) als die van een toekomstige brug (alleen voor langzaam verkeer; auto's over een nieuwe brug ergens in de Oosterhamrikzône).

Afgelopen week had ik namens de BOB, samen met de BHS (Hunze), het WOK (Korrewegwijk) en iemand van de Professorenbuurt-Oost nog een uitstekend gesprek over deze kwestie met verkeerswethouder Paul de Rook.

John Veldman

Anoniem zei

Waarom oh waarom blijft een voorzitter van een bew.org. maar reageren op Kees Huizenga?

Anoniem zei

Kunnen die heren met hun prachtige taalgebruik niet eens gaan inzetten voor werkelijke wereldse problemen?? Ik heb het idee dat het intellect voet aan de grond wil hebben op een bodem waar de harmonie zichzelf wel vindt. Al dit intellectuele gezei...gebrabbel heeft grotere problemen nodig. Warchild bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld: Je kan in Nederland niet naar de rechter als je grond rechten worden geschaad.... Ik bedoel dat zijn dingen van de lange adem was heel wat papier gevuld moet worden.
Beijum heeft meer aan praktische oplossingen voor praktische problemen. Zonder heel veel geouwehoer over en weer.

Wie de schoen past trekke hem aan...

Kees Huizenga zei

Beste John,

Heel goed dat je reageert op Beijumnieuws. In het verleden mocht je van BOB-voorzitter niet meer op Beijumnieuws schrijven. De Beijumkrant, het vroegere kroonjuweel van de BOB, als uitlaatklep zal je erg missen.
Je blijkt Beijumnieuws zeer nauwlettend en zeer regelmatig te lezen. Daarvoor mijn complimenten. Binnen 75 minuten reageerde je op mijn reactie. Je bent een superbezoeker van Beijumnieuws.

John, ik heb geen complottheorie. Er is ook geen complot. Ik ga uit van iets wat objectief waarneembaar is.

Feit is dat je vorig jaar maart aanwezig was bij een wijkenquête inzake het autoverkeer over de Korrewegbrug. Inclusief vrachtauto’s. Om die te weren. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Zie mijn reactie van 15 maart 2014 bij:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/03/probeert-groen-links-te-scoren-bij.html

Citaat:
“Niet alleen GroenLinks wil scoren met de Korrewegbrug, maar ook de Bewonersorganisatie Beijum.

De voorzitter van de Bewonersorganisatie Beijum, de heer John Veldman, spant de BOB voor zijn politieke karretje. In verkiezingstijd!

Zie zijn pikante tweet van gisteren:

"John Veldman ‏@JohnVeldman1 • 22 u
Ook BOB uit #Beijum gaat straks om 16.00 uur kijken bij de #GerritKrolbrug bij actie GroenLinks voor een nieuwe fietskrolbrug (geen auto's)"

John Veldman is een aanhanger of sympathisant van GroenLinks. Een voorzitter van een door de gemeente erkende bewonersorganisatie dient de verbinding te zoeken. Niet de eigen politieke profilering. JV van de BOB vermengt zijn twee petten. Zijn politieke mening verbindt hij met zijn functie bij de BOB. Een prachtig voorbeeld van politieke verkokering en het spreken met een dubbele tong.

Dit gedrag vind ik niet integer. Ik houd niet van verpolitiekte bewonersorganisaties. De Stadsdeelcoördinatie van Noorddijk of de wethouder van Welzijn dient spoedig in te grijpen!

De BOB dient zich te beperken tot het statutaire werkgebied van de wijk Beijum. Wat heeft JV van de BOB in vredesnaam te zoeken in de Korrewegwijk? Gisteren hield GroenLinks daar een enquête. Op het twitteraccount van JV zag ik een foto met slechts vier personen! Een ander bestuurslid van de BOB zat op zijn scootmobiel.

"Schoenmaker, houd je bij je leest!"

Geen politieke spelletjes met en door de BOB.

