zondag 18 oktober 2009

WAT IS RESPECT? (13 NOVEMBER IS DAG VAN RESPECT)


Vanmiddag was ik in het Anne Frankhuis in het kader van een weekendje Amsterdam. De ellende van de oorlog en het verhaal van Anne Frank blijven m.i. actueel omdat het spook van intolerantie, onverdraagzaamheid en het uitsluiten van groepen mensen op basis van afkomst en religie op de loer blijft liggen. Het is nogal in om flinke en keiharde dingen te roepen over bepaalde groepen buitenlanders. Neem de Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland, die heeft geen goede naam omdat een paar procent van de jongeren regelmatig asociaal en onacceptabel gedrag vertoond. De hele bevolkingsgroep wordt over één kam geschoren en veroordeeld. Een paar jaar geleden lag de Antilliaanse gemeenschap in Beijum onder vuur door het wangedrag van een kleine groep die voor overlast zorgde en crimineel gedrag liet zien. Alsof de hele Antilliaanse gemeenschap hier iets aan kon doen. Saida Belahrache is van Marokkaanse afkomst en ze woont al jaren in Beijum. Ze is lid van vrouwengroep Orchidee en ze zet zich op alle mogelijke manieren in voor de samenleving. Saida maakte deze flyer, zie linksboven, met als onderwerp respect. De maatschappij verhard en verruwd, zie ook de opkomst van een bepaalde politieke partij die drijft op angst en onverdraagzaamheid, maar er zijn ook lichtpuntjes. Saida Belachrache uit Marokko is daar m.i. een voorbeeld van. En tja, die verharding en verruwing van de samenleving, deze krachten zullen zeker nooit winnen. Dat voorzag Henriëtte Roland Holst(1869-1952) tientallen jaren geleden ook al:
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen

’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/h.roland.holst/zact.html
(Klik de flyer groter om de tekst van Saida te kunnen lezen)
13 november is de Dag van Respect. Op die dag krijgen de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Beijum, net als in heel Nederland, les over het thema respect. Kijk hiervoor ook op http://www.beleven.org/feest/dag_van_het_respect

4 opmerkingen:

Karin zei

Respect is al lang ver te zoeken :-( het gaat al lang niet meer tussen de allochtone en autotochtone bevolking.
De mensen die nog respect voor elkaar hebben krimpt met de dag.
De ouderen weten nog wel wat respect is maar de jongeren :-(
Erg jammer !!!

Anna van Dam zei

???
Rare reaktie hierboven.
Niet mijn ervaring. Maar ik zie zowieso de dingen wel wat anders.


Wel jammer als mensen zich tegen elkaar laten uitspelen.
Verdeel en heers is het motto van de machtselite. Jammer dat men onwetend wil blijven.

De toekomstige koningin is allochtoon, haar man Willem ook en zijn vader ook.
En zij ontvangen allemaal een uitkering van het nederlandse volk.;)
En maxima is niet echt blond, kijk naar haar uitgroei. Wilders is ook niet zo blond....

Doordat bevolingsgroepen zich laten uitspelen tegen elkaar kan de elite er met het geld vandoor gaan. Want wij zijn zo druk met het bestrijden van onze knoflooketende buurman. Ach ja ga maar door. Vanzelf moeten we op de blaren gaan zitten.
Geld op de bank en nu weg?
Doorwerken tot je 77-ste? enz.

karin.p. zei

Respect is niet alleen gebrek aan integratie van sommige groepen in de samenleving, dat is wat ik hierboven zeg.
Kinderen en jongeren die een grote mond hebben tegen volwassenen, politie leraren etc. dat is ook respect !!!
Maar ook volwassenen kunnen er wat van naar elkaar toe.
Alleen de ouderen onder ons 55/60 plussers weten en hebben nog respect zei rende nog hard weg als ze aan het einde van de straat ook agent op de fiets zagen aankomen en aan het voetballen waren waar het niet mocht.
Tegenwoordig wordt oom agent voor alles uitgemaakt en als die alleen is gewoon in elkaar gemept !!!

Anoniem zei

ik heb nooit een agent in elkaar gemept zien worden.

En ik zie heel wat onbeschofte ouderen.

Beetje stereotiep die reaktie.