dinsdag 27 oktober 2009

MATIG BEZOCHTE TRAMAVOND IN HET TREFPUNT

Het had een avond voor de hele wijk moeten zijn, maar er kwamen uiteindelijk maar een twintig tot vijfentwintig mensen af op de 'tramavond' in de Boerderijum( foutje, moet zijn het Trefpunt). Ik kon gisteravond in verband met andere verplichtingen niet aanwezig zijn maar de fotograaf die deze foto opstuurde mailde nog dat de gemoederen af en toe hoog opliepen. Zoals zovaak op dit soort "wijkavonden" het geval is kwamen gisteravond ook praktisch geen 'gewone' mensen uit Beijum opdraven om hun stem te laten horen.
Een andere aanwezige mailde: Ook gisteravond waren er weer de bekende koppen van vrijwilligers en bewonersorganisatiefiguren. Het zijn geen luisteraars, ze luisteren niet naar de wijk maar ze proberen hun eigen stellingen te poneren en op te leggen. Jammer dat zo'n poll van jouw niet op zo'n avond wordt gebruikt. Wie heeft er nou zin om naar zo'n avond toe te gaan? Ze kunnen dit beter via internet regelen dan heb je dat gekissebis niet en dan hoef je niet te discusseren met die starre en gefrustreerde vrijwilligers om je heen.(naam bekend)
Op de foto ziet u wethouder Karin Dekker de aanwezigen toespreken. Ik weet niet hoe de lezer er over denkt maar je kunt m.i. los van de besproken inhoud niet zeggen dat 'de stem van Beijum' gisteravond gehoord is in het Trefpunt. Hoe kan het dat de tramkwestie op internetfora, zoals bijvoorbeeld op Beijumnieuws, zo leeft en dat 'fysieke' bijeenkomsten door het overgrote deel van de mensen(die wel een mening hebben), zoals gisteravond het geval was, zo worden gemeden?
(bedankt voor de mails met correcties! Locatie was inderdaad verkeerd benoemd.)

8 opmerkingen:

Anna van Dam zei

Je stelt een legitieme vraag.

Volgende keer ben ik van de partij.

Anoniem zei

Ik niet, ik begin er niet aan. Je kunt op internet je stem laten horen maar je hoeft toch niet te discusseren met een stel vrijwilligers die verder de hele dag niks om handen hebben.

karin.p., zei

Hou het maar op 20 mensen Johan en ik vondt het helemaal niet erg dat ik om 20.45 weg moest.
Ik vondt de presentatie helder en duidelijk evenals Karin Dekker en ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.
Al jaren pak in de tram in 010 en 020 en hoe daar nooit langer dan 8 min. te wachten dat is met de Beijumbus wel anders :-(
en de poll hier volgens mij was die poll meer een wedstrijd de tegenstanders tegen de rest ;-)
volgende keer een poster bij de Aldi en bij AH dat er een inspraak/informatieavond is voor de tram zodat er nog meer mensen worden bereikt.

Kees Huizenga zei

John Veldman van de BOB had een uitstekend voorbereid voorstel over de Regiotram. Dat heb ik ook aan hem en aan Wim Klein kenbaar gemaakt.
Deze reactie van het bestuur van de BOB moet staan op:
http://www.beijum.org/index.php?view=article&id=10:hometekst&format=pdf

Maar het document is niet te downloaden op “hier”. Onderaan de webpagina. Waarschijnlijk door die punt achter hier. Of kunnen anderen dit voorstel wel op de monitor krijgen?

Het werkstuk van John Veldman is zeer goed doordacht (9 pp. inclusief een bijlage met kaart).
Kernpunt is een Knooppunt bij het UMCG-Noord (de nieuwe ingang). Lijn 1 van zijn voorstel gaat via de Oostersingel naar Zernike (hoewel op 17 juni 2009 door de gemeenteraad is besloten dat lijn 1 via de Oosterstraat gaat!; dat is dus wel een politiek beleidsprobleem!). Lijn 2 gaat in dit voorstel via de Oosterstraat naar het Knooppunt UMCG-Noord. Bij dit knooppunt kunnen reizigers van lijn 1 (uit Zernike, Selwerd en Paddepoel) overstappen op lijn 2 naar Kardinge of naar de Grote Markt. De Grote Markt wordt dus ontlast voor reizigers vanuit het Zernike Science Park, Selwerd en Paddepoel naar Kardinge v.v. Heel slim i.v.m. de studenten van de RUG en de Hanzehogeschool.

