zaterdag 31 oktober 2015

AARDBEVINGSPROBLEMATIEK OP RADIO BEIJUM (GBB, SERIE?)Op deze laatste zaterdag van oktober 2015 staat een gedeelte van de uitzending van Radio Beijum in het teken van aardbevingen. En wat die voor Beijum (kunnen) betekenen. De Groninger Bodem Beweging in de persoon van Dick Kleijer zal in de uitzending vragen komen beantwoorden.

Aardbevingen in Groningen. Gisteravond was het weer raak, via Nos.nl: 
In de provincie Groningen zijn vandaag weer twee aardbevingen geweest. Vlak voor 20.00 uur werd door het KNMI een beving gemeten van 2.3 Richter bij Meedhuizen ten zuiden van Delfzijl. Enkele uren daarvoor was er een beving van 1.7 in de buurt van Garrelsweer bij Loppersum.

In Beijum zitten ook de nodige bewoners met schade. Sommige 'gevallen' zijn afgehandeld, anderen lopen nog, weer anderen zijn afgewezen. 
De wijk zit als uiterste noordoostelijk punt van de stad Groningen in de hoek waar meer klappen kunnen vallen. Zie nog eens dit bericht van afgelopen woensdag, bevingen veroorzaken meer schade in het oosten dan in het westen van de stad.

In Beijum is tot nu toe weinig tot geen know how bekend over de aardbevingsproblematiek. De wijk lijkt er tot nu toe een beetje bij te hangen op dit gebied, het noordoosten van de provincie staat immers meer in de picture qua media-aandacht
Dick Kleijer van de GBB

Radio Beijum en Beijumnieuws trachten de aardbevingsproblematiek in de grootste wijk van de stad Groningen meer onder de aandacht van de Beijumers te brengen. Is er de behoefte aan een podium? (Het hoeft zich niet tot de wijkgrenzen te beperken, mensen uit de Hunze, Zuidwolde, Noorddijk en verdere directe omgeving, etc, weest welkom).
Beijumnieuws start binnenkort waarschijnlijk met de serie 'Aardbevingsschade in Beijum.' De eerste aanmeldingen komen binnen, de blogger bekijkt met geluidstechnicus  en bouwkundige Jan Fré Boven (uiterst links op deze foto) of een serie hieromtrent levensvatbaar is.
Maar er gebeurt meer:

DICK KLEIJER VAN DE GRONINGER BODEMBEWEGING IN UITZENDING RADIO BEIJUM
De eerstvolgende uitzending is op 31 oktober. Aardbevingen in Groningen, heb je dat meegemaakt? Wat heeft dat voor gevolgen voor jou? Voor je huis? 
Een vertegenwoordiger van de Groninger Bodem Beweging zal in ieder geval bij deze stream aanwezig zijn.
We beginnen rond 11.00h en gaan door tot 13.00h. http://radiobeijum.nl/


Dick, leuk dat je naar Beijum komt, zou je wat informatie willen opsturen? Dat deed hij, zie ook de foto:


Dick Kleijer, secretaris Groninger Bodem Beweging (GBB)
Meer dan 3000 huishoudens zijn al lid. De NAM en de overheid hebben een robuuste tegenspeler nodig en dat is de GBB. Zie onze website voor informatie:
www.groninger-bodem-beweging.nl
Voormalig beroep:
Hoofdverpleegkundige Intensive Care en Gezondheidswetenschapper. Gepromoveerd aan de Juridische Faculteit. Nu gepensioneerd. Wonende in Appingedam in een huis van 1935. Geringe bevingschade.
Van Groninger-bodem-beweging.nl
Motivatie als vrijwilliger Groninger Bodem Beweging
"Dat schade aan onze huizen veroorzaakt door de mijnbouw, inclusief funderingen, vergoed moet worden is vanzelfsprekend. Dat schade aan funderingen per definitie wordt uitgesloten, is onverteerbaar. Dit geldt ook voor het bij voorbaat uitsluiten van schade door zetting/inklinking. Terwijl de voorbeelden legio zijn dat dit niet uitgesloten zou moeten worden. Het moet en kan anders in dit mijnbouwgebied. De GBB speelt daarbij een belangrijke rol. Want partijen als de NAM en overheid zijn per definitie geneigd alles eerst te ontkennen en moeten gemotiveerd worden om de goede kant op te bewegen. De veiligheid en rechten van de inwoners moeten uitgangspunt van beleid zijn. Daar scheelt nogal wat aan. Dat verklaart waarom ik me inzet voor de GBB. Eerst een korte periode als gewoon bestuurslid en nu als secretaris".
VANAF 11 UUR: http://radiobeijum.nl/

Update 12:55 uur; in verband met technische problemen was de uitzending niet live te volgen. In de loop van de middag komt de uitzending online. Foto, presentator Han Borg in gesprek met Kleijer van de GBB, in het blauw Anna Riemersma van de Stadspartij, zij schoof aan om mede over de aardbevingsproblematiek te praten.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Hierbij een gedeelte uit de nieuwsbrief van de Dialoogtafel Groningen van 30 oktober 2015.

Citaat Dialoogtafel Groningen m.b.t. de petitie Waardevermeerdering:

“We willen natuurlijk zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. U kunt helpen door deze oproep zoveel mogelijk te delen, denk daarbij ook aan uw sociale media of website.


Toelichting petitie Waardevermeerdering

Op dit moment is er een tijdelijke regeling Waardevermeerdering van kracht. Er is veel kritiek op deze tijdelijke regeling. Dat is terecht! De Dialoogtafel stelde hem een jaar geleden niet voor niet onder protest vast.
De kritiek gaat vooral over de begrenzing: vanwege het beperkte budget zijn elf gemeenten aangewezen als exclusief gebied voor de regeling. Huiseigenaren die buiten deze gemeentegrenzen wonen maar wel (veel) schade hebben, komen daardoor niet in aanmerking. Ook is er een schadegrens ingebouwd: alleen mensen met een fysieke schade aan hun woning vanaf 1000 euro komen in aanmerking. Dat strookt niet met de oorspronkelijke uitgangspunten voor deze regeling.

Er wordt veel gebruikgemaakt van de waardevermeerderingsregeling. Zoveel, dat we verwachten dat het huidige budget van de regeling rond maart 2016 uitgeput is. Daarna is ook voor bewoners die nu wel in aanmerking komen géén geld meer beschikbaar.
Het is dus hoog tijd voor een goede definitieve regeling voor álle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van de gaswinning. Lees ook de brief die we hierover naar de Vaste commissie voor Economische Zaken stuurden.

De Nationaal Coördinator Groningen komt binnenkort met zijn Meerjarenprogramma voor een Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Als u de petitie tekent, kunnen we hem samen een krachtig signaal geven.” Einde citaat.


Gisteren tekende ik de petitie Waardevermeerdering op:

http://www.dialoogtafelgroningen.nl/petitie-waardevermeerderingsregeling


De wijken Lewenborg en Beijum behoren volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tot de risicogebieden van de aardbevingen in Groningen. De gemeente Groningen dient daarom bij bovengenoemde elf gedupeerde gemeenten te komen. Burgemeester Den Oudsten heeft onlangs een oproep gedaan aan de minister van EZ en de NCG om de gemeente Groningen te betrekken bij de “Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering”. Een kwestie van causaal denken (oorzaak en gevolg).Actueel:

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/652-kamp-in-hoger-beroep-na-wob-besluit-rechtbank-ten-gunste-van-gbb

Ik ben lid van de GBB.