donderdag 1 oktober 2009

LEVENDIGE INSPRAAKAVOND MONTESSORISCHOOL

Er waren flinke tegenstellingen en de emoties liepen soms wat op, maar het werd nooit echt vijandig. De omwonenden van de 1e Montessorischool aan de ene kant, en de schoolleiding plus ouders aan de andere kant zijn tot elkaar veroordeeld om er samen goed uit te komen wat betreft het omgevingsplan. De echte pijn bij de direct omwonenden zit hem in de rij huizen die ze voor hun woning krijgen. De invulling van het speelplein ligt minder gevoelig al werd er wel wat over gebakkeleid. Een voetbalveld erop? Hoe hoog moet de omheining dan worden? Water op de speelplaats? Hoe zit dat dan met de veiligheid?
De verplaatsing van de buslus kwam vanavond niet echt aan bod maar op 13 oktober is er weer een bijeenkomsten en de wethouder(Frank de Vries) zal daar dan ook bij aanwezig zijn. Vanuit de bewonerskant werd het voorstel geopperd om samen met de school tot een plan te komen, eendrachtig opereren ten opzichte van 'de politiek' kan voordeliger zijn ipv dat je lijnrecht tegenover elkaar staat. De buurt bleef intussen hameren op het belang van extra parkeerplaatsen, niet dat daar overdag behoefte aan is, nee de parkeerkrapte is vooral een probleem die 's avonds speelt. "Haal er dan huizen af, dan hoeven we ook geen parkeerplaatsen", aldus omwonenden. Directeur van der Vlist:"Ik ga alles even goed laten bezinken maar ik laat me niet voor het blok zetten." Waarop omwonenden antwoordden: "Maar wij worden ook al jaren voor het blok gezet."
Stedebouwkundige Rob van Gemert weigerde aan koehandel te doen:"De parkeerproblematiek staat los van deze omgevingsplannen, die kun je niet aan het ontwerp van een speelplein voor een school koppelen." Zoals gezegd, de tegenstellingen waren diep, echter de sfeer werd nooit echt boosaardig. Hooguit was er wat sarcasme bespeurbaar maar de pijnpunten lijken echter meer in het verleden te liggen in plaats van in het hier en nu. Een dezer dagen volgt een videoverslag van de inspraakavond, een avond die werd geleid door Ale Woudstra. Hij zit linksboven op de foto, naast directeur Han van der Vlist en Kees Muller van de dienst ROEZ. Directeur van der Vlist gaat samen met een van de ouders en een kleine afgevaardigde van de omwonenden in gesprek. Want, het zou toch ook wat waard zijn als de partijen er voor de 13e oktober uit zouden zijn en tot een compromis zouden kunnen komen. Op de onderste foto staan de belanghebbenden rondom de plannen van Van Gemert. Er werd twee uur lang stevig gediscuseerd en onderhandeld en dat zorgde voor een levendige stemming. Wordt vervolgd, en binnenkort een videoverslag.

Geen opmerkingen: