donderdag 29 oktober 2009

VAN DE MONTESSORISCHOOL NAAR DE DIJK (8)

De nieuwbouw van de 1e Montessorischool/de Dijk vordert gestaag. Maar eerst even dit, ik zou nog terugkomen op de negatieve publicatierel rond de school en de omgevingplannen. Zie de berichtgeving hierover ongeveer 3 weken geleden. De nieuwe publicatie hierover in het eigen propagandablad is voorspelbaar, de bewonersclub zal trachten de schade beperkt te houden en gaan pronken met de uitkomst van het akkoord over de omgevingplannen.(mede dankzij de constructieve bijdrage van... en we zijn zeer verheugd dat mede door inspanning van...Zoiets). Ook zal worden gesteld dat direct na de gewraakte publicatie de alarmbellen zijn gaan rinkelen en dat men direct(..)vond dat dit geen hoofdartikel had mogen zijn. Dit moet natuurlijk zijn: na alle ophef en na alle voor ons onwelkome publicaties etc., het was al minstens de derde keer dat de school in een kwaad daglicht werd gesteld. De eigen propaganda en het eigen belang gaat hier voor het belang van de wijk. Het ronken over de eigen inbreng zal, dit is mijn voorspelling, centraal staan. Apart, dat na alle ophef na twee jaar ineens met volle energie werd geprobeerd om de boel te (s)lijmen en er ineens een sterke motivatie was om een eigen bijdrage te leveren aan het buurtprobleem. Ik denk dat Beijum dit soort opzichtige spelletjes vol eigenbelang wel doorziet. Ik sluit de berichtgeving hier over af, loop even mee door de nieuwe de Dijk. En kijk ook even naar de beginbeelden, dit zijn over een half jaar al weer historische videofragmenten. De hele boel zal buitenom grondig op de schop gaan. De school en ook de omgeving zullen er baat bij hebben dat er eindelijk rust komt om de hele situatie heen. Ondanks al het gesteggel bloeit er iets moois aan de Wibenaheerd. De leerkrachten, directie, ouders en niet te vergeten de kinderen, zullen halsreikend uitkijken naar het moment waarop er een mooie school en een dito plein zal staan.

8 opmerkingen:

Frank zei

Hahahaha, onvermoeibaar trekt Johan ten strijde tegen de BOB. En zo mag ik het zien, in de Beijumkrant lees je nooit eens een ander geluid. Ik ben blij dat er in Beijum nog een medium is die alles vanuit een heel ander gezichtspunt benaderd. De BoB mag blij zijn met zo'n actieve bewoner in de wijk.

Ouder zei

Het is precies zoals het hier beschreven staat. Jarenlang zijn we als school door de bob de grond ingetrapt en nu ze onder vuur staan gaan ze plots hun best doen om goed voor de dag te komen.Die excuses, daar menen ze niks van en het wantrouwen en het ongeloof in het artikel is gerechtvaardigd. Wel ben ik blij dat het stopt want we willen graag rust.Ik wil mijn naam liever niet noemen.

Anoniem zei

Een koud kunstje voor John Veldman, die nieuwe lakei van Wim Klein nu Anna Riemersma een tik op de neus gehad heeft.Zootje daro. Die Veldman verspreidt laster over de beheerder van deze site door de wijk, het zou een onruststoker zijn.Is ie ook wel een beetje maar liever dat dan die gladjanushandel en mooipraterij.Geen naam hieronder, maar zit dicht genoeg bij het vuur om te weten hoe de vork in de steel zit.

karin.p. zei

Wat doen die mensen nog in vredesnaam bij elkaar een bezem moet er door de BOB wat het is zo erg daar het moet zelfs ontsmet worden !!!
Geld wat weg is gesluisd en waar niet over gepraat mag worden, eigen belangen die tellen plaats van het belangen van de wijk.
Het is tijd voor een nieuwe schone start iedereen eruit nieuwe mensen erin.