Geen solisme, geen dubbele petten, geen wijkpolitiek narcisme, geen hovaardij, geen landjepik van de Korrewegwijk door de BOB, geen twitterende BOB-bestuurder, die graag zijn politieke visie ventileert op zijn twitteraccount, welke is verbonden met 1. De BOB, 2. de Beijumkrant / de BOBWAARHEID en 3. het NLA-wijkteam Beijum.

De publieke zaak moet men scheiden van het privédomein!” Einde citaat.


Gisteren schreef je: “Dat GroenLinks het eens is het standpunt van de BOB over de Gerrit Krol-brug, is mooi, dunkt me.”
Is het niet veeleer zo dat de BOB het eens is met het standpunt van GroenLinks en de Enige Nederlandse Fietsersbond (ENFB) over de Korrewegbruggen? Waarom stel je de BOB in het middelpunt? De ENFB heeft in het verleden (de beginjaren negentig) gepleit voor een fietstunnel onder het Van Starkenborghkanaal. In het verlengde van het Heerdenpad. Een superduur en derhalve onrealistisch voorstel. De BOB heeft zich toen, naar verluidt, bij dit standpunt van de ENFB aangesloten.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/12/korrewegbrug-al-jarendecennia-onderwerp.html

Het Nieuwsblad van het Noorden van 30 juli 1993, p. 13.

Willem Pauwelussen zei

Als ik hier mededeel (zoals ik heb gedaan) sympathisant te zijn van Share c.q. de theosofie, dan zit ik met twee petten op, en zoek ik de eigen profilering. Ik lijd aan politieke verkokering, spreek met dubbele tong en zit mijn twee petten te vermengen.
Ik zit hier due eigenlijk stiekem mijn lezers te verleiden om ook theosoof te worden.
Beijumnieuws als mijn persoonlijke mantelorganisatie, het is tenenkrommend hilarisch.
Mij lijkt juist dat OPENHEID over mijn denkrichting is aan te bevelen aangezien mensen dan snappen hoe ik sta en waarom ik de dingen zeg en doe zoals ik ze zeg en doe.
Objectiviteit is niks meer of minder dan volledige openheid over je subjectiviteit.
Het alternatief is toch een soort achterkamertjespolitiek?

Ander puntje is dat ik op het groene velletje het fietspad-plus langs de Kardingeweg mis, waar in onlangs over schreef op deze site.
Maar goed, er komt nog een interview, lees ik.

Anoniem zei

Dit bedoel ik nu. Geen enkele zelfreflectie. Huizinga en Veldman. Wat een eeuwig gezeur.

Anoniem zei

Wie woensdag gaat stemmen, stemt op de frauderende, corrupte bankiers; wie NIET gaat stemmen, doet dat niet. Beste mensen, doe toch niet meer aan dat toneelstuk mee, de democratie is dood !!

Kees Huizenga zei

Reactie op Willem Pauwelussen

Willem, je bent jarenlang secretaris geweest van de Wijkraad Oosterhoogebrug Ulgersmaborg (WOU). Je hebt dus veel bestuurlijke ervaring.

De BOB wordt door de gemeente Groningen zwaar gesubsidieerd. De BOB is daarom publiek domein.
John Veldman is bestuurslid van de BOB. Als voorzitter van de BOB moet je verbindend handelen. Het is dan onverstandig om publiekelijk te solidariseren met GroenLinks. Het wordt helemaal te dol als de BOB zich voor het karretje van GroenLinks laat spannen (of omgekeerd). Als organisatie.

Het is mij niet bekend dat John Veldman afgelopen vrijdag bij de Korrewegbrug aan het folderen was met GroenLinks. Zeer waarschijnlijk heeft hij geleerd van de misstap van vorig jaar maart.

Het gaat om de bestuurlijke verantwoordelijkheid in het publieke domein, welke JV verwarde of vermengde met zijn eigen politieke opvattingen.
Op Beijumnieuws schreef ik vorig jaar:
“De publieke zaak moet men scheiden van het privédomein!”

