dinsdag 6 oktober 2009

INBRAAK BIJ DE HEERDSTEE

Gisternacht is een stoeptegel door een raam(zie foto) van basisschool de Heerdstee aan de Bentismaheerd gegooid. Daarna is waarschijnlijk een vrij dun persoon naar binnen geglipt en met twee computerflatscreens aan de haal gegaan die in de kamer stonden. Er stonden ook twee computers, maar die waren waarschijnlijk te zwaar om te tillen of te vervoeren. Ik weet niet hoe het de lezer vergaat, maar bij dit soort snelkraakjes zit ik al gauw te denken aan junkies die weer voor een dag in hun behoefte kunnen voorzien. Dat is natuurlijk een vooroordeel, maar de inbraak riekt naar snelle en kortetermijn behoeftebevrediging. Wat schuift twee flatscreens op de zwarte markt? Tachtig tot honderd euro? Dan moet de nood toch hoog zijn als je daarvoor in het holst van de nacht met een stoeptegel in de aanslag een basisschool binnendringt.

Geen opmerkingen: