woensdag 7 oktober 2009

KUNST IN DE WIJK(I.S.M.STIEL,BIB,LENTIS EN PAND49))
Op donderdag 8 oktober is het Heerdenhoes het podium van muziek, poezie en beeldende kunst. Voor deze culturele avond hebben Stichting Stiel, BIB en Lentis/ Zorg voor Beter de handen ineen geslagen. Zowel in de Grote zaal als in de Kleine zaal is van alles te horen en te zien. Voor Foolcolor lezers bekende schrijvers als Sijbrand Bolman en Fred van der Louw zullen een voordracht houden. Ook is er muziek van Mark Kroon. In de Grote zaal kunt u het werk van verschillende kunstenaars bekijken en door iemand van Pand 49 wordt toelichting gegeven.
Kleurrijk koken verzorgt de bijzondere hapjes, koffie, thee en 2 consumpties zijn gratis.
De avond begint om 19.30 uur en met een hapje en een drankje sluiten we om 21.45 de avond af. Iedereen is van harte welkom!
Programma donderdagavond 8 oktober 2009
Kunstig in de buurt! Voor alle Beijumers!!
Een samenwerking van Lentis, Stiel, BIB, met medewerking van Pand 49.
In het Heerdenhoes
Grote zaal:
19.30 uur Inloop met koffie en thee en wat lekkers
19.45 uur Welkomswoordje door Marcella Gortmaker van de BIB
19.50 uur Mark Kroon: zang en gitaar
Kleine zaal:
20.00 uur Dichter 1
20.10 uur Muziek: Mark Kroon
20.15 uur Dichter 2
Grote en kleine zaal:
20.25 uur Pauze tot 20.50 uur met kleurrijke hapjes en 2 gratis consumpties
Grote zaal:
20.50 uur toelichting bij de exposities door Pand 49
21.05 uur gedichten 3
21.15 uur Afsluiting van de avond en
tijd voor een drankje en hapje, einde rond 21.45 uur.
Logo's van Stiel en Lentis komen van hun sites.
Foto Heerdenhoes van site Vensterwijk Beijum.

Geen opmerkingen: