donderdag 1 oktober 2009

DE MONTESSORISCHOOL PIKT LASTER NIET LANGER

Dit is de brief die de schoolleiding van de 1e Montessorischool, de Dijk, gisteren rondgestuurd heeft. Naar Stiel, naar de gemeentepolitiek, naar scholen, andere media etc. De maat is vol voor de mensen van de Dijk, zie ook de berichtgeving van gisteren en eergisteren. De voorzitter van de bewonersclub probeert intussen zijn hachje te redden en heeft zijn excuses aan Han van der Vlist(foto) aangeboden en zich gedistantieerd van het gewraakte artikel. Het opportunisme spat van deze excuses af en het is zeer twijfelachtig of die oprecht zijn. De omstreden dubbelfunctie van gemeenteambtenaar en tegelijkertijd bestuurslid/voorzitter van een bewonersvereniging zijn is velen een doorn in het oog. De man is in wezen ook hoofdverantwoordelijk voor het opstappen van een complete wijkredactie, deze maand precies twee jaar geleden. Sindsdien is er o.a. alleen maar negatieve berichtgeving over de Montessorischool geweest. Nu de brief:
In de laatste uitgave van de Beijumkrant staat een uiterst negatief (hoofdredactioneel) artikel over de inrichting van de openbare ruimte rondom montessorischool De Dijk.
Dit artikel pretendeert een weergave te zijn van de inspraakavond op 10 september j.l.

De inhoud van dit artikel is echter tendentieus, niet objectief, erg gericht vanuit de mening van de schrijfster en er staan onwaarheden in. Ik zal dit met enkele voorbeelden staven:
- Een vetgedrukte kop luidt als volgt “Montessoripersoneel parkeert achter de Aldi”
Deze opmerking is nooit gemaakt. Het stuk waar deze kop boven staat is totaal uit zijn verband gerukt.
- In het slot van het artikel staat de volgende regel “en een school die zich maar niet wil voegen naar zijn omgeving” Dit is een interpretatie van de schrijfster en ver bezijden de waarheid.
- In het artikel worden woorden gebruikt die niet getuigen van objectiviteit en geven het artikel een hele negatieve lading. (dat moet je niet willen, knullig, adhoc oplossing, waar niemand op zit te wachten, etc)

Het moge duidelijk zijn dat wij heel erg verbolgen zijn over dit artikel. Dit is niet de eerste keer dat er de “Beijumkrant” tendentieuze artikelen verschijnen. Artikelen die gaan over het stedenbouwkundigplan hebben vaak een kop die refereert aan de Montessorischool.
De MR van de school heeft hier ook met het bestuur van de BOB over gesproken. Citaat uit het verslag van het Algemeen bestuur van de BOB, 20 februari 2008:

"Montessorischool: nieuwe schuurtjes blijken hele doorgang naar rotonde Wibenaheerd te blokkeren. Bewoners zijn procedure tegen de schuurtjes gestart. Anna heeft zelf ook een bezwaarschrift ingediend. Eventuele vervolgacties BOB overleggen met school. Laatste is toch weer niet helemaal goed gegaan. Vervolgbericht Anna over de schuren heeft toch weer in de kop ook nieuwbouw Montessorischool meegekregen. Anna heeft inmiddels bij de school excuses gemaakt. Voor ons is daarmee dit voorval afgedaan."

Er zijn overigens aan de directeur nooit excuses gemaakt.

Samenvattend heb ik de volgende bezwaren tegen de berichtgeving (over het stedenbouwkundigplan) in de “Beijumkrant”.
- De hoofdredactie schrijft met 2 petten op en vertolkt niet de mening van de hele buurt.
- In de kop van de artikelen wordt vaak de relatie gelegd met de Dijk. Dit brengt de school weer
in een negatief daglicht.
- De hoofdredactie past geen hoor en wederhoor toe
- De hoofdredactie maakt misbruik van haar functie

De school heeft zich altijd heel terughoudend opgesteld en geprobeerd om door middel van overleg tot elkaar te komen. Helaas is dit artikel de voor ons de bekende druppel geweest.
Dit artikel had in deze vorm nooit geplaatst mogen worden als hoofdredactioneel artikel van de Beijumkrant. Iedereen heeft uiteraard recht op een mening en kan dat gelukkig ook uiten. Als mevrouw Riemersma een column in het blad heeft dan krijgen we een heel ander verhaal. Zij kan daarin haar mening verkondigen. In een hoofdredactioneel artikel hoor je journalistieke principes toe te passen. Dit is helaas niet gebeurd. Wij hebben dan ook geen vertrouwen meer in een objectieve berichtgeving en beraden ons op verdere stappen.
Han van der Vlist
(directeur)

(laffe anonieme reacties worden onder dit artikel verwijderd)

14 opmerkingen:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anna zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Nynke Venema zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees zei

Waar gaat deze hele onvolwassen ruzie eigenlijk om. Dat er iemand is die spreekt voor de wijk of gaat het over de inhoud dat daar iemand niet mee eens is of een combinatie daarvan?

Of wat?

Wouter Bos zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anna zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

@ Frank O.

Het zeer te betreuren punt is dat er op dit moment geen sprake is van een onafhankelijke redactie van de Beijumkrant. De Beijumkrantredactie is in oktober 2007 gelijkgeschakeld met het bestuur van de BOB. Met name door Wim Klein en Anna Riemersma. Wim Klein moest in deze wanconstructie wel zijn excuses aanbieden.

Met jou wens ik dat er in Beijum spoedig een nieuwe onafhankelijke redactie van de wijkkrant komt. Inderdaad: "gedelegeerd vertrouwen" aan een volwassen redactieteam.
De AV van de BOB kan dit gaan afdwingen. De SDC Noorddijk en Ruud van Erp van OCSW kunnen hierop aandringen, mede gegeven de Algemene Subsidie Verordening van de dienst OCSW en de BOB-statuten.

John zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
John zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
ouder. zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Correctie ad 3: ik bedoelde dat 'Beijumkrant' in het DvhN tussen aanhalingstekens staat.

@ John Veldman (een aanvulling): heb je wel eens gehoord van TNT Post? En van informatiepakketten, die netjes en professioneel per post worden verstuurd?

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.