Frank zei

Karin P. Geld weggesluisd? Leg dat eens uit? Je moet zulke uitspraken wel hard moeten maken. Of is de beerput groter en viezer dan menigeen denk?

Kees Huizenga zei

1. @ Frank: medio april 2009 moest de penningmeester van de BOB aftreden. Tijdens de jaarvergadering/AV van de BOB van 24 maart 2009 was zij opvallend afwezig. Op 28 april 2009, tijdens een tweede statutair noodzakelijke jaarvergadering, is hierover niet gesproken (zie het nogal kort verslag van deze jaarvergadering). De vertraagde financiële stukken, die te laat werden aangeleverd bij de kascontrolecommissie van Theo Smit c.s., zwijgen over de verdwenen penningmeester. In de BOB-krant van april 2009 heeft niets gestaan over het plotseling opstappen van Regina Weg. Bestuursleden en "medewerkers" van de BOB-krant moesten hierover zwijgen. Op last van Wim Klein. Mij is dit zelf gezegd door een "medewerker" van de wijkkrant (de BOB-krant heeft immers geen redactie!).
De opvolger van Regina Weg is Rein van der Velde. Dat heeft in de BOB-krant van mei 2009, pagina 2 gestaan. In superkorte bewoordingen. "Rein v.d. Velde (penningmeester)."

2. In juni 2009 vroeg Theo Smit, die in zeer veel wijkclubs zit (maar niet in het bestuur van de BOB) aan een bewoner van de Wibenaheerd of hij akkoord kon gaan met het niet doorgaan van de nieuwbouw van de twee-onder-een-kap-woningen aan de westkant van het schoolplein van De Dijk (een compromisvoorstel). De laagbouwwoningen waartegen Anna Riemersma van de Froukemaheerd en andere Wibenaheerders zeer fel gestreden hebben. Tot en met de Raad van State. Theo Smit vroeg dit volgens deze bewoner van de Wibenaheerd "in opdracht van het bestuur van de BOB". Een soort stroman of lakei van de BOB dus.
Het blijkt nu zo te zijn dat het bestuur van de BOB mede heeft bevorderd dat er geen woningen komen aan de westzijde van het schoolplein. Secretaris Anna Riemersma en directe nabuur van de Montessorischool is, wat betreft haar privédomein, prachtig "bediend" door het BOB-bestuur, waar ze zelf inzit.
Herhaalde conclusie: de BOB is er voor zichzelf. De wijkkrant is er voor de BOB. Waarvan akte.

3. Noot: er komen wel woningen aan de zuidzijde van het schoolplein. De elf ex-De Zijlen-woningen van opdrachtgever woningcorporatie De Huismeesters. De Zijlen heeft zich teruggetrokken, maar de geplande woningen moeten er wel komen! Zeer opmerkelijk en innerlijk tegenstrijdig, mede gegeven het vigerende bestemmingplan van Beijum. Openbaar groen wordt opgeofferd aan beton! Tegen onder meer deze "compacte laagbouwwoningen" zijn in het verleden 180 handtekeningen verzameld. Ook tegen die geplande woningen aan de westzijde van het schoolplein. Anna Riemersma en de Wibenaheerders verloren bij de Raad van State, maar door "bemiddeling" van de BOB heeft zij gewonnen, samen met de familie Valkema.
'Sommige varkens zijn "meer gelijk" dan anderen', met dank aan George Orwell.

4. In een eerdere reactie was ik lovend over het compromis van de buurtvergadering/M-oudersvergadering van 13 oktober 2009 in de M-school, waar ook wethouder Frank de Vries aanwezig was. Ik dacht toen dat de elf woningen van De Zijlen niet werden gebouwd. De berichtgeving in het DvhN was hier mede debet aan.

