woensdag 14 oktober 2009

31 OKTOBER SCHOONMAAKACTIE GROENE LONG

Op zaterdagmorgen 31 oktober houden we een nieuwe actie in het wijkpark de ‘Groene Long‘. We beginnen met het schoonmaken en opruimen van spullen die het wijkpark ontsieren en die steeds meer rommel aantrekken. Maar er is ook tijd om te poten of te planten. We hebben in het voorjaar plekken vrij gemaakt die we nu in kunnen vullen met bloembollen of plantjes.In overleg met Stadsbeheer en ecoloog Mark Ronda van de gemeente zijn er nog meer plaatsen vastgesteld die ingevuld kunnen worden.De werkzaamheden kunnen door zowel vrouwen als mannen gedaan worden , kinderen zijn natuurlijk ook welkom en vele handen maken licht werk.De mensen die in het verleden al aan diverse acties hebben meegedaan weten, het is altijd een gezellige morgen, voor koffie, thee of frisdrank en broodjes wordt gezorgd.We zijn bezig van 09.00 uur tot 12.00 uur. En na 12.00 uur kan men dan een broodje eten. We starten nu vanuit de Boerderijum aan de Beijumerweg naast de voormalige wijkpost. Wij vragen u dan ook, of u ons komt helpen op zaterdagmorgen 31oktober a.s. om samen het wijkpark verder aantrekkelijk te maken, voor ons zelf en de bewoners van Beijum.Mensen die een e-mail hebben verzoek wij even te mailen of ze mee doen. Alle mensen die deze oproep per brief ontvangen verzoeken we even te bellen. Hebt u inmiddels ook een e-mail maak er gebruik van dat scheelt ons veel werk.Laat ons zo spoedig mogelijk weten of u aan de actie wilt deelnemen, wij kunnen dan aan de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Wij heten u hartelijk welkom op zaterdag 31 oktober a.s. tijdens de ‘Groene Long’ actie. Start lokatie de Boerderijum aan de Beijumerweg aanvang 9.00 uur . En neem gerust uw buurvrouw of buurman mee.Mee doen, maak het kenbaar door te mailen of te bellen. - e-mail aan t.z.smit@home.nl - telefoon 050-5414440 - mobiel 06 138 21 772 Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep “de Groene Long”,

2 opmerkingen:

Menno Fritsma zei

Heel goede actie!
Ik doe zeker mee en heb mij al bij Theo Smit opgegeven.
Misschien kan Kees Huizenga ook komen. Dan kunnen wij eerst drie uur ons heel nuttig maken en daarna, onder het genot van een broodje, erover praten hoe wij onze wijk nog beter kunnen maken. Kees, je bent van harte uitgenodigd! Ik weet dat je alle berichten en reacties leest, dus dit zul je ook lezen.

Groeten van Menno Fritsma

Kees Huizenga zei

Wat is Beijumnieuws toch een prachtig wijkmedium!

Beijumnieuws is:

1. de Tierelier van Beijum;
2. de dorpsomroeper van Beijum;
3. de klokkenluider van Beijum (onfrisse zaken aan de kaak stellen);
4. de bron van ingezonden wijkberichten;
5. de wijksnuffelaar;
6. de Beijumrijder;
7. de Bromsnor van Beijum;
8. de wijknetwerker van Beijum;
9. de communicator van Beijum (met middenstanders, instanties en wijkbewoners);
10. de filmer van Beijum (mooie video's);
11. de postbode van Beijum.

Ad 11: ik zal een e-mail naar Theo Smit sturen, Menno. Jij krijgt deze CC.