Als je een BESTUURLIJKE functie hebt, moet je oppassen om deze functie met andere zaken te vermengen. Het gaat dus om bestuurlijk integer gedrag.
Bestuursleden van door de overheid gesubsidieerde organisaties moet dubbel alert zijn. Niet spreken of handelen met een dubbele tong! De achterban van de wijk betrekken bij de besluitvorming door het bestuur. Zoeken naar consensus!

Is het nu duidelijk, Willem?

Anoniem zei


als ik het me goed herinner, hebben jullie beide toch in lEWENBORG gewoond, Kees en Willem?
jullie "kennen" elkaar dan toch al een aantal jaren vanuit een bepaalde hoek?
hiervan is hier niet veel te merken, eerlijk gezegd.
hoe hebben jullie destijds naar elkaar geluisterd, als al??

zal aan mij liggen maar wat ik lees lijkt meer op 2 mensen die elkaar voor het eerst spreken of écht naar elkaar luisteren!

Therèse

Willem Pauwelussen zei

Nee hoor, Therèse, ik heb nooit in Lewenborg gewoond, maar wel meegemaakt dat Kees de deuren was afgelopen met ik weet niet wat voor verhaal en toen op de vergadering van de Scheepsraad kwam om met een bundel schriftelijke stemmen de voorzitter tot aftreden te dwingen. De zaal sprak er unaniem luidkeels schande van. Ik heb zelden zo'n sfeer van afgrijzen meegemaakt.
Toen was hij gebeten op de voorzitter van de wijkraad, hier is hij dat weer.
Hij constateert dat ik bestuurlijke ervaring heb, maar mij is niet bekend dat hij ooit enige bestuurlijke consequenties heeft getrokken uit de banvloeken die hij over wijkraadvoorzitters de wereld inslingert.
Vanaf de zijlijn roepen dat het verboden is openlijk voor je overtuiging uit te komen als je zo'n vrijwilligersfunctie bekleedt, ik vraag me inderdaad af waarom ik dat serieus heb genomen.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

Je straalt alleen maar negatieve energie uit. Vanwaar dit onzakelijk gescheld? Waarom zo autistisch reageren? Speelt jouw ziekte bij dit geraas een rol? Het lijkt me beter dat je niet meer op mij reageert.

In Lewenborg werden volmachten voor mij als woordvoerder verzameld. Het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Feit is dat Ambiënte Lewenborg na de grote brand in de Sporthal Lewenborg niet meer in die wijk is teruggekomen. De 35 volmachtgevers van met name Mast en Grootzeil hadden achteraf groot gelijk.

Willem, je gaat willens en wetens niet in op deze kernzinnen van mij:

"Als je een BESTUURLIJKE functie hebt, moet je oppassen om deze functie met andere zaken te vermengen. Het gaat dus om bestuurlijk integer gedrag.
Bestuursleden van door de overheid gesubsidieerde organisaties moet dubbel alert zijn. Niet spreken of handelen met een dubbele tong! De achterban van de wijk betrekken bij de besluitvorming door het bestuur. Zoeken naar consensus!"

Vraag: hoe kan ik "bestuurlijke consequenties trekken", indien ik nooit lid van een bestuur van een wijkbewonersorganisatie ben geweest? Ik kan uiteraard wel juridisch-bestuurskundige opmerkingen maken.


Dit weblogbericht gaat over GroenLinks en fietspaden. Aangezien een bewonersorganisatie moet streven naar overeenstemming met de wijk, lijkt een eenzijdige politieke profilering van zo'n kleine club mij zeer onwenselijk toe. Nogmaals: geen dubbele petten!

Anoniem zei

Kinderachtig gekakel. Bel elkaar op. Spreek af in de kroeg en praat het uit.

Anoniem zei


Och ano 7.25 uur,

Op zich wel goed, hier dergelijke dingen te plaatsen/te bespreken.
Vooral omdat het nu zó geschreven is, dat de eenvoudige burger het ook kan volgen.

gr, Therèse