Dit BOB-voorstel zit zeer intelligent en coherent in elkaar. Het heeft een wijkoverstijgende synergetische waarde (1 + 1 = 3-effect). Ik ben hier zeer van onder de indruk. Het voorstel is gisteravond uitgedeeld.

De BOB moet dit voorstel m.i. wel via de democratische boeg van de AV spelen. Na de zgn. participatieperiode. In nov. 2009. Opdat B&W en de gemeenteraad weten dat dit voorstel (hopelijk) breed gedragen wordt in Beijum. John Veldman heeft dit voorstel ook naar De Scheepsraad in Lewenborg gestuurd.

Op een bepaald moment, tegen ± 21:00 uur, zei ik dat de Oosterstraat (variant 2a van de Stuurgroep Regiotram) een flessenhals of bottleneck wordt als daar twee tramlijnen langs moeten. Variant 2b gaat door de Oosterweg met twee railsporen en twee fietspaden (geen autoverkeer). Dus is het beste alternatief variant 2c door de bredere Petrus Campersingel (met autoverkeer). Maar variant 2c heeft als nadeel dat lijn 2 niet door het centrum gaat; is zelfs ver verwijderd van het centrum. Lastig voor het Groninger Forum en de Groninger binnenstad. Zie hier de ruimtelijke en verkeerskundige spagaat. Ik zei openlijk dat ik niet uit dit probleem kwam. Ik wist het niet. Ik legde dit verkeerskundig beleidsprobleem aan wethouder Karin Dekker en het projectbureau Regiotram voor. Deze "onmacht" werd door de kritische zaal goed aangevoeld. De Oosterstraat is het scharniertraject van de tram (van de tramlijnen 1 en 2) en tegelijkertijd het basale probleempunt! Logistiek, veiligheid, gevaar voor de fietsers, kinderen en ouderen, winkelen, ontspannen, etc.

Daarna kwam John Veldman aan het woord. Hij verwees op handige wijze naar mijn probleem met de Oosterstraat. Vervolgens deed hij zijn voorstel. Anna R. kwam niet aan het woord tijdens de zakelijke "verdediging" door John. Ze zat ook apart in de zaal. Op een bepaald moment, aan het begin van de avond, werd ze zelfs door Wim Klein tot de orde geroepen (Anna R. liet Karin Dekker niet uitpraten; écht hondsbrutaal!).

De heer Menno Olman, de directeur van het projectbureau Regiotram, deelde mede dat dit voorstel van de BOB "serieus zou worden bestudeerd".

Aan het eind stelde ik nog een vraag over de prijs van het tramkaartje: "de prijs van de tram wordt net zo hoog als de prijs van de bus", aldus Karin Dekker. Het (helaas) verhoogde eurokaartje van € 1,50 geeft toegang tot Haren (vier strippen). Vanuit Lewenborg en Beijum kan men met de bus voor € 1,50 naar Haren.

Slot

Ik kan personen scheiden van zaken. Dit voorstel van John Veldman is gewoon steengoed!!! Maar dan moet de BOB er binnenkort wel een aparte thema-AV aan wijden. Want de BOB is er niet alleen voor zichzelf, nietwaar?

Kees Huizenga zei

Een correctie

Hierboven schreef ik: "Variant 2b gaat door de Oosterweg met twee railsporen en twee fietspaden (geen autoverkeer)."

"Oosterweg" moet uiteraard zijn: Oostersingel. Sorry voor deze fout.

Later meer over het Knooppunt UMCG-Noord.

