donderdag 6 oktober 2016

ERG VEEL NEE NEE STICKERS IN DE WIBENAHEERD


Hoogstwaarschijnlijk kent de Wibenaheerd het grootste aantal NEE-NEE-stickers van heel Beijum. Dit is is een conclusie op basis van een klein onderzoekje van de Beijumblogger.

Vooropgesteld, dit bericht en het hierboven beschrevene heeft geen waardeoordeel. Het staat iedereen vrij om een NEE-NEE-sticker op z'n deur of brievenbus te plakken.

 Maar er vallen wel bepaalde dingen op.

Ondergetekende nam twee weken geleden de verspreiding van wijkkrant De Beijumer op zich in de Wibenaheerd. Dit i.v.m. een nieuwe bezorgsysteem. Erg opvallend, op het lange woongedeelte van de Wibenaheerd, daar waar mensen uitkijken over het Kardingerpark, hebben maar liefst tussen de 90 en 95% van de brievenbussen een NEE NEE-sticker. Het zijn allemaal huurhuizen.

Foto rechts, langs het speelplein van voormalige basisschool De Expeditie, is een aantal jaren geleden een nieuwe rij huizen gebouwd (Hier rechts op de foto). Het zijn koophuizen. Dit is ook de Wibenaheerd. Niet één sticker op de brievenbus....(Klopt niet, zie reactie!)

In totaal hebben van de ongeveer 480 aanwezige woningen in de Wibenaheerd, een beetje natte vinger werk maar het ligt wel in de buurt, er ongeveer 180 NEE NEE-stickers. Dat is ruim 35 %

Nogmaals, het staat iedereen vrij om al of geen huis aan huis-bladen en/of folders in de bus te willen hebben. Maar ondergetekende heeft een duidelijke tendens waargenomen dat in heerden waar koophuizen staan het aantal NEE NEE-stickers beduidend minder zijn in vergelijking met plekken waar huurwoningen staan.

Een verklaring kan zijn dat mensen die van plan zijn om lang(er) in Beijum te blijven wonen, en er iets gaan kopen, meer binding ervaren met hun omgeving (wijk, stad) en daardoor kranten als een Gezinsbode, Groot Groningen of De Beijumer graag door de brievenbus zien verschijnen.
Net als dat er in woonheerden waar veel koopwoningen staan vaak meer zorg voor de directe woonomgeving is (minder zwerfvuil bijvoorbeeld).

Als iemand er een andere mening of conclusie op nahoudt, is die welkom.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

De rij huizen waar over wordt gesproken in de column zijn huurwoningen. De twee blokjes twee onder een dak zijn wel koopwoningen die bij de Wibenaheerd horen.

Kees Huizenga zei

De meeste huurwoningen hebben relatief kleine brievenbussen. De hoogte van de brievenbussen is circa 12 tot 15 centimeter. Etagewoningen hebben per definitie brievenbussen op de begane grond.

Koophuizen hebben meestal grote brievenbussen of een gleuf door de (mooie) voordeur.

Met andere woorden: de grootte van de brievenbussen is mede een factor voor de welwillendheid om huis-aan-huisbladen te willen ontvangen. Omdat ze anders te snel vol worden.

N.B.: dit argument kan tevens gelden voor het niet willen ontvangen van reclamemateriaal.

Anoniem zei

Zowel wat betreft de geldigheid van gangbare nieuwsgaring als economische huisvestingspolitiek zijn huurders gewoon veel slimmer dan kopers. Daar zit 'm de kneep ! M.a.w. kopers zijn gewoon hebberiger, zowel wat betreft het in de bus krijgen van flutkranten als wonen in een huis waarvan ze veronderstellen dat ie van henzelf is. In werkelijkheid lezen ze de leugens van flutkranten en wonen ze in een pandje dat de bank elk moment van hen af kan pakken.

Kees Huizenga zei

De brievenbussen in de Wibenaheerdflat zijn veel hoger, maar zijn minder omvangrijk naar de muur toe. Ook in deze brievenbussen is weinig ruimte. Het gaat om de geringe inhoud.

Als je een week je brievenbus niet opent, zit deze propvol. Zeker als je geabonneerd bent op een krant of kranten.

Anoniem zei

Kan het ook zijn omdat men meer het nieuws haalt via internet? En daardoor geen behoefte aan papier hebben?

emmy zei

ik kreeg toen ik in mijn oude huis ging wonen een pakketje van de verhuurder waarin deze stickers zaten. Zal me niks verbazen dat dit soort pakketjes nog steeds worden aangeboden.

Bij het kopen van een huis krijg je de stickers niet dus moeten mensen ze zelf gaan halen. En laten we eerlijk zijn dat is voor vele onderons te veel moeite.

Anoniem zei

Wie neemt er in hemelsnaam anno 2016 nog een KRANT in de bus ?? Dan moet je toch wel elk kontakt met de realiteit kwijt zijn !