zondag 18 oktober 2009

EEN HERFSTBUURTFEEST IN DE RENSCHELHEERD


Waarom de ene heerd in Beijum wel een heerdcommité heeft en de ander niet is me een raadsel. De Froukemaheerd heeft een comité en site, de Albrondaheerd idem dito en ook de Renuma- en Scheltemaheerd hebben een activerende en verbindende groep bewoners die allerhande activiteiten organiseerd. Het lijkt op toeval te berusten, de ene heerd, met enkele actieve en dragende figuren, zet een comité en site op, een andere heerd blijft daarentegen levenloos op dit gebied.
Terwijl eendracht zoals altijd meer macht creëerd. Zowel naar de gemeente toe voor wensen wat betreft de woonomgeving als ook naar de eigen omwonenden toe. Op de site van Stichting Stiel valt te lezen dat geïnteresseerden zich aan kunnen melden voor steun en support als ze een heerdcomité willen oprichten. http://www.stiel.nl/ Dé opbouworganisatie binnen Beijum wil Beijumers graag helpen zich te verenigen, te verbinden en te organiseren. Er zou eens een onderzoek los kunnen worden gelaten op de vraag of in heerden waar een heerdcomité is minder criminaliteit, overlast en vandalisme plaatsvind ja of nee. Een mengsel van betrokkenheid en cohesie is nu eenmaal hét tegengif tegen rotzooi en negativiteit. De Renschelheerd was zaterdagmiddag weer druk in de weer met een herfstbuurtfeest. Kraampjes en een kop van jut etc. zorgden voor een gezellige en levendige sfeer. Meer foto's kunt u binnenkort vast bewonderen via http://www.renschelheerd.nl/

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

1. Hierbij info van http://beijumkrant.nl/images/tram.php van de BOB.

Citaat:

"De tram.
Zoals in de laatste Beijumkrant al is vermeld, zijn er een aantal zaken te melden rond de plannen voor aanleg van de 2e tramlijn naar Kardinge en die gepland staan voordat de volgende krant op 30 oktober uitkomt.

Rond woensdag 7 oktober verschijnt een nieuwe tramkrant (nr.3). Daarin staat een samenvatting van de plannen.

Het complete plan staat in het ”Schetsboek lijn 2”. Dat is te bestellen bij het project regiotram (info@regiotram.groningen.nl of via tel. 050-4023550) maar ook rechtstreeks te downloaden van hun site: www.regiotram.nl. Daar staan ook alle eerder verschenen nota’s op (zoek in het menu naar bibliotheek).

Van 13 t/m 17 oktober is in de Martinikerk een informatieve publieksexpositie te bezichten met onder mee een maquette en een 3D-visualisatie.

Daarnaast zijn er in een aantal wijken informatieavonden georganiseerd. De informatieavond voor Beijum is op maandagavond 26 oktober om 19.30 in het Trefpunt.
De participatieperiode waarin inwoners hun mening kenbaar kunnen maken duurt t/m 30 oktober.

Uiteraard zal het bestuur van de BOB ook reageren. Hun reactie zal in het verlengde liggen van hetgeen hierover op de ledenvergadering van september is besproken." Einde citaat.

2. Mijn commentaar

Op 23 september 2009 waren er ± 15 leden van de BOB aanwezig op de AV. Bestuursleden, kandidaat-bestuursleden, enkele medewerkers van de BOB-krant, iemand van de oude kascie en andere aanhangers. Geen vertegenwoordigers van heerdcomités.

Die 15 personen hebben dus in september 2009 bij voorbaat al bepaald wat de BOB deze maand over de tram naar voren brengt. Los van de gehouden informatieavond(en). Nieuwe informatie is voor de BOB kenbaar niet meer relevant. Beijum heeft bijna 14.000 inwoners!!! Namens de wijk reageren met een vooraf (!) bepaalde politieke tunnelvisie.

De BOB trekt zich ook niets aan van de zeer geslaagde enquête/poll van Beijumnieuws over de Regiotram.

Wat de BOB moet doen: op de infobijeenkomst van 26 oktober in Het Trefpunt "goed luisteren". En vervolgens haar standpunt bepalen. In lijn met de statuten van de BOB. Eigenlijk zou de gemeente deze informatieavond samen met de BOB moeten organiseren (organisatie en opinie kunnen gescheiden worden). Om een hoge opkomst te krijgen. Het gaat wederom om actieve bewonersparticipatie. Wellicht is er eveneens een taak weggelegd voor de SDC Noorddijk.

De bewoners serieus nemen volgens het WRR-credo "VERTROUWEN IN DE BUURT". Nee, de BOB weet wat goed voor de wijk is. Geen post voor de AV van 23 september 2009 bij de leden van de BOB thuis bezorgen. Dus bewust een slechte opkomst bewerkstelligen. Alsof de BOB daar belang bij heeft... Ja, met minder (kritische) leden kan het bestuur van de BOB doen wat het zelf wil.

Geen BOB-website met relevante informatie over de regiotram. Zie: http://www.beijum.org
M.a.w.: de wijk onmondig en dom houden!

Vraag: is de BOB er voor zichzelf of voor de wijk? Waarvoor dient die grote OCSW-subsidie aan de BOB?

Met bezorgde groet over de wijkdemocratie en de bewonersparticipatie in Beijum,

Kees Huizenga