Kees Huizenga zei

De prachtige participatiereactie van het bestuur van de BOB op het "Schetsboek lijn 2" van de Regiotram staat sinds vandaag op een nieuwe digitale link. Deze werkt.
Stap in, lees mee en denk mee!

Zie:
http://www.beijum.org/images/stories/pdf/BOB%20bestuur%20-%20participatiereactie%202e%20tramlijn.pdf

Ere wie ere toekomt! John Veldman, van harte bedankt.

Kees Huizenga zei

Hierbij mijn participatiereactie (deel 1) inzake de Regiotram van vrijdagavond 30 oktober 2009.

Ik ondersteun van harte het voorstel van het bestuur van de BewonersOrganisatie Beijum (BOB), hoewel dit voorstel met name een autonoom voorstel van het BOB-bestuur is, dat helaas niet met de leden is gecommuniceerd. Ik betreur dit ten zeerste. Alsof de BOB een besloten stichting is. Zie de onderstaande e-mails, die ik als ingelast beschouw. Mede gegeven de WOB.

Zie: http://www.beijum.org/images/stories/pdf/BOB%20bestuur%20-%20participatiereactie%202e%20tramlijn.pdf

De vondst van het Knooppunt UMCG-Noord vind ik geniaal! Met name vanwege het feit dat het UMCG de grootste werkgever van de stad Groningen is. Het UMCG heeft tevens een grote regionale functie. Bij het UMCG werken ± 10.000 personen (uiteraard niet tegelijkertijd, gegeven de nachtdiensten, etc.). Tijdens de participatieavond in Het Trefpunt in Beijum d.d. 26 oktober 2009 werd medegedeeld dat er per dag "meer dan 20.000 bezoekers naar het UMCG komen". Ik hoop dat ik dit goed gehoord heb.

Daarom lijkt het mij overwegenswaardig om bij het Knooppunt UMCG-Noord een groot transferium te maken (P + R) plus een hele grote (ondergrondse) fietsenstalling. Mogelijk ook een grote ondergrondse parkeergarage. Opdat dit Knooppunt UMCG-Noord de Grote Markt qua autoverkeer en fietsverkeer kan ontlasten. Maar niet de potentie van de koopkracht van de bezoekers aan de stad Groningen!!! De Regiotram als personenvervoertrekker naar de binnenstad en naar de Ommelanden. Economisch, recreatief, cultureel, onderwijskundig en sociaal-maatschappelijk. Het Knooppunt UMCG-Noord als traject tussen Zernike en Kardinge (op termijn ook Beijum en Lewenborg), waarbij de Grote Markt - indien noodzakelijk - wordt ontlast. Deze ontlasting van de GM is tevens klantvriendelijk voor de perifere reizigers, die niet naar de binnenstad hoeven.

Indien dit voorstel van de BOB niet mogelijk is, dan lijkt het mij zeer verstandig toe om tramlijn 2 via de Herestraat te laten lopen. Net zo als vroeger het geval was. Als second-best-oplossing. Vanaf de Herebrug naar de Herestraat. Vervolgens met een bocht over de Grote Markt door de Kreupelstraat, W.A. Scholtenstraat, etc. In ieder geval zijn twee tramlijnen door de Oosterstraat uitermate onwenselijk. Mede uit oogpunt van publieke gevaarzetting en de door de GCC gemelde logistieke problemen. De warenmarkt kan op termijn verschuiven naar de Nieuwe Markt bij het Groninger Forum.

Terzijde opgemerkt: ik merk op dat over het Groninger Forum in de regiotramstukken behoorlijk gezwegen wordt, hoewel iedereen weet dat de regiotram met name een vervoerstrekker is voor dit Groninger Forum. Naast de RUG, het Groninger Museum, de Hanzehogeschool en het UMCG.

Tot zover mijn participatiereactie. Verder verwijs ik naar hetgeen door mij gezegd is over de spagaat van de Oosterstraat (variant 2a) tijdens de participatieavond van 26 oktober 2009. Lijn 2 moet zo dicht mogelijk bij de binnenstad liggen. Variant 2c (via de Petrus Campersingel) is te ver verwijderd van het stadscentrum. Variant 2b door de Oostersingel idem dito. Variant 2b verhindert dat auto's door de Oostersingel kunnen rijden. Ik kwam er niet uit. Maar de BOB had en heeft een prachtige oplossing.