Kees Huizenga zei

BOB-Bestuurslid John Veldman meldt in het oktobernummer van de BOB-krant, op pagina 4, het volgende over het collegebezoek aan Beijum d.d. 9 oktober 2009:

"In het praatje van de BOB stonden de ontwikkelingen rond het plein van de Montessorischool centraal. Wethouder Frank de Vries (...) was er min of meer speciaal voor gekomen. Dit mede ter voorbereiding van het gesprek dat hij een paar dagen later op de school zou hebben." Einde citaat.

Op pagina 5 staat dat op 13 oktober 2009 mede met de BOB naar een oplossing is gezocht voor een aantal knelpunten over het plein en de omgeving van het nieuwe schoolgebouw van de Montessorischool De Dijk.

De BOB heeft er dus aan meegewerkt dat er aan de westkant van het schoolplein geen nieuwe woningen komen. Dat is in het belang van Anna Riemersma. De BOB heeft vooraf (!) dus goed genetwerkt...

Theo Smit was hierbij betrokken als lid van de kerngroep van het Nieuw Lokaal Akkoord Beijum.

Eigen belang eerst!!!

Kees Huizenga zei

Zoals ik wel had verwacht, gaat het bestuur van de BOB zichzelf ophemelen wat betreft de compromisoplossing van de zaak Wibenaheerd/Montessorischoolplein.

Op 9 okt. jl. was het bovengenoemde collegebezoek aan Beijum. Reeds toen heeft het BOB-bestuur haar eigen voorstel aan wethouder Frank de Vries medegedeeld. Theo Smit was daarbij aanwezig met meerdere petten (als lid van de Kerngroep Nieuw Lokaal Akkoord Beijum, als lid van de Pleingroep van Beijum-Oost, als bestuurder van de stichting Pand 49 i.o., als kernlid van de werkgroep “de Groene Long” van Beijum, als oud-lid van het herbouwcomité van de Boerderijum, als lid van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB). Ik zag hem vrijdagmiddag 9 oktober jl. tijdens het napraten in Café Biljartcentrum Beijum.

Het spreekt voor zichzelf dat wethouder Frank de Vries na 9 okt. 2009 snel contact heeft opgenomen met de RO/EZ-ambtenaren Kees Muller en stedenbouwkundige ir. Rob van Gemert; misschien ook met directeur Han van der Vlist van De Dijk. In ieder geval heeft de BOB op 9 oktober 2009 gepleit voor het niet laten doorgaan van de bouw van de zes woningen aan de westkant van het schoolplein. Deze zaak is kenbaar goed "voorgekookt"!!!

Conclusie: het was dus helemaal niet zo "toevallig" dat iemand, naar verluidt de heer G. Valkema van de Wibenaheerd, op 13 oktober 2009 met dit compromisvoorstel kwam. Zie het citaat uit het DvhN van 14 oktober 2009: "Een buurtbewoner rekende voor dat het niet bouwen van zes huizen precies de parkeerplaatsen zou opleveren dat de school nodig had. Hij ging ervan uit dat de gemeente zijn idee meteen zou afkeuren. Maar nee, dat viel gisteravond erg mee." Einde citaat. Logisch, de gemeente kende dit voorstel reeds!
Ik weet niet precies hoe de Wibenaheerdprocessen zijn verlopen. In ieder geval stinkt deze zaak enorm. Wat is hierin de rol van Wim Klein? Hij verving tijdens de buurtvergadering in de M-school d.d. 1 oktober 2009 mevrouw Anna Riemersma. Zij had zich "ziek" gemeld, nadat Wim Klein op die dag zijn excuses aan directeur Han van der Vlist van De Dijk had aangeboden. Zie verder pagina 7, de rechterkolom, van de wijkkrant van oktober 2009.

Wat is wijkdemocratie? Er zijn 180 handtekeningen verzameld tegen compacte laagbouw op de Wibenaheerd (op twee locaties: aan de zuidzijde en aan de westzijde van het Montessorischoolplein). Met name 2 van de 180 personen hebben hun zin gekregen. De rest niet...