Zie tevens mijn opmerkingen op Beijumnieuws:

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/10/matig-bezochte-tramavond.html

Met meelevende en participerende groet,

Kees Huizenga

Kees Huizenga zei

Participatiereactie, deel 2, van zaterdagmiddag 31 oktober 2009

Geachte regiotram-planners,

Nog een aanvulling op mijn reactie van gisteravond:

Tramlijn 1, in de optiek van het bestuur van de BOB, loopt langs de Oostersingel. Combineer dit a.u.b. met pagina 35 van het Schetsboek lijn 2. Dan zijn er twee halteplaatsen voor het UMCG. Halte UMCG-Zuid (bij het Hanzeplein) en halte UMCG-Noord. Heel goed voor de bereikbaarheid van het UMCG en de commerciële exploitatie van lijn 1. Langs tramlijn 1 via de Oostersingel kunnen heel veel personen het UMCG per tram bezoeken (het grootste deel van de meer dan 20.000 bezoekers/werknemers per dag). Zonder dat ze met de auto de binnenstad belasten. Die auto's kunnen in de grote parkeergarage van het Damsterdiep, in de parkeergarage onder de hoofdingang van het UMCG aan het Hanzeplein en in de mijns inziens te bouwen parkeergarage bij het transferium bij de halte van het UMCG-Noord.
Dit schakelgebied/knooppuntgebied bij de noordelijke ingang van het UMCG heeft op pagina 35 van het Schetsboek lijn 2 een rode kleur. Dit gebied moet nog kansrijk "ontwikkeld" worden. Derhalve is er feitelijk ruimte voor een transferium, P + R, een grote fietsenstalling, etc. Wellicht ook een tramremise en een busstation.

Het knooppunt UMCG-Noord is ideaal voor de studenten van de stad Groningen. Circa 25-30% van de inwoners van de stad is student (incl. het MBO). Groningen kan fietsstad en tramstad nummer 1 worden. Vanwege dit UMCG-knooppunt, dat de binnenstad verkeerskundig ontlast, maar tegelijkertijd tevens een voorwaarde is voor het onderwijs, de economie, de recreatie en het cultureel bezoek (waaronder het Groninger Forum en het Groninger Museum).

Lijn 1 kruist de halte van het Noorderstation (toevoeging: zie p. 11 van het Schetsboek lijn 2). De regionale functie van lijn 1 wordt hierdoor versterkt. Gegeven de regelmaat van de tram (acht keren per uur) is er een goede aansluiting met het Noorderstation. Zie pagina 65 van het Schetsboek lijn 1.
Citaat:
"Station Noord
Bij het Noorderstation ligt een halte onder het viaduct. Dit is een ruime, centraal gelegen halte. Op de parkeerplaats aan de noordkant is ruimte voor het keren en opstellen van bussen. Ook zijn hier kansen voor stedelijke ontwikkeling, wat ook gunstig is voor het gebruik van de tram en de sociale veiligheid van de halte. Vóór de halte ligt de overgang naar een vrije trambaan." Einde citaat.

Het is mogelijk dat de halte bij het Noorderstation een tweede knooppunt (van bus, tram en trein) kan worden. Met wellicht een busstation. In het kader van verkeerskundige synergie en beleidslogica.

P.S.: Ik erken dat voor de Herestraatvariant (de second-best-oplossing) van lijn 2 veel sloopwerk verricht moet worden. Dat offer moet - zo nodig - dan maar geplengd worden. Een reden te meer om voor de "BOB-gewaardeerde lijn 1-variant" door de Oostersingel te kiezen.

Tot zover mijn aanvullende reactie.
Ik hoop dat deze informatie nog meegenomen kan worden.

Met meedenkende en opbouwende groet,

Kees